DAJTE SVOJ DOPRINOS TIJEKOM EPIDEMIJE VIRUSA COVID-19

Svi mi imamo pravo na prihod i sklonište, pristup zdravstvenoj skrbi kao i na slobodne i neovisne informacije kako bismo prebrodili pandemiju. Podržite naš važan rad kako bismo osigurali provođenje tih prava diljem EU. Donirajte i učinite razliku.

#humanrightsundercorona

Nophoto3.png?ixlib=rails 0.3

Balázs Dénes

Izvršni direktor

Ljudska prava, pravda i otvorena društva činile su se za vrijeme studiranja prava kao stvari za koje se dobro boriti, a takvima se čine i danas. Kad bi naša prava i slobode bile potpuno zaštićene, možda bih bio vrtlar ili pokrenuo mali biznis. No, kako se čini da je taj dan vrlo daleko, osjećam se sretnim što imam tako značajan posao.

O meni

Balázs je odvjetnik i aktivist za ljudska prava iz Budimpešte u Mađarskoj. Diplomirao je pravo na Sveučilištu ELTE i bio gostujući profesor na Sveučilištu Columbia u New Yorku. Karijeru je započeo kao pripravnik u Mađarskoj uniji za građanske slobode (Hungarian Civil Liberties Union - HCLU), organizaciji za ljudska prava sa sjedištem u Budimpešti. U HCLU-u je proveo narednih 15 godina i naposljetku postao izvršni direktor. Nakon što je osam godina vodio organizaciju, pridružio se Zakladi otvoreno društvo kao direktor odjela Inicijativa otvoreno društvo za Europu. Godine 2017. pomogao je osnovati Liberties i trenutno radi kao izvršni direktor organizacije.

Moje teme

Vodim napore Libertiesa da postane vodeći glas u pitanjima ljudskih prava u Europi. Kako bih to podržao, odgovoran sam za izgradnju dinamičnog, energičnog tima koji će s javnosti, zakonodavcima i ostalim dionicima raditi na poboljšanju zaštite ljudskih prava u svim državama članicama EU.
Ljudska prava, pravda i otvorena društva činile su se za vrijeme studiranja prava kao stvari za koje se dobro boriti, a takvima se čine i danas. Kad bi naša prava i slobode bile potpuno zaštićene, možda bih bio vrtlar ili pokrenuo mali biznis. No, kako se čini da je taj dan vrlo daleko, osjećam se sretnim što imam tako značajan posao.