Emberi Jogokat Figyelő Intézet

Emberi Jogokat Figyelő Intézet


Az Emberi Jogokat Figyelő Intézet
(Human Rights Monitoring Institute, HRMI)egy 2003-ban alakult litván NGO, mely az emberi és szabadságjogok jogok érvényesítésén keresztül a nyílt, demokratikus társadalom fejlesztését tekinti küldetésének.
A HRMI stratégiai céljai közé tartozik többek között: 1) A litván civil társadalom kapacitásfejlesztése az emberi jogi politika befolyásolása érdekében; 2) Az emberi jogokat tiszteletben tartó környezet kialakítása, az emberi jogokkal kapcsolatos nyilvános vita és párbeszéd elősegítése; 3) A jogok gyakorlásának előmozdítása, jogsérelem esetén segítségnyújtás a jogvédelemben; 4) A nemzeti törvények és politikai intézkedések folyamatos fejlesztésének elősegítése annak érdekében, hogy határozottabb és hatékonyabb védelemben részesüljön a mindenkit megillető emberi méltóság, és javuljon a kormány felelősségre vonhatósága.

A HRMI napi szinten felügyeli az emberi jogi helyzetet Litvániában, változásokat kezdeményez a nemzeti jogszabályokban, stratégiai pereskedést, valamint kutatásokat folytat, árnyékjelentéseket készít a nemzetközi emberi jogi testületek számára, nyilvánosan felszólal az emberi jogok megsértése esetén, valamint tudatosság-növelő és oktatási kampányokat szervez.

A HRMI tagja az EU Alapjogi Platformjának, az EuroChildnak, a UNITED for Intercultural Action-nak (Együtt az Interkulturális Akcióért), a JUSTICIÁ-nak és az EBESZ Civil Szolidaritás Platformjának. A HRMI munkatársai közreműködnek számos nemzeti és nemzetközi emberi jogi testületben, így az ENSZ Gyermekjogi Bizottságában és a Nemzeti Bíróságválasztási Bizottságban, szakértőként pedig az Európa Tanács és az EBESZ munkájában is részt vesznek. A HRMI továbbá aktívan együttműködik olyan külföldi és nemzetközi NGO-kkal, mint az Amnesty International, az Interights, a Reprieve (kegyelem), a Redress (jóvátétel), a Nyílt Társadalom Igazságügyi Kezdeményezés, az Irish Council for Civil Liberties (Civil Szabadságjogok Írországi Tanácsa), a Fair Trials International (nemzetközi szervezet az igazságos tárgyalásért), vagy a Magyarországi Helsinki Bizottság. 2012 októbere óta a HRMI az OSFL Projektekkel (a litván Nyílt Társadalom Alapítvány programja) közösen működteti a Litván NGO Program Alapot.

Kövess minket
:
HRMI Website
HRMI Facebook Page
HRMI on Linkedin
HRMI onYoutube