Romániai Szövetség az Emberi Jogok Védelmére – Helsinki Bizottság

Romániai Szövetség az Emberi Jogok Védelmére – Helsinki Bizottság


Az APADOR-CH nem-kormányzati szervezet célja az emberi jogokkal kapcsolatos tudatosság fokozása és az emberi jogokkal kapcsolatos helyzet javítása Romániában és a tágabb térségben.

A Romániai Szövetség az Emberi Jogok Védelmére – Helsinki Bizottság (APADOR-CH) NGO1990-es megalakulása óta küzd az emberi jogokkal kapcsolatos tudatosság növeléséért és az emberi jogi és jogállami normák tiszteletben tartásáért Romániában és a tágabb térségben.

Céljai elérése érdekében az APADOR-CH a következő tevékenységeket folytatja:

Fellép jogszabályok megváltoztatásáért
: Az APADOR-CH rendszeresen felülvizsgálja a hatályos és a tervbe vett törvényeket, illetve azok alkalmazását a gyakorlatban. Észrevételeit megjegyzések formájában, a parlamenti bizottságban való részvételén keresztül, nyilvános meghallgatásokon és konzultációs találkozók alkalmával osztja meg. Emellett a nyilvánosságot is tájékoztatja az emberi jogokkal kapcsolatos törvénymódosításokról. Egyes ügyekben konkrét törvénytervezetek támogatójaként vagy akár megszövegezőjeként is közreműködik, majd a jogszabályi változtatást az illetékes parlamenti bizottságokon is igyekszik keresztül vinni.

Tényfeltáró látogatások:
Az APADOR-CH előre be nem jelentett látogatásokat tesz börtönökben és rendőri fogdákban. Az ilyen látogatások alkalmával a szervezet szakértői felmérik, hogy az egyes létesítményekben mennyire érvényesülnek a fogva tartás körülményeire vonatkozó törvény által biztosított jogok, beszélnek az elítéltekkel és a személyzettel és átnézik a hivatalos iratokat. Igyekezetük arra irányul, hogy feltárják a helytelen illetve kegyetlen bánásmód eseteit, és jogi tanácsot adjanak az érintett áldozatoknak. Az APADOR-CH a fogva tartási létesítményeken kívül is tesz tényfeltáró látogatásokat, amennyiben bizonyos jelek arra utalnak, hogy az adott környezetben súlyosan sérülnek az emberi jogok.

Kutatás és monitoring:
A szervezet munkáját segítendő az APADOR-CH szakértői nagyszabású kutatásokat bonyolítanak le különféle témákban. Az ilyen kutatások általában széleskörű dokumentumelemzésen, interjúkon, közérdekű adatkérésre irányuló kérelmen és szükség esetén kérdőíves felmérésen alapulnak. Az eredményeket többnyire érdekérvényesítésre irányuló kampányokban, valamint az APADOR-CH kommunikációs tevékenysége során hasznosítják. Jellegükre nézve a kutatások egy-egy intézmény vagy intézkedés elemzésére irányulnak, azt vizsgálják, mennyiben felelnek meg ezek az érvényes emberi jogi normáknak és a jogállamiság elveinek, és ennek alapján a szerzők konkrét javaslatokat is tesznek.

Stratégiai pereskedés
: Az APADOR-CH az emberi jogok területén jártas jogászokkal együttműködésben stratégiai pereket indít a működési területén. Ez a program elsősorban az Európai Emberi Jogi Bíróságot célozza meg, de a nemzeti bíróságokon, így az Alkotmánybíróságon is kezdeményeznek pereket. A stratégiai pereskedés programja rendszeres monitoring tevékenységgel kapcsolódik össze, amely azt vizsgálja, hogyan hajtják végre a bírósági döntéseket a gyakorlatban.

Kapacitásfejlesztés
: Céljai elérése érdekében az APADOR-CH jogérvényesítési támogatást nyújt civil szervezeteknek és egyéneknek. Egyebek között képzést szervez civileknek a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáféréssel kapcsolatos jogszabályok alkalmazásáról és a nyilvános meghallgatásokon történő részvételről. Emellett jelentéseket és ismertetőket ad ki az emberi jogok gyakorlásáról.

Elérhetőség:

Cím: Nicolae Tonitza utca 8A,Sector 3 – Bukarest, 030113 Románia; telefon: (40) (21) 312 4528;fax: (40) (21) 312 3711; email: office@apador.org

K
övess minket:

APADOR-CH Website
APADOR-CH Blog
APADOR-CH Facebook Page
APADOR-CH Youtube Channel