Magunkról

Kik vagyunk?

A Civil Liberties Union for Europe (Európai Szövetség a Szabadságjogokért, röviden: Liberties) egy nem-kormányzati szervezet, melynek célja az Európai Unió (EU) területén élők polgári és politikai szabadságjogainak védelme. A szervezet központja Berlinben van, de Brüsszelben is tartunk fenn irodát. A Liberties különböző európai uniós országok szabadságjogokkal foglalkozó civil szervezeteinek hálózataként jött létre. Jelenleg belga, bolgár, cseh, észt, holland, horvát, ír, lengyel, litván, magyar, olasz, román, spanyol és szlovén tagszervezeteinkkel, valamint egy német, egy svéd és egy brit társult partnerszervezettel működünk együtt. Szeretnénk bővíteni a tagszervezetek körét, hogy mind a 28 EU-s tagállam képviselve legyen a hálózatban.

Mik az elképzeléseink?

A Liberties és annak tagszervezetei azért dolgoznak, hogy az EU valamennyi tagországa illetve népe olyan társadalomban éljen, amelyik megvédi a szabadságjogaikat, ahol szabadon vehetnek részt a demokratikus folyamatokban, a kormányaik pedig nem hágják át a jogállamiság szabályait. Ennek érdekében a Liberties három célt tűzött ki maga elé.

Egyrészt szeretnénk elérni, hogy az EU a törvényalkotói és politikai döntéshozói folyamat, valamint az uniós politikák végrehajtása során tartsa tiszteletben a szabadságjogokat. Másrészt rá kívánjuk bírni az EU-t, hogy lépjen fel azok védelmében, akiknek valamelyik tagállam kormánya saját nemzetközi kötelezettségeit megsértve nem tartja tiszteletben a polgári szabadságjogait. Harmadrészt erősíteni szeretnénk a polgári és politikai szabadságjogok ismeretét, hogy mindenki átlássa, miért fontosak ezek a jogok, és hogy álljanak is ki értük.

Hogyan kívánjuk mindezt elérni?

A Liberties a tagszervezeteivel közösen nyomást próbál gyakorolni a döntéshozókra, kampányokat szervez és a nyilvánosság tájékoztatásával kapcsolatos feladatokat lát el. Mit jelent ez a gyakorlatban? Ismeretterjesztő cikkeket és videókat készítünk, amelyek elmagyarázzák, mit jelentenek a szabadságjogaink, és mit tesz az EU valamint a nemzeti kormányok e jogok védelméért illetve ellenükben. Amúgy nehezen érthető esetekről számolunk be, hogy felhasználóink tájékozottak legyenek az aktuális eseményeket illetően, megalapozott véleményt fogalmazhassanak meg róluk, és, ha szeretnének, részt vehessenek a munkánkban.

Ezen felül jelentésekkel, jogi szakvéleményekkel és szakpolitikai dokumentumokkal támogatjuk, hogy európai uniós és tagállami szinten tevékenykedő politikusok, diplomaták és köztisztviselők, akik jogalkotóként és politikai döntéshozóként felelnek a törvények és szakpolitikák megalkotásáért, alkalmazásáért, illetve végrehajtásáért, a munkájuk során jobban tudják érvényesíteni a szabadságjogokat. A Liberties továbbá segítséget nyújt a tagszervezeteinek: jogi tanácsot ad az uniós jogszabályokat illetően, összeköti őket különböző EU-s döntéshozókkal, országos kampányokban felhasználható anyagokat készít, és maga is indít illetve felügyel egyszerre több országban zajló kampányokat. Forrás híján nem tudunk egyszerre minden fajta polgári és politikai szabadságjogot érintő ügyet napirenden tartani. A honlapunkon megtalálod, mik a fő témáink. Ha növekszik a támogatottságunk, további munkatársakat vehetünk fel, hogy szervezetünk a szabadságjogok minél több vetületével foglalkozhasson.

Kik támogatnak bennünket?

A Liberties igen fiatal civil szervezet, 2017 januárjában jegyezték be a német törvények szerint. Hálásak vagyunk a Nyílt Társadalom Európai Kezdeményezésnek (OSIFE) az indulásunkhoz nyújtott támogatásért. Az OSIFE mellett jelenleg a Ford Alapítvány és a Oak Alapítvány adományaiból tartjuk fenn magunkat. Növekedésünk és jövőbeni fennmaradásunk érdekében további támogatási forrásokat keresünk, elsősorban a szélesebb nyilvánosság segítségére számítva. Ha számodra is fontosak az emberi jogok és a szabadságjogok, arra kérünk, anyagilag is támogass bennünket!