Pravila o privatnosti www.liberties.eu

(Obveza informiranja sukladno GDPR-u)

Sadržaj

I. Ime i adresa voditelja obrade

II. Opće informacije o obradi podataka

1. Opseg obrade osobnih podataka

2. Pravna osnova za obradu osobnih podataka

3. Brisanje podataka i razdoblje pohrane

III. Isporuka internet stranice, isporuka sadržaja putem RSS feeda i kreiranje datoteka zapisnika

1. Opis i opseg obrade podataka

2. Pravna osnova za obradu podataka

3. Svrha obrade podataka

4. Kategorije primatelja osobnih podataka i obrada podataka izvan Europske unije

5. Razdoblje pohrane podataka

6. Mogućnost prigovora i povlačenja pristanka

IV. Upotreba kolačića

1. Opis i opseg obrade podataka / Svrha obrade podataka / Pravna osnova za takvu obradu

2. Kategorije primatelja osobnih podataka i obrada podataka izvan Europske unije

3. Razdoblje pohrane podataka, mogućnost prigovora i povlačenja pristanka

V. Distribucija newslettera putem Mailchimpa

1. Opis i opseg obrade podataka

2. Pravna osnova za obradu podataka

3. Svrha obrade podataka

4. Kategorije primatelja osobnih podataka i obrada podataka izvan Europske unije

5. Razdoblje pohrane podataka

6. Mogućnost prigovora i povlačenja pristank

VI. Alat kampanje

1. Opis i opseg obrade podataka

2. Pravna osnova za obradu podataka

3. Svrha obrade podataka

4. Kategorije primatelja osobnih podataka i obrada podataka izvan Europske unije

5. Razdoblje pohrane podataka

6. Mogućnost prigovora i povlačenja pristanka

VII. Alat donacije

1. Opis i opseg obrade podataka

2. Pravna osnova za obradu podataka

3. Svrha obrade podataka

4. Kategorije primatelja osobnih podataka i obrada podataka izvan Europske unije

5. Razdoblje pohrane podataka

6. Mogućnost prigovora i povlačenja pristanka

VIII. E-mail kontakt, poštanska adresa

1. Opis i opseg obrade podataka

2. Pravna osnova za obradu podataka

3. Svrha obrade podataka

4. Kategorije primatelja osobnih podataka i obrada podataka izvan Europske unije

5. Razdoblje pohrane podataka

6. Mogućnost prigovora i povlačenja pristanka

IX. Prijave

1. Svrha obrade podataka

2. Pravna osnova za obradu podataka

3. Opis kategorija osobnih podataka

4. Kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni

5. Razdoblje pohrane podataka

6. Nužnost pružanja podataka

X. Ugrađeni pružatelji usluga

XI. Poveznice društvenih mreža

XII. Alat web analitike

1. Opis i opseg obrade podataka

2. Pravna osnova za obradu podataka

3. Svrha obrade podataka

4. Kategorije primatelja osobnih podataka i obrada podataka izvan Europske unije

5. Razdoblje pohrane podataka

6. Mogućnost prigovora i povlačenja pristanka

XIII. Prava ispitanika

1. Pravo na pristup informacijama

2. Pravo na ispravak

3. Pravo na ograničavanje obrade

4. Pravo na brisanje (pravo na zaborav)

5. Obveza obavijesti

6. Pravo na prenosivost podataka

7. Pravo na prigovor

8. Pravo na opoziv izjave privole prema Zakonu o zaštititi podataka

9. Pravo žalbe nadzornom tijelu

I. Ime i adresa voditelja obrade

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) i drugim nacionalnim zakonima o zaštiti podataka u državama članicama, kao i drugim odredbama Zakona o zaštiti podataka, voditelj obrade je:

Civil Liberties Union for Europe e.V. (u nastavku teksta Liberties)
Prinzenstrasse 103
10969 Berlin, Njemačka
Predstavnik: Dénes Balázs
Telefon: +49 (0) 30 89 63 69 25
E-mail: info@liberties.eu
Internet adresa: www.liberties.eu

II. Opće informacije o
obradi podataka

1. Opseg obrade osobnih podataka

Osobne podatke naših korisnika obično obrađujemo u mjeri koja je nužna kako bi se osiguralo funkcioniranje naše internet stranice, našeg sadržaja i naših usluga. Osobne podatke korisnika redovito obrađujemo nakon privole korisnika ili radi naših legitimnih interesa. To, kao iznimka, ne vrijedi u slučajevima u kojima, iz praktičnih razloga, nije moguće ishoditi prethodnu privolu ili je obrada podataka dopuštena zakonom koji se primjenjuje.

2. Pravna osnova za obradu osobnih podataka

Kada smo dobili privolu ispitanika za obradu njegovih osobnih podataka, kao pravna osnova služi članak 6(1)(a) Opće uredbe Europske unije o zaštiti podataka (GDPR).

Članak 6(1)(b) GDPR-a služi kao pravna osnova za obradu osobnih podataka nužnih za ispunjenje ugovora u kojem je ispitanik jedna od uključenih strana. To se odnosi i na sve postupke obrade koji su nužni za provedbu predugovornih mjera.

U mjeri u kojoj je obrada osobnih podataka nužna za ispunjenje pravne obveze kojoj podliježe naša organizacija, kao pravna osnova služi članak 6(1)(c) GDPR-a.

Ako je obrada nužna za zaštitu legitimnog interesa naše organizacije ili treće strane, i ako interesi, temeljna prava i temeljne slobode ispitanika nisu jači od prvog interesa, kao pravna osnova za tu obradu služi članak 6(1)(f) GDPR-a.

3. Brisanje podataka i razdoblje pohrane

Osobni podaci osobe u pitanju bit će obrisani ili blokirani u trenutku prestanka primjene svrhe radi koje su pohranjeni. Dodatno, podaci mogu biti pohranjeni ako europski ili nacionalni zakonodavac to predviđa uredbama Europske unije, zakonima ili drugim odredbama kojima voditelj obrade podliježe.

Podaci će biti blokirani ili izbrisani i nakon isteka razdoblja pohrane propisanog prethodno spomenutim standardima, osim u slučaju potrebe daljnje pohrane podataka radi zaključenja ili ispunjenja ugovora.

III. Isporuka internet stranice, isporuka informacija putem RSS feeda i kreiranje datoteka zapisnika


1. Opis i opseg obrade podataka

Svaki put kad korisnik pristupa našoj internet stranici, naš sustav automatski prikuplja podatke i informacije iz sustava računala koje pristupa.

Prikupljaju se sljedeći podaci:

 • IP adresa
 • datum i vrijeme zahtjeva
 • vremenska razlika u odnosu na GMT
 • sadržaj internet stranice
 • status pristupa (HTTP status)
 • preneseni volumen podataka
 • internet stranica s koje je došao na našu internet stranicu
 • internetski preglednik
 • operativni sustav
 • jezik i verzija preglednika

Isto se događa kada korisnik našoj internet stranici pristupa direktno i kada sadržaj naše stranice gleda putem RSS feeda.

Podaci se pohranjuju i u datotekama zapisnika našeg sustava.

Navedeni podaci ne pohranjuju se s ostalim osobnim podacima korisnika.

2. Pravna osnova za obradu podataka

Pravna osnova za privremenu pohranu podataka i datoteka zapisnika je članak 6(1)(f) GDPR-a. Isporuka osobnih podataka je djelomično u našem legitimnom interesu, a djelomično zakonski obvezatna (vidi točku 5, paragraf Pružatelj). Nije moguće uskratiti podatke. Jedini oblik prigovora je da ne posjećujete našu stranicu.

3. Svrha obrade podataka

Kako bi se omogućila isporuka internet stranice na kompjutor korisnika, sustav mora privremeno pohraniti IP adresu. U tu svrhu, IP adresa korisnika mora ostati pohranjena tijekom sesije.

Isto se primjenjuje na isporuku sadržaja internet stranice putem RSS feeda.

Podaci se pohranjuju u datotekama zapisnika kako bi se osigurala funkcionalnost internet stranice. Podatke koristimo i radi optimizacije internet stranice te u svrhe sigurnosti naših IT sustava.

Datoteke zapisnika koristimo na dnevnoj bazi i kako bismo utvrdili ukupni broj jasno identificiranih posjetitelja naše internet stranice. Iz toga nije moguće izvlačiti informacije o pojedinačnim posjetiteljima. Ukupan broj posjetitelja internet stranice utvrđujemo kako bismo ga usporedili s brojem posjetitelja koji su pristali na praćenje njihova posjeta.

U ovom kontekstu ne provodi se nikakva daljnja evaluacija podataka u marketinške svrhe.

Ove svrhe uključuju i naš legitimni interes u obradi podataka sukladno članku 6(1)(f) GDPR.

4. Kategorije primatelja osobnih podataka i obrada podataka izvan Europske unije

U pravilu, osobne podatke ne prosljeđujemo trećim stranama, osim ako nas na to ne obvezuje zakon ili smo dobili privolu da to učinimo.

Od toga je izuzeto sudjelovanje pružatelja usluga, npr. hostinga internet stranice, a koje smo pažljivo odabrali s obzirom na zaštitu podataka i za koje smo poduzeli sve potrebne mjere koje zakoni o zaštiti podataka propisuju za legitimnu obradu podataka.

Koristimo usluge hostinga pružatelja hostinga s kojima imamo sporazum o obradi podataka. Usluge koje koristimo su: Heroku, AWS.

Heroku

Heroku koristimo kao hosting server (internet stranica: https://www.heroku.com). Heroku, Inc. (650 7th St, San Francisco, CA 94103) je podružnica Salesforce.com, Inc. ili jedne od njemu pripojenih tvrtki (Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, Sjedinjene Američke Države).

Salesforce.com, Inc. je certificiran u sklopu Sporazuma o štitu privatnosti, koji jamči sukladnost s europskim zakonima o privatnosti (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK).

Herokuova pravila o privatnosti dostupna su na:
https://www.salesforce.com/company/privacy/

AWS

Za dostavljanje podataka koristimo mrežu CloudFront Amazon Web Servicesa (AWS, internet stranica: https://aws.amazon.com/). Amazonov Cloudfront koristimo kako bismo povećali pouzdanost online usluga, pružili veću zaštitu od gubitka podataka i poboljšali brzinu učitavanja ove internet stranice.

Amazon Web Services Inc. (410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210) je podružnica Amazon.com, Inc. (410 Terry Avenue North Seattle, WA).

Amazon Web Services Inc. je certificiran u sklopu Sporazuma o štitu privatnosti i time nudi garanciju sukladnosti s europskim pravom o zaštiti podataka (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOWQAA4).

AWS-ova pravila o privatnosti možete preuzeti ovdje:
https://aws.amazon.com/de/privacy/.

Radi integracije aktivnog sadržaja pružatelja usluga kao što su Facebook i YouTube, vaši podaci (posebno vaša IP adresa) bit će preneseni u treće zemlje tijekom pristupanja tom sadržaju. Više detalja o tome možete pronaći u nastavku, u bilješkama o pojedinačnim pružateljima X – Ugrađeni pružatelji usluga.

5. Razdoblje pohrane podataka

Podaci će biti obrisani u trenutku kada više nizu nužni za postizanje svrhe za koje su prikupljani. Ako su podaci prikupljani radi isporuke internet stranice, to će se dogoditi nakon završetka sesije. Isto vrijedi i za pristup putem RSS feeda.

Ako su podaci pohranjeni u datotekama zapisnika, pružatelj onemogućava identifikaciju podataka nakon sedam dana.

Sukladno članku 113 b TKG (Zakon o telekomunikacijama), samo je (telekomunikacijski-) pružatelj obvezan pohranjivati adresu internet protokola pripisanu korisniku (jedinstveni identifikator koji se koristi za internet konekciju), kao i pripisanog identifikatora korisnika te datum i vrijeme početka i okončanja korištenja interneta pod pripisanom adresom internet protokola, uz navođenje temeljne vremenske zone, i to na razdoblje od deset tjedana.

Dulja razdoblja pohrane moguća su radi progona upravnih kažnjivih djela.

6. Mogućnost prigovora i opoziva privole

Prikupljanje podataka radi isporuke internet stranice i pohrana podataka u datotekama zapisnika nužni su za funkcioniranje internet stranice. Posljedično, korisnik nema mogućnost prigovora, osim prethodno spomenutog nekorištenja internet stranice.

IV. Upotreba kolačića

1. Opis i opseg obrade podataka / Svrha obrade podataka / Pravna osnova za takvu obradu

Naša internet stranica koristi kolačiće. Kolačići su mali podatkovni paketi koji se mogu pohraniti nadisku vašeg računala prilikom posjeta internet stranicama. Ti kolačići obično sadrže karakterističan niz znakova koji jedinstveno identificiraju softver preglednika kada se vratite na stranicu ili posjetite iduću stranicu na siteu.

Kolačiće koristimo kako bi naša internet stranica bila jednostavnija za korištenje. Neki elementi naše internet stranice zahtijevaju da se internet preglednik koji pristupa stranici može identificirati čak i nakon otvaranja nove stranice.

U kolačićima koje koristimo pohranjuju se sljedeći podaci:

- Pohrana vrijednosti jesu li osnovni kolačići i kolačići sesije prihvaćeni radi praktičnije navigacije ("Nužno") (Pravna osnova: legitimni interes sukladno članku 6(1)(f) GDPR-a.)

- Statistički kolačići ("Izvedba")

Statistički kolačići dopuštaju Libertiesu da prati interakciju korisnika sa stranicom u svrhe mjerenja i poboljšanja izvedbe stranice. (Pravna osnova: legitimni interes sukladno članku 6(1)(f) GDPR-a.)

- Status donacije i preferencija jezika ("Preferencije")

Kada odlučite donirati, internet stranica vas prati kroz proces doniranja. To je nužno radi funkcioniranja procesa doniranja. Drugi kolačići se koriste za usklađivanje jezičnih preferencija korisnika. (Pravna osnova za kolačiće za donaciju je zaključenje ugovora sukladno članku 6(1)(b) GDPR-a. Za kolačiće preferencije jezika je privola sukladno članku 6(1)(a) GDPR-a.)

- Pohrana vrijednosti jesu li prihvaćeni kolačići trećih strana ("Funkcionalne preferencije")

Sadržaj pružatelja trećih strana, kao što su YouTube videi, bit će aktivno integriran na stranicu tek nakon što su prihvaćeni kolačići trećih strana (Pravna osnova: privola u skladu s člankom 6(1)(a) GDPR-a.) Za informacije o pružateljima u pitanju vidi u nastavku, X – Ugrađeni pružatelji usluga.

Nakon pristupa našoj internet stranici korisnike se obavještava o upotrebi kolačića putem obavijesti i, ako je nužno, traži se privola. Upućujemo i na ovu izjavu o zaštiti podataka. U ovom kontekstu, korisnike informiramo i kako mogu onemogućiti pohranu kolačića u svojim postavkama preglednika.

U svakom aktualnom pregledniku moguće je obrisati pojedinačne ili sve kolačiće, ili alternativno dopustiti ili zabraniti postavljanje kolačića u zasebnim slučajevima. Molimo da informacije o odgovarajućim opcijama potražite na stranicama za pomoć u vašem pregledniku.

2. Kategorije primatelja osobnih podataka i obrada podataka izvan Europske unije

U pravilu, osobne podatke ne prosljeđujemo trećim stranama, osim ako nas na to ne obvezuje zakon ili smo dobili privolu da to učinimo.

Od toga je izuzeta integracija pružatelja usluga koji omogućavaju hosting stranice i hosting alata web analitike (vidi III – Isporuka internet stranice i XIII – Alat web analitike). Ne provodimo nikakvu daljnju obradu u sklopu isporuke internet stranice izvan Europske unije (uz iznimku integriranih pružatelja usluga, vidi X – Ugrađeni pružatelji usluga).

3. Razdoblje pohrane, mogućnost prigovora i opoziva pristanka

Korisnik na svom računalu pohranjuje kolačiće i prenosi ih na našu stranicu, stoga vi (korisnik) imate potpunu kontrolu nad njihovom uporabom. Promjenom postavki u svom internet pregledniku možete deaktivirati ili ograničiti prijenos kolačića. Već pohranjeni kolačići mogu se obrisati u bilo kojem trenutku. To se može učiniti automatski, primjerice svaki put kad zatvorite preglednik. Međutim, deaktivirate li kolačiće za našu stranicu, obrisat će se i vaše preferencije za našu stranicu (npr. informacija jeste li pristali na upotrebu kolačića trećih strana).

V. Distribucija newslettera putem Mailchimpa

1. Opis i opseg obrade podataka

Pretplatnicima na newsletter redovito šaljemo naš newsletter.

Kao dio organizacije distribucije newslettera, obrađuju se sljedeći podaci naših pretplatnika na newsletter:

Prilikom uspostave pretplate na newsletter tražimo ime i prezime (za osobni kontakt), kao i e-mail adresu osobe koja se pretplaćuje. Tražimo i pretplatnikovu državu podrijetla kako bismo mogli poslati newsletter na primjerenom nacionalnom jeziku (ne šaljemo uvijek sav sadržaj newslettera na nacionalnom jeziku).

2. Pravna osnova za obradu podataka

Pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka u vezi sa slanjem newslettera je članak 6(1)(a) GDPR-a, s vašom posebnom privolom da primate newsletter. Tu privolu možete opozvati u svakom trenutku, s učinkom u budućnosti. U tu svrhu, dovoljno je koristiti opciju ukidanja pretplate na kraju svakog newslettera. Molimo vas da imate na umu da opoziv ne utječe na zakonitost obrade vaših podataka do trenutka opoziva.

3. Svrha obrade podataka

Za dostavu newslettera našim pretplatnicima koristimo pružatelja usluga newslettera.

4. Kategorije primatelja osobnih podataka i obrada podataka izvan Europske unije

Pružatelj usluge koji koristimo za slanje newslettera je Mailchimp. S obzirom na to da su tvrtka koja upravlja Mailchimpom te njezina IT infrastruktura smješteni u Sjedinjenim Američkim Državama, podaci se prenose trećim stranama u nesigurnoj trećoj zemlji. Stoga je prilikom prijenosa podataka Mailchimpu potrebna dodatna sigurnost. U slučaju Mailchimpa to se postiže tzv. Štitom privatnosti.

Rocket Science Group LLC, koji upravlja Mailchimpom, certificiran je u skladu sa zahtjevima Štita privatnosti (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG). To znači da su zadovoljeni preduvjeti prema kojima Mailchimp obrađuje osobne podatke naših pretplatnika na newsletter u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka.

Ovdje (https://mailchimp.com/legal/) ćete pronaći sve pravne informacije (kao što su opći i posebni uvjeti i odredbe Mailchimpa), a ovdje (https://mailchimp.com/legal/privacy/) možete pronaći konkretne informacije o njihovoj izjavi o zaštiti podataka.

5. Razdoblje pohrane

Vaši podaci bit će pohranjeni u našoj newsletter bazi podataka tako dugo dok želite primati naš newsletter. U slučaju opoziva privole prekinut će se slanje newslettera, nakon čega će vaši podaci biti izbrisani s naše newsletter mailing liste.

6. Mogućnost prigovora i povlačenja pristanka

Privolu za primanje newslettera možete opozvati u bilo kojem trenutku, s učinkom u budućnosti. Da biste to učinili, dovoljno je upotrijebiti opciju ukidanja pretplate na kraju newslettera u pitanju. Molimo vas da imate na umu kako opoziv ne utječe na zakonitost obrade vaših podataka do trenutka opoziva privole.

VI. Alat kampanje

1. Opis i opseg obrade podataka

Redovito provodimo kampanje. Na našim internet stranicama zainteresiranima nudimo mogućnost sudjelovanja u našim kampanjama.

Kao dio organizacije sudjelovanja u kampanji obrađuju se sljedeći podaci sudionika naših kampanja:

Kada se uključujete u kampanju, tražimo vaše ime (radi osobnog kontakta), e-mail adresu i državu. U pojedinim slučajevima nudimo mogućnost pretplate na “Campaign Info Mail”. Traži se i država podrijetla, kako bi info-mail kampanje mogao biti poslan, ako je to potrebno, na primjerenom nacionalnom jeziku (ne šalje se uvijek sav sadržaj info-maila kampanje na nacionalnom jeziku).

2. Pravna osnova za obradu podataka

Pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka u kontekstu alata kampanje je članak 6(1)(a) GDPR-a, zajedno s vašom posebnom privolom da sudjelujete u dotičnoj kampanji. Privolu za sudjelovanje u kampanji možete opozvati u svakom trenutku, s učinkom u budućnosti. U te svrhe, sve što trebate učiniti jest iskoristiti opciju otkazivanja pretplate na kraju dotičnog info-maila kampanje. Imajte na umu da opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade vaših podataka do trenutka njezina opoziva.

3. Svrha obrade podataka

Korištenjem alata kampanje (alat peticije, alat e-maila kampanje, info-mail kampanje) zainteresiranim stranama omogućujemo da sudjeluju u našim kampanjama i, na zahtjev, koristimo info-mail kako bismo sudionike kampanje informirali o aktualnim događajima u vezi s dotičnom kampanjom.

4. Kategorije primatelja osobnih podataka i obrada podataka izvan Europske unije

Pružatelj usluga koji koristimo za slanje naših info-mailova vezanih za kampanju je Mailchimp. S obzirom na to da se kompanija koja upravlja Mailchimpom i njegovom IT infrastrukturom nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama, podaci se prenose trećim stranama u nesigurnoj trećoj zemlji. Stoga je tijekom prijenosa podataka Mailchimpu potrebna dodatna sigurnost. U slučaju Mailchimpa, to je postignuto tzv. Štitom privatnosti.

Rocket Science Group LLC, koji upravlja Mailchimpom, certificiran je u skladu sa zahtjevima Štita privatnosti (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG). To znači da su zadovoljeni preduvjeti prema kojima Mailchimp obrađuje osobne podatke pretplatnika na newsletter kampanje u skladu sa zakonima o zaštiti podataka.

Ovdje (https://mailchimp.com/legal/) možete pronaći sve pravne informacije (kao što su opći i posebni uvjeti i odredbe Mailchimpa), a ovdje (https://mailchimp.com/legal/privacy/) možete pronaći konkretne informacije o njihovoj izjavi o zaštiti podataka.

5. Razdoblje pohrane

Vaši podaci bit će pohranjeni u našoj info-mail bazi podataka onoliko dugo koliko želite sudjelovati u dotičnoj kampanji. Ako opozovete svoju privolu, više vam ne šaljemo info-mail kampanje i vaši podaci bit će izbrisani iz naše baze podataka. Ako samo sudjelujete u kampanji, ali se niste pretplatili na info-mail kampanje, vaši podaci bit će obrisani u roku od 30 dana nakon završetka kampanje.

6. Mogućnost prigovora i povlačenja pristanka

Suglasnost za sudjelovanje u kampanji možete opozvati u svakom trenutku, s učinkom u budućnosti. Da biste to postigli, sve što trebate učiniti jest iskoristiti opciju otkazivanja pretplate na kraju dotičnog info-maila o kampanji. Imajte na umu da opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade vaših podataka do trenutka njezina opoziva.

VII. Alat donacije

1. Opis i opseg obrade podataka

Na našoj stranici imate mogućnost podržati nas donacijom, jednokratno ili redovito. Sve što trebate učiniti jest odabrati opciju “doniraj” prikazanu na svakoj stranici.

Klik na tu opciju odvest će vas na stranicu za donacije gdje će vas tražiti da prihvatite kolačiće (ako to niste učinili već prije). Tada će se postaviti dva kolačića, jedan od Stripea, našeg pružatelja usluge plaćanja, i jedan od PayPala, našeg drugog pružatelja usluge plaćanja.

Ovisno o tome kojeg ste pružatelja usluge plaćanja odabrali, bit ćete odvedeni direktno na stranicu PayPala (nakon klika na Doniraj uz pomoć PayPala), gdje možete unijeti svoje plaćanje i legitimizirati ga prijavom na PayPal. Ako ste kliknuli “IDUĆE” i želite platiti putem Stripea, tražit će vas dodatne informacije (iznos donacije, učestalost, ime, e-mail adresa, broj kartice). Podatke o plaćanju samo šaljemo Stripeu, odnosno sami ne provodimo daljnju obradu podataka.

Liberties ne vidi detalje vaše bankovne ili kreditne kartice ni u jednoj od metoda plaćanja; njih obrađuje samo pružatelj usluge plaćanja. Ovdje (https://stripe.com/de/privacy) možete pronaći Stripeovu izjavu o zaštiti podataka i druge uvjete (https://stripe.com/de/privacy) - ovisno o postavkama jezika vaših preglednika možda je dostupan prijevod. PayPalova pravila privatnosti možete pronaći na (https://www.paypal.com/GR/webapps/mpp/ua/privacy-full), a razne druge uvjete i odredbe na (https://www.paypal.com/GR/webapps/mpp/ua/legalhub-full).

2. Pravna osnova za obradu podataka

Pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka vezano za vašu donaciju je članak 6(1)(b) GDPR-a.

3. Svrha obrade podataka

Donacije nam pomažu u sufinanciranju našeg rada. Da bismo to učinili, moramo obrađivati prethodno spomenute podatke donatora.

4. Kategorije primatelja osobnih podataka i obrada podataka izvan Europske unije

Oba pružatelja usluga plaćanja locirana su u Sjedinjenim Američkim Državama, što znači da se podaci prenose trećim stranama u nesigurnoj trećoj zemlji. Stoga je, ako se podaci prenose tim pružateljima usluga plaćanja, potrebna dodatna sigurnost. U slučaju Stripea, to je postignuto putem tzv. Štita privatnosti.

Stripe, Inc., 510 Townsend Street, San Francisco, Kalifornija 94103, certificiran je u skladu sa zahtjevima Štita privatnosti (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TQOUAA4&status=Active). To znači da Stripe ispunjava preduvjete za obradu osobnih podataka naših donatora sukladno onome što nalaže Zakon o zaštiti podataka.

PayPal Inc. objavio je obvezujuća korporativna pravila za zaštitu podataka (vidi https://www.paypal.com/gr/webapps/mpp/ua/bcr i https://cnpd.public.lu/fr/actualites/national/2018/02/bcr-paypal.html).

To znači da je PayPal zadovoljio preduvjete prema kojima može obrađivati osobne podatke naših donatora u skladu sa zakonima o zaštiti podataka.

5. Razdoblje pohrane

Vaši podaci bit će pohranjeni u našem računovodstvu onoliko dugo koliko smo obvezni čuvati naše račune sukladno relevantnom poreznom zakonu za udruženja. Precizno, njemački Fiskalni zakon §§ 140 ff. obvezuje nas čuvati račune od šest do deset godina.

6. Mogućnost prigovora i opoziva privole

Vašu privolu za donaciju možete povući (barem za donacije koje se ponavljaju) u svakom trenutku, s učinkom u budućnosti, putem Stripea ili PayPala. Opoziv utječe na osobne podatke koji se trebaju obraditi, koristiti ili prenijeti u svrhe (ugovorne) obrade plaćanja, samo nakon isteka zakonom propisanog razdoblja zadržavanja. U tu svrhu, molimo da u kontekstu vaše donacije koristite informacije Stripea ili PayPala. Imajte na umu da opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade vaših podataka do trenutka opoziva privole.

VIII. E-mail kontakt, poštanska adresa

1. Opis i opseg obrade podataka

Kako biste nas kontaktirali, možete koristiti navedenu e-mail adresu. U tom slučaju pohranit će se osobni podaci korisnika preneseni putem e-maila. Isto, na sličan način, vrijedi i za fizičku poštu.

U tom kontekstu podaci se ne prosljeđuju trećim stranama. Podaci će se koristiti samo za komunikaciju s korisnikom.

2. Pravna osnova za obradu podataka

Pravna osnova za obradu podataka prenesenih tijekom slanja e-maila je članak 6(1)(f) GDPR-a. Ako je svrha e-mail kontakta zaključenje ugovora, članak 6(1)(b) GDPR-a dodatna je pravna osnova za obradu. Isto, na sličan način, vrijedi i za fizičku poštu.

Davanje osobnih podataka nije propisano zakonom ili ugovorom, ali može služiti sklapanju ugovora iz prethodno navedenih razloga.

3. Svrha obrade podataka

U slučaju uspostave kontakta putem e-maila, to također predstavlja i potrebni legitimni interes za obradu podataka. Isto, na sličan način, vrijedi i za poštanske pošiljke.

4. Kategorije primatelja osobnih podataka i obrada podataka izvan Europske unije

U načelu, osobne podatke ne prenosimo trećim stranama, osim ako nas na to ne obvezuje zakon ili smo ishodili vašu privolu da to učinimo.

To se ne odnosi na integraciju pružatelja usluga našeg e-mail hostinga. Osim u tom slučaju, podaci se ne obrađuju izvan Europske unije.

5. Razdoblje pohrane

Podaci će biti obrisani čim više nisu potrebni za postizanje svrhe za koju su prikupljani. Za osobne podatke poslane e-mailom ili poštom, to je slučaj kada je dotični razgovor s korisnikom završio. Razgovor je završen kada se iz okolnosti može zaključiti da je predmetna tema do kraja razjašnjena. Daljnja razdoblja zadržavanja mogu proizlaziti iz njemačkog Poreznog zakona ili Zakona o trgovini (članak 195 BGB, trogodišnje regularno razdoblje zadržavanja).

6. Mogućnost prigovora i opoziv privole

U svakom trenutku korisnik ima mogućnost opozvati privolu na obradu osobnih podataka, s učinkom u budućnosti. U te svrhe dostatna je nova poruka putem formulara za kontakt ili poruka putem e-maila.

Ako nas korisnik kontaktira putem e-maila, u svakom trenutku može uložiti prigovor na pohranu osobnih podataka. U tom slučaju razgovor se ne može nastaviti.

U tom slučaju obrisat će se svi osobni podaci pohranjeni tijekom uspostave kontakta, osim ako je to u sukobu sa zakonom propisanim razdobljem zadržavanja. Isto, na sličan način, vrijedi i za poštanske pošiljke.

IX. Prijave

1. Svrha obrade podataka

 • Upravljanje adresom i e-mail komunikacija
 • Provođenje procesa prijave
 • Naknada putnih troškova dolaska kandidata
 • Podaci koji bi se mogli koristiti u procesu prijave u svrhe iznošenja, ostvarivanja ili obrane potencijalnih pravnih zahtjeva (npr. zahtjeva u skladu s njemačkim Općim zakonom o jednakom postupanju)
 • U slučaju zaposlenja, prijenos u bazu zaposlenika
 • Upravljanje pravima zaštite podataka ispitanika

2. Pravna osnova za obradu podataka

Ad 1: Upravljanje i obrada adrese dio je procesa prijave. Obrada osobnih podataka nužna je kako bi se uspostavio radni odnos s osobom u pitanju, stoga podatke obrađujemo u skladu s člankom 6(1)(b) GDPR-a, zajedno s člankom 26, stavkom 1 njemačkog Zakona o zaštiti podataka (BDSG).

Ad 2: Kako je obrada podataka nužna za uspostavljanje radnog odnosa s vama kao ispitanikom, podatke obrađujemo u skladu s člankom 6(1)(b) GDPR-a, zajedno s člankom 26 paragrafom 1 stavkom 1 BDSG-a.

Ad 3: Sukladno članku 670 BGB, ako nije određeno koje će troškove putovanja u povodu razgovora za posao pokriti poslodavac, kandidati imaju zakonsko pravo na nadoknadu potrebnih troškova. Kako je obrada nužna za provođenje intervjua, a time i uspostavljanje radnog odnosa s osobom u pitanju, podatke obrađujemo u skladu s člankom 6(1)(b)GDPR-a, zajedno s člankom 26 paragrafom 1 stavkom 1 BDSG-a.

Ad 4: Vaše osobne podatke koje smo primili tijekom procesa prijave mogli bismo koristiti u svrhe iznošenja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva (npr. ako bi Liberties bio izložen zahtjevu sukladno Općem zakonu o jednakom postupanju). Pravna osnova za obradu je članak 6(1)(f) GDPR-a. Liberties ima legitimni interes prilikom korištenja podataka zbog prethodno navedenih razloga.

Ad 5: Podaci će se prenijeti u osobni dosje potencijalnog zaposlenika nakon uzimanja u postupak zaposlenja. Pravna osnova za obradu je članak 6(1)(b) GDPR-a, zajedno s člankom 26 paragrafom 1 stavkom 1 BDSG-a.

Ad 6: Obrada se provodi kako bi se zadovoljila ili ispunila pravna obveza ispitanikovih prava sukladno Zakonu o zaštiti podataka navedenom u Poglavlju III (članci 12-22) GDPR-a, kojih se Liberties mora pridržavati kao odgovorna strana sukladno značenju članka 4(7)GDPR-a. Pravna osnova za ovu obradu je članak 6 (1)(c)GDPR-a.

3. Opis kategorija osobnih podataka

Ad 1: Kontaktni podaci (prezime, ime, e-mail adresa, telefonski broj, podaci o adresi, tip kontakta, broj faksa), sadržaj komunikacije.

Ad 2: Popratno (motivacijsko) pismo, curriculum vitae, fotografije, certifikati i drugi dokazi kvalifikacije, kao i drugi podaci koji su poslani na dobrovoljnoj bazi kao dio procesa prijave.

Ad 3: Podaci o putovanju (npr. dolazak i odlazak, putni troškovi, novčana sredstva za put), bankovni detalji.

Ad 4: Matični podaci, komunikacijski podaci, podaci koji dokazuju pravnu usklađenost procesa prijave.

Ad 5: Matični podaci, komunikacijski podaci, popratno (motivacijsko) pismo, curriculum vitae, fotografija, certifikati i drugi dokazi kvalifikacije, kao i ostali podaci koji su poslani dobrovoljno u sklopu opsega procesa prijave.

Re 6: Izjave o opozivu privola koje ste možda podnijeli; izjave o prigovoru na obradu vaših osobnih podataka koje ste možda podnijeli; izjave i informacije koje smo od vas primili za ili tijekom iznošenja vaših podataka kao što je specificirano u Poglavlju III (članci 12-22) GDPR-a.

4. Kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni

Unutar Libertiesa, onim zaposlenicima koji trebaju primiti podatke za svrhe provođenja procesa prijave (uprava, specijalistički odjel, odjel ljudskih resursa), kao i telefonskoj usluzi koja je korištena u izvedbi naših aktivnosti i pružateljima IT usluga s kojima smo zaključili odgovarajuće ugovore kako bismo osigurali zaštitu vaših osobnih podataka u svakom trenutku i, ako je potrebno, vlastima radi potencijalnih kaznenih istraga.

5. Razdoblje pohrane

Ako vas Liberties nije zaposlio nakon završetka procesa prijave, vaši podaci bit će obrisani u roku od šest mjeseci nakon što je vaša prijava odbijena. Ako je vaša prijava bila uspješna i Liberties vas je zaposlio, vaši osobni podaci bit će obrisani u trenutku prestanka primjene svrhe obrade podataka, najkasnije nakon okončanja radnog odnosa (ograničenje pohrane), osim ako zakonom određeno razdoblje zadržavanja ili zakonske odredbe o ograničavanju ne priječe brisanje.

6. Nužnost pružanja podataka

Pružanje vaših osobnih podataka ne traži se zakonom ni ugovorom. Međutim, pružanje vaših podataka nužno je za provedbu procesa prijave. Ako svoje osobne podatke ne želite učiniti dostupnima, nećemo moći razmotriti vaš proces prijave u svrhu zaposlenja u Libertiesu.

X. Ugrađeni pružatelji usluga

Na našim stranicama integriramo funkcije eksternih pružatelja usluga (npr. integracija videa) koji imaju vlastite uredbe o zaštiti podataka.

Ako prihvatite kolačiće trećih strana na našoj internet stranici, učitat će se sadržaj tih pružatelja. Prije nego što to učinite, vaši podaci se neće prenositi tim pružateljima usluga.

U nastavku je navedena lista uključenih pružatelja usluga:

1. Flourish.studio – Interaktivni dijagrami i kreiranje infografika

Na nekim podstranicama koristimo ugrađene interaktivne dijagrame i infografike kako bismo podatke i brojeve prikazali u vizualno lako razumljivim formatima tako da ne morate napustiti stranicu Liberties. Kada otvorite podstranicu na kojoj je ugrađen dijagram pružatelja usluge Flourish.studio, iframe (https://en.wikipedia.org/wiki/IFrame) koji smo ugradili, komunicira sa serverima pružatelja usluge https://flourish.studio i time prihvaćate njihove uvjete i odredbe (https://flourish.studio/terms/). Pružatelj korištene usluge je britanska tvrtka Kiln Enterprises Ltd., 08825531 G06, 16 Baldwin's Gardens, London EC1N 7RJ, Ujedinjeno Kraljevstvo. Ako je iframe učitan i odabrana postavka kolačića to dopušta, pružatelj usluga koristi kolačiće koji prikupljaju informacije o ponašanju korisnika. Dodatne informacije o zaštiti podataka na "Flourish.studio" mogu se pronaći u izjavi o zaštiti privatnosti tog pružatelja usluga (https://flourish.studio/privacy/).

2. InterAct – Kreiranje ugrađenih kvizova i upitnika

Na nekim podstranicama koristimo ugrađene kvizove i upitnike kako bismo korisnike informirali u interaktivnom formatu tako da ne moraju napustiti stranice Libertiesa. Kad korisnik otvori podstranicu s ugrađenim InterAct kvizom, iframe (https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe) koji smo ugradili komunicira sa serverima pružatelja www.tryinteract.com i time prihvaćate njihove opće uvjete i odredbe (https://www.tryinteract.com/terms). Pružatelj korištene usluge je The Quiz Collective, Inc. 2443 Fillmore St #380-14013, San Francisco, CA 94115, SAD. Ako je iframe učitan i odabrana postavka kolačića to dopušta, pružatelj usluga koristi kolačiće koji prikupljaju informacije o ponašanju korisnika. Za više informacija o privatnosti u TryInterActu, pogledate izjavu o privatnosti tog pružatelja usluga (https://www.tryinteract.com/privacy).

3. Ugrađene slikovne galerije

Na nekim podstranicama integriramo alat koji prikazuje slike u automatsko izmjenjujućoj galeriji. Pružatelj tog alata je Flipsnack, podružnica Smartketer LLC-ja, 156 2nd Street, San Francisco, CA 94105 SAD. Flipsnackove uvjete i odredbe možete pogledati ovdje (https://www.flipsnack.com/legal-information/terms-of-service.html).

Ako posjetite podstranicu na kojoj je u iframe ugrađen Flipsnackov alat galerije, (https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe), slike se učitavaju i prikazuju s Flipsnackovih serverima. Ako koristite galeriju, Flipsnack postavlja kolačiće u vaš preglednik.

Dodatne informacije o zaštiti podataka u "Flipsnacku" možete pronaći u izjavi o zaštiti podataka pružatelja (https://www.flipsnack.com/de/features/privacy-options).

4. Ugrađen PDF preglednik

Na nekim podstranicama opsežan sadržaj nudimo u obliku PDF datoteka koje se mogu prikazati direktno na internet stranici pomoću alata koje koristimo, tako da ne morate napustiti stranicu liberties.eu.

Ako otvorite neku od podstranica na kojoj je alat integriran i sadržaj se prikazuje u iframeu, iframe (https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe) uspostavlja vezu s pružateljem i prihvaća njegove opće uvjete i odredbe. Ako koristite ugrađeni PDF preglednik, Issuu Inc postavlja kolačiće u vaš preglednik.

Pružatelj alata je Issuu Inc, 131 Lytton Ave, Palo Alto, CA 94301, Sjedinjene Američke Države. Opći uvjeti i odredbe nalaze se ovdje (https://issuu.com/legal/terms).

Dodatne informacije o zaštiti podataka na "Issuu" mogu se pronaći u izjavi o privatnosti (https://issuu.com/legal/privacy).

5. Ugrađeni europa.eu video preglednik - Theoplayer

Na nekim smo stranicama ugradili video preglednik Europske unije (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20191025) koji omogućava gledanje višejezičnog prijenosa uživo i snimljene streamove povezane s EU bez napuštanja internet stranice liberties.eu.

Ako otvorite neku od naših podstranica s integriranim video preglednikom i sadržaj se prikaže u iframeu (https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe), uspostavlja se veza s pružateljem i prihvaćaju se njihova pravila o kolačićima (https://ec.europa.eu/info/cookies_hr). Ako koristite taj preglednik, u vaš preglednik se postavljaju kolačići.

Pružatelj integriranog video preglednika Europske unije je Theoplayer kojim upravlja THEO Technologies NV, Philipssite 5, Bus 1 Leuven 3001, Belgija.

Dodatne informacije o zaštititi podataka na "Theoplayeru" možete pronaći u izjavi o zaštiti podataka pružatelja (https://ec.europa.eu/info/privacy-policy_hr).

6. Ugrađen YouTube video

Na nekim podstranicama uključujemo YouTube videe.

Ako otvorite neku od podstranica s ugrađenim YouTube videom i sadržaj se prikaže u iframeu (https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe), iframe uspostavlja vezu s pružateljem i razmjenjuje podatke s tim pružateljem. Ako koristite ovaj video preglednik, u vaš se preglednik postavljaju kolačići.

Najčešće YouTube videe integriramo pomoću "youtube-nocookies"; stariji videi se i dalje integriraju direktno putem YouTubea.

Pružatelj YouTube video preglednika je YouTube, LLC 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, SAD, tvrtka u vlasništvu Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD.

Dodatne informacije o zaštiti podataka na "YouTubeu" mogu se pronaći u izjavi o zaštiti podataka (https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/).

7. Ugrađen Facebook video

Na nekim podstranicama uključujemo Facebook videe.

Ako otvorite neku od podstranica koja uključuje Facebook video i sadržaj se prikaže u iframeu (https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe), iframe se povezuje s pružateljem i s njime razmjenjuje podatke. Ako koristite taj video preglednik, u vaš se preglednik postavljaju kolačići.

Facebook video preglednik omogućava Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irska.

Za više informacija o privatnosti na Facebooku molimo da pogledate pravila privatnosti (https://www.facebook.com/privacy/explanation).

8. Ugrađen Vimeo video

Na nekim podstranicama uključujemo videe tako da koristimo Vimeo.

Ako otvorite neku od naših podstranica koja uključuje Vimeo video i sadržaj se prikaže u iframeu (https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe), iframe uspostavlja vezu s pružateljem i razmjenjuje podatke s tim pružateljem. Ako koristite ovaj video preglednik, u vaš se preglednik postavljaju kolačići.

Pružatelj Vimeo video preglednika je Vimeo LCC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, SAD.

Za više informacija o praksi koja se tiče privatnosti na Vimeu molimo da pogledate pravila privatnosti. (https://vimeo.com/privacy).

9. Ugrađen Twitter video

Na nekim podstranicama uključujemo videe Twittera.

Ako otvorite neku od naših podstranica koja uključuje video Twittera i sadržaj se prikaže u iframeu (https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe), iframe uspostavlja vezu s pružateljem i razmjenjuje podatke s tim pružateljem. Ako koristite ovaj video preglednik, u vaš se preglednik postavljaju kolačići.

Pružatelj Twitter video preglednika je Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irska.

Više informacija o Twitterovoj praksi oko privatnosti molimo potražite u pravilima privatnosti (https://twitter.com/en/privacy).

10. Telefonski kontakti putem OpenMedia / NewMode

Na nekim podstranicama nudimo mogućnost poziva vašem političkom predstavniku (npr. u Europskom parlamentu). U te svrhe koristimo alat kojim upravlja OpenMind u suradnji s New/Modeom.

Ako otvorite neku od naših podstranica koja uključuje taj alat poziva i sadržaj se prikaže u iframeu (https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe), iframe uspostavlja vezu s pružateljem i razmjenjuje podatke s tim pružateljem. Ako koristite ovaj alat poziva, u vaš se preglednik postavljaju kolačići.

Pružatelji alata su OpenMedia, 1424 Commercial Drive, PO Box #21674, Vancouver, BC, KANADA V5L 5G3 i New/Mode Inc, 321 Main Street, Vancouver, BC, KANADA.

Dodatne informacije o zaštiti podataka na "OpenMedia" mogu se pronaći u izjavi pružatelja o zaštiti podataka (https://openmedia.org/privacy-policy).

Dodatne informacije o zaštiti podataka u "New/Mode" mogu se pronaći u izjavi pružatelja o zaštiti podataka (https://www.newmode.net/privacy).

XI. Poveznice društvenih mreža

Na našoj internet stranici nudimo mogućnost dijeljenja tih dotičnih internet stranica putem društvenih mreža. Međutim, poveznice za dijeljenje koristimo samo za integraciju društvenih mreža. To znači da se vaši podaci ne prosljeđuju automatski pružateljima društvenih mreža kada posjećujete naše stranice.

Samo ako slijedite odgovarajuću poveznicu, bit ćete preusmjereni na društvene mreže gdje će se vaši podaci sukladno tome obrađivati.

Uslugu dijeljenja pružamo za sljedeće društvene mreže:

 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn

Pružamo i uslugu dijeljenja putem e-maila i kopiranjem URL-a predmetne stranice.

Na našoj internet stranici referiramo se i na naše stranice na društvenim mrežama, posebno našu Facebook stranicu te Twitter i YouTube račun.

I u slučaju tih poveznica, društvene mreže će obrađivati vaše podatke tek nakon što kliknete na te poveznice, napustite našu stranicu i otvorite stranicu u pitanju na pružatelju društvene mreže.

XII. Alat web analitike

1. Opis i opseg obrade podataka

Kada posjetite našu web stranicu, vaše pretraživačko ponašanje može se statistički analizirati. To se radi prvenstveno putem kolačića i programa web analitike. Na našoj stranici koristimo open source softver alat Matomo. Softver je postavljen tako da se IP adresa ne pohranjuje u cijelosti. Skraćenu IP adresu nije moguće dodijeliti računalu koje pristupa.

2. Pravna osnova za obradu podataka

Pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka vezano uz statističku analizu je članak 6(1)(f)GDPR-a.

3. Svrha obrade podataka

Statistika nam pomaže optimizirati naš rad, npr. konstantno poboljšavati našu internet stranicu i njezinu jednostavnost korištenja.

4. Kategorije primatelja osobnih podataka i obrada podataka izvan Europske unije

Matomo softver radi isključivo na serveru koji mi kontroliramo. Posebno, koristimo hosting usluge Contaba GmbH (Aschauer Straße 32a, 81549 München, internet stranica: www.contabo.de).

S Contabom smo zaključili sporazum o obradi podataka.

5. Razdoblje pohrane

Podaci će biti obrisani nakon pet godina, to jest čim više ne budu potrebni za naše zapisnike.

6. Mogućnost prigovora i opoziva privole

Matomo koristi kolačiće. Već postavljeni kolačići mogu se obrisati u bilo kojem trenutku. To se može učiniti i automatski. Našim korisnicima nudimo i mogućnost isključenja iz procesa analitike na našoj stranici. Ta opcija dostupna je ovdje: Postavke kolačića

Informacije o postavkama privatnosti Matomo softvera mogu se pronaći ovdje: https://matomo.org/docs/privacy/.

XIII. Prava ispitanika

Ako vaši osobni podaci podliježu obradi, vi ste, kako to definira GDPR, ispitanik i imate sljedeća prava vis-à-vis voditelja obrade:

1. Pravo na pristup informacijama

U svakom trenutku, uzimajući u obzir zahtjeve iz članka 15 GDPR-a, od voditelja obrade možete zatražiti informaciju obrađuju li se vaši osobni podaci i kako ih obrađujemo.

2. Pravo na ispravak

Uzimajući u obzir odredbe članka 16 GDPR-a, imate pravo na to da voditelj obrade vaše osobne podatke ispravi/ili nadopuni ako su osobni podaci koji se odnose na vas netočni ili nepotpuni. Voditelj obrade mora odmah ispraviti podatke.

3. Pravo na ograničavanje obrade

Uzimajući u obzir odredbe članka 18 GDPR-a, voditelja obrade možete zatražiti da ograniči obradu.

4. Pravo na brisanje (pravo na zaborav)

Uzimajući u obzir odredbe članka 17 GDPR-a, voditelja obrade možete zatražiti da izbriše vaše osobne podatke.

5. Obveza obavještavanja

Ako se iskoristi pravo na ispravak, ukidanje ili ograničavanje obrade vaših osobnih podataka u odnosu na voditelja obrade, potonji je obvezan obavijestiti sve primatelje kojima su vaši podaci bili otkriveni o tom ispravku, ukidanju ili ograničenju, osim ako se to pokaže nemogućim ili uključuje nerazmjeran napor.

Imate pravo biti obaviješteni o tim primateljima vis-à-vis voditelja obrade sukladno članku 19 GDPR-a.

6. Pravo na prenosivost podataka

Uzimajući u obzir zahtjeve iz članka 20 GDPR-a, imate pravo zaprimiti osobne podatke koje ste dali voditelju obrade u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu.

7. Pravo na prigovor

Pod uvjetima iz članka 21 GDPR-a, u svakom trenutku imate, zbog razloga koji proizlaze iz vaše posebne situacije, pravo prigovora na obradu podataka u skladu s člankom 6(1)(e) ili (f) GDPR-a, čak i ako se na tim odredbama temelji izrada profila.

8. Pravo na opoziv privole prema Zakonu o zaštiti podataka

Prema Zakonu o zaštiti podataka, imate pravo u svakom trenutku opozvati svoju izjavu o privoli.Opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na vašoj privoli do trenutka opoziva privole.

9. Pravo žalbe nadzornom tijelu

Ne dovodeći u pitanje druga upravna ili sudska pravna sredstva, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu, osobito u državi članici u kojoj imate boravište, u kojoj je vaše mjesto rada ili mjesto navodnog kršenja, ako smatrate da obrada vaših osobnih podataka krši GDPR.

Nadzorno tijelo kojem je podnesena pritužba, obavijestit će podnositelja žalbe o statusu i ishodu pritužbe, uključujući mogućnost pravnog lijeka na temelju članka 78 GDPR-a.

Nadzorno tijelo zaduženo za Liberties.eu je:

Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Friedrichstr. 219
10969 Berlin
www.datenschutz-berlin.de

Datum izjave o zaštiti podataka: 11. studenoga 2019. (njemačka verzija)

U slučaju spora oko “Pravila privatnosti www.liberties.eu", nadležna je verzija na njemačkom jeziku.