DAJTE SVOJ DOPRINOS TIJEKOM EPIDEMIJE VIRUSA COVID-19

Svi mi imamo pravo na prihod i sklonište, pristup zdravstvenoj skrbi kao i na slobodne i neovisne informacije kako bismo prebrodili pandemiju. Podržite naš važan rad kako bismo osigurali provođenje tih prava diljem EU. Donirajte i učinite razliku.

#humanrightsundercorona

Nophoto3.png?ixlib=rails 0.3

Eva Simon

Advocacy Officer

Vjerujem da su zaštite jednakosti i ljudskih prava preduvjeti za slobodno i otvoreno društvo koje svi ljudi zaslužuju.

O meni

Eva je odvjetnica za ljudska prava, s posebnim fokusom na digitalna prava, a koja trenutno radi kao senior advocacy officer u Civil Liberties
Union for Europe (Liberties). Odgovorna je za slobodu izražavanja i privatnost. Osim što se bavi zagovaranjem na razini EU, Eva se bavi i strateškim parničenjem u državama članicama EU. Najnoviji je primjer njezin rad na provođenju Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), o čemu su izvještavali New York Times, Reuters i Bloomberg. Na području ljudskih prava aktivna je već više od 10 godina. Prije nego što se pridružila sceni nevladinih organizacija, radila je kao istraživačica i odvjetnica za medije. Predavala je na Srednjoeuropskom sveučilištu (2006.), Pravnoj školi Benjamin N. Cardozo, Sveučilištu Yeshiva u New Yorku u SAD-u (2005.) i na Tehničkom sveučilištu u Budimpešti u Mađarskoj (2001.-2005.) Autorica je nekoliko stručnih studija, poglavlja knjiga i članaka o privatnosti i slobodi medija.

Moje teme

Radim kako bih osigurala da je sloboda govora realnost diljem Europe – obje strane slobode govora: slobodno i pluralističko medijsko tržište te individualna prava ljudi i novinara.
Vjerujem da su zaštite jednakosti i ljudskih prava preduvjeti za slobodno i otvoreno društvo koje svi ljudi zaslužuju.