DAJTE SVOJ DOPRINOS TIJEKOM EPIDEMIJE VIRUSA COVID-19

Svi mi imamo pravo na prihod i sklonište, pristup zdravstvenoj skrbi kao i na slobodne i neovisne informacije kako bismo prebrodili pandemiju. Podržite naš važan rad kako bismo osigurali provođenje tih prava diljem EU. Donirajte i učinite razliku.

#humanrightsundercorona

Nophoto.png?ixlib=rails 0.3

Małgorzata Szuleka

Potpredsjednica Odbora

O meni

Malgorzata Szuleka je čelnica zagovaračkog odjela Helsinške zaklade za ljudska prava u Poljskoj, jedne od vodećih europskih nevladinih organizacija za ljudska prava. Od početka ustavne krize u Poljskoj 2015. godine, Szuleka je dokumentirala napade na sudove, fokusirajući se na neovisnost pravosuđa, prijetnje vladavini prava, srozavanje demokracije i sužavanje prostora civilnog društva. Koordinirala je istraživanja pri Helsinškoj zakladi za ljudska prava u ime Agencije Europske unije za temeljna prava oko brojnih tema koje su vezane uz ljudska prava, uključujući sudjelovanje djece u građanskom i kaznenom pravu, teški oblici eksploatacije radnika te podrška žrtvama u EU. Pravo je diplomirala na Sveučilištu u Varšavi.