DAJTE SVOJ DOPRINOS TIJEKOM EPIDEMIJE VIRUSA COVID-19

Svi mi imamo pravo na prihod i sklonište, pristup zdravstvenoj skrbi kao i na slobodne i neovisne informacije kako bismo prebrodili pandemiju. Podržite naš važan rad kako bismo osigurali provođenje tih prava diljem EU. Donirajte i učinite razliku.

#humanrightsundercorona

Nophoto.png?ixlib=rails 0.3

Andrea Menapace

Predsjednik Odbora

O meni

Andrea je izvršni direktor CILD-a (Italian Coalition for Civil Liberties and Rights - Talijanska koalicija za građanske slobode i prava). Prethodno je radio za Inicijativu transparentnost i odgovornost (Transparency & Accountability Initiative) u Londonu te bio istraživač za Italiju na Otvorenom vladinu partnerstvu (Open Government Partnership). Uvijek aktivan na području ljudskih prava, karijeru je započeo kao humanitarni radnik, a zatim postao konzultant i istraživač za vlade, kao i za nevladine i međunarodne organizacije. Suosnivač je Diritto Di Sapere (Right To Know - Pravo na znanje), prve talijanske organizacije koja se bavila pravom na pristup informacijama. Diplomirao je pravo na Sveučilištu Trento.