DAJTE SVOJ DOPRINOS TIJEKOM EPIDEMIJE VIRUSA COVID-19

Svi mi imamo pravo na prihod i sklonište, pristup zdravstvenoj skrbi kao i na slobodne i neovisne informacije kako bismo prebrodili pandemiju. Podržite naš važan rad kako bismo osigurali provođenje tih prava diljem EU. Donirajte i učinite razliku.

#humanrightsundercorona

Nophoto.png?ixlib=rails 0.3

Natalija Bitiukova

Članica Odbora

O meni

Natalija Bitiukova je odvjetnica koja se bavi zaštitom podataka sa sjedištem u Kopenhagenu u Danskoj. Članica je i odbora litavske watchdog organizacije Human Rights Monitoring Institute (HRMI) i neprofitne organizacije Civil Liberties Union for Europe kojoj je sjedište u Berlinu. Natalija istražuje implikacije online manipulacija i zloupotreba podataka na demokratske procese i nedavno je surađivala na studiji koju je naručio Europski parlament (LIBE) o utjecaju propagande na vladavinu prava u EU. Prethodno je stažirala pri europskom nadzorniku za zaštitu podataka, gdje je surađivala na Mišljenju o online manipulaciji i osobnim podacima te je bila na poziciji zamjenice direktora organizacije Human Rights Monitoring Institute gdje je vodila pravne poslove na područjima digitalnih prava, vladavine prava i kaznenog prava.