DAJTE SVOJ DOPRINOS TIJEKOM EPIDEMIJE VIRUSA COVID-19

Svi mi imamo pravo na prihod i sklonište, pristup zdravstvenoj skrbi kao i na slobodne i neovisne informacije kako bismo prebrodili pandemiju. Podržite naš važan rad kako bismo osigurali provođenje tih prava diljem EU. Donirajte i učinite razliku.

#humanrightsundercorona

Nophoto.png?ixlib=rails 0.3

Krassimir Kanev

Rizničar

O meni

Dr. Krassimir Kanev diplomirao je 1982. na Sveučilištu u Sofiji. Specijalizirao je ljudska prava i religijsku slobodu na Sveučilištu Columbia 1996.-1997. godine. Deset je godina predavao Uvod u međunarodna ljudska prava na Državnom sveučilištu u Sofiji. Podučavao je i sociologiju, sociologiju prava, kritičku socijalnu teoriju, ekologiju i međunarodna ljudska prava na nizu koledža i sveučilišta u Bugarskoj i u inozemstvu, primjerice na Državnom sveučilištu Plovdiv, Sveučilištu Oregon, Sveučilištu u Sarajevu i Srednjoeuropskom sveučilištu. Od 2003. godine drži online tečajeve namijenjene stručnjacima za ljudska prava za Human Rights Education Associates (HREA), organizaciju sa sjedištem u Sjedinjenim Državama. Držao je predavanja o UN-ovim mehanizmima zaštite ljudskih prava za odvjetnike iz nekoliko istočnoeuropskih zemalja. Radom na području ljudskih prava počeo se baviti 1988. godine. Bio je i još uvijek jest aktivist u nizu nevladinih organizacija koje se bave ljudskim pravima i ekologijom. Od 1994. godine je direktor Bugarskog helsinškog odbora. U prošlosti je bio član odbora brojnih međunarodnih nevladinih organizacija i institucija za ljudska prava. Trenutno je potpredsjednik organizacije European Prison Litigation Network, direktor emeritus PILnet-a, član Upravnog odbora Agencije Europske unije za temeljna prava, član odbora organizacije Association for the Prevention of Torture i član odbora organizacije International Partnership for human rights. Dr. Kanev uspješno zastupa klijente na Europskom sudu za ljudska prava u nizu predmeta vezanih uz kršenje ljudskih prava.