Nophoto.png?ixlib=rails 0.3

Balázs Dénes

Izvršni direktor

Ljudska prava, pravda i otvorena društva činile su se za vrijeme studiranja prava kao stvari za koje se dobro boriti, a takvima se čine i danas. Kad bi naša prava i slobode bile potpuno zaštićene, možda bih bio vrtlar ili pokrenuo mali biznis. No, kako se čini da je taj dan vrlo daleko, osjećam se sretnim što imam tako značajan posao.

Balázs je odvjetnik i aktivist za ljudska prava iz Budimpešte u Mađarskoj. Diplomirao je pravo na Sveučilištu ELTE i bio gostujući profesor na Sveučilištu Columbia u New Yorku. Karijeru je započeo kao pripravnik u Mađarskoj uniji za građanske slobode (Hungarian Civil Liberties Union - HCLU), organizaciji za ljudska prava sa sjedištem u Budimpešti. U HCLU-u je proveo narednih 15 godina i naposljetku postao izvršni direktor. Nakon što je osam godina vodio organizaciju, pridružio se Zakladi otvoreno društvo kao direktor odjela Inicijativa otvoreno društvo za Europu. Godine 2017. pomogao je osnovati Liberties i trenutno radi kao izvršni direktor organizacije.

Vodim napore Libertiesa da postane vodeći glas u pitanjima ljudskih prava u Europi. Kako bih to podržao, odgovoran sam za izgradnju dinamičnog, energičnog tima koji će s javnosti, zakonodavcima i ostalim dionicima raditi na poboljšanju zaštite ljudskih prava u svim državama članicama EU.
Ljudska prava, pravda i otvorena društva činile su se za vrijeme studiranja prava kao stvari za koje se dobro boriti, a takvima se čine i danas. Kad bi naša prava i slobode bile potpuno zaštićene, možda bih bio vrtlar ili pokrenuo mali biznis. No, kako se čini da je taj dan vrlo daleko, osjećam se sretnim što imam tako značajan posao.