Naš tim

O nama

Liberties donosi informacije, vijesti i analize o građanskim slobodama u Europskoj uniji. Originalne članke o Europskoj uniji i nacionalnim pitanjima dobivamo direktno od nevladinih organizacija koje su naše članice te našeg stručnog osoblja u Bruxellesu i Berlinu. Naša internet stranica sadrži različite vrste materijala.

Prvo, edukativne materijale poput blogova, infografika i videa koji su osmišljeni kako bi javnost doznala više o svojim pravima i slobodama te o tome što EU i nacionalne vlasti rade kako bi zaštitile ili naštetile građanskim slobodama.

Drugo, na našoj internet stranici nalaze se kampanje kako bismo javnosti dali priliku da zajednički djeluje oko pitanja koja se tiču prava, a za koja smatramo da zaslužuju hitnu pažnju.

Treće, donosimo vijesti i analize o najnovijem razvoju događaja u Bruxellesu i država u kojima imamo članice.

Četvrto, donosimo pravne analize te političke materijale i studije namijenjene stručnjacima i donositeljima odluka koji se bave građanskim slobodama u Europskoj uniji. Kako bismo pristup našim informacijama omogućili što većem broju ljudi naš materijal prevodimo na nekoliko europskih jezika.

Članovi našeg Odbora

Natalija Bitiukova (Članica Odbora)

Natalija Bitiukova je odvjetnica koja se bavi zaštitom podataka sa sjedištem u Kopenhagenu u Danskoj. Članica je i odbora litavske watchdog organizacije Human Rights Monitoring Institute (HRMI) i neprofitne organizacije Civil Liberties Union for Europe kojoj je sjedište u Berlinu. Natalija istražuje implikacije online manipulacija i zloupotreba podataka na demokratske procese i nedavno je surađivala na studiji koju je naručio Europski parlament (LIBE) o utjecaju propagande na vladavinu prava u EU. Prethodno je stažirala pri europskom nadzorniku za zaštitu podataka, gdje je surađivala na Mišljenju o online manipulaciji i osobnim podacima te je bila na poziciji zamjenice direktora organizacije Human Rights Monitoring Institute gdje je vodila pravne poslove na područjima digitalnih prava, vladavine prava i kaznenog prava.

Krassimir Kanev (Rizničar)

Dr. Krassimir Kanev diplomirao je 1982. na Sveučilištu u Sofiji. Specijalizirao je ljudska prava i religijsku slobodu na Sveučilištu Columbia 1996.-1997. godine. Deset je godina predavao Uvod u međunarodna ljudska prava na Državnom sveučilištu u Sofiji. Podučavao je i sociologiju, sociologiju prava, kritičku socijalnu teoriju, ekologiju i međunarodna ljudska prava na nizu koledža i sveučilišta u Bugarskoj i u inozemstvu, primjerice na Državnom sveučilištu Plovdiv, Sveučilištu Oregon, Sveučilištu u Sarajevu i Srednjoeuropskom sveučilištu. Od 2003. godine drži online tečajeve namijenjene stručnjacima za ljudska prava za Human Rights Education Associates (HREA), organizaciju sa sjedištem u Sjedinjenim Državama. Držao je predavanja o UN-ovim mehanizmima zaštite ljudskih prava za odvjetnike iz nekoliko istočnoeuropskih zemalja. Radom na području ljudskih prava počeo se baviti 1988. godine. Bio je i još uvijek jest aktivist u nizu nevladinih organizacija koje se bave ljudskim pravima i ekologijom. Od 1994. godine je direktor Bugarskog helsinškog odbora. U prošlosti je bio član odbora brojnih međunarodnih nevladinih organizacija i institucija za ljudska prava. Trenutno je potpredsjednik organizacije European Prison Litigation Network, direktor emeritus PILnet-a, član Upravnog odbora Agencije Europske unije za temeljna prava, član odbora organizacije Association for the Prevention of Torture i član odbora organizacije International Partnership for human rights. Dr. Kanev uspješno zastupa klijente na Europskom sudu za ljudska prava u nizu predmeta vezanih uz kršenje ljudskih prava.

Andrea Menapace (Predsjednik Odbora)

Andrea je izvršni direktor CILD-a (Italian Coalition for Civil Liberties and Rights - Talijanska koalicija za građanske slobode i prava). Prethodno je radio za Inicijativu transparentnost i odgovornost (Transparency & Accountability Initiative) u Londonu te bio istraživač za Italiju na Otvorenom vladinu partnerstvu (Open Government Partnership). Uvijek aktivan na području ljudskih prava, karijeru je započeo kao humanitarni radnik, a zatim postao konzultant i istraživač za vlade, kao i za nevladine i međunarodne organizacije. Suosnivač je Diritto Di Sapere (Right To Know - Pravo na znanje), prve talijanske organizacije koja se bavila pravom na pristup informacijama. Diplomirao je pravo na Sveučilištu Trento.

Małgorzata Szuleka (Potpredsjednica Odbora)

Malgorzata Szuleka je čelnica zagovaračkog odjela Helsinške zaklade za ljudska prava u Poljskoj, jedne od vodećih europskih nevladinih organizacija za ljudska prava. Od početka ustavne krize u Poljskoj 2015. godine, Szuleka je dokumentirala napade na sudove, fokusirajući se na neovisnost pravosuđa, prijetnje vladavini prava, srozavanje demokracije i sužavanje prostora civilnog društva. Koordinirala je istraživanja pri Helsinškoj zakladi za ljudska prava u ime Agencije Europske unije za temeljna prava oko brojnih tema koje su vezane uz ljudska prava, uključujući sudjelovanje djece u građanskom i kaznenom pravu, teški oblici eksploatacije radnika te podrška žrtvama u EU. Pravo je diplomirala na Sveučilištu u Varšavi.

Nancy MacPherson (Neovisna članica Odbora )

Nancy je bivša direktorica za evaluaciju u Zakladi Rockefeller, u kojoj je bila odgovorna za uspostavljanje i upravljanje evaluacijskim sustavom Zaklade od 2008. do 2018. godine. Prije nego se počela baviti filantropijom, 25 godina je radila u Kanadi, Aziji, Africi i Švicarskoj na području međunarodnog razvoja s autohtonim narodima, neprofitnim organizacijama te vladinim i UN-ovim agencijama. Uspostavila je i vodila IUCN-ov Program sustava evaluacije i služila kao posebna savjetnica generalnog direktora IUCN-a za procjenu učinka i nadzor. Odigrala je ključnu ulogu u uspostavi i njegovanju brojnih globalnih i regionalnih profesionalnih udruženja za evaluaciju razvoja te mreža, posebice Međunarodnog udruženja za procjenu razvoja (IDEAS) i Afričkog evaluacijskog udruženja (AfrEA). Od 2001. do 2011. godine predavala je na ljetnom Međunarodnom programu obuke za razvojnu evaluaciju Svjetske banke (IPDET), a 2015. godine je dobila Nagradu za unaprjeđenje javnog dobra koju Američko evaluacijsko udruženje (AEA) dodjeljuje pojedincima čiji je evaluacijski rad imao značajan doprinos za opće dobro.

Glavni tim

Balázs Dénes - Izvršni direktor (b.denes@liberties.eu)

Israel Butler - Head of Advocacy (i.butler@liberties.eu)

Eva Simon - Advocacy Officer (eva.simon@liberties.eu)

Valentin Toth - Odnosi s javnošću (valentin.toth@liberties.eu)

Orsolya Reich - Advocacy Officer (o.reich@liberties.eu)

Jascha Galaski - Advocacy Officer (j.galaski@liberties.eu)

Linda Ravo - Advocacy Consultant (l.ravo@liberties.eu)

Jonathan Day - Voditelj odjela Video advocacy (jday@liberties.eu)

Michaela Brzezinka - Voditeljica operativnih poslova (m.brzezinka@liberties.eu)

Vanja Prokic - Head of Communications (v.prokic@liberties.eu)

Organizacije članice

Belgija

Organizacija članica: Liga za ljudska prava (Ligue des droits de l'homme)

Kontakt osoba: Camille Van Durme (cvandurme at liguedh dot be)

Bugarska

Organizacija članica: Bugarski helsinški odbor (Bulgarian Helsinki Committee - BHC)

Kontakt osoba: Raya Raeva (raya dot raeva at bghelsinki dot org)

Hrvatska

Organizacija članica: Centar za mirovne studije (Centre for Peace Studies)

Kontakt osoba: Lovorka Šošić ( lovorka dot sosic at cms dot hr)

Češka

Organizacija članica: Češka liga ljudskih prava (Czech League of Human Rights)

Kontakt osoba: Denisa Kramářová (denisa dot kramarova at llp dot cz), Dan Petrucha (dan dot petrucha at llp dot cz)

Estonija

Organizacija članica: Estonski centar za ljudska prava (Estonian Human Rights Centre)

Kontakt osoba: Liina Rajaveer (liina dot rajaveer at humanrights dot ee)

Njemačka

Pridružena organizacija članica: Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF)

Kontakt osoba: Luisa Podsadny (luisa at freiheitsrechte dot org)

Mađarska

Organizacija članica: Mađarska unija za građanske slobode (Hungarian Civil Liberties Union - HCLU)

Kontakt osoba: Gabor Medvegy (medvegy at tasz dot hu)

Irska

Organizacija članica: Irsko vijeće za građanske slobode (The Irish Council for Civil Liberties - ICCL)

Kontakt osoba: Sinead Nolan (sinead dot nolan at iccl dot ie)

Italija

Organizacija članica: Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili (Talijanska koalicija za građanska prava i slobode - CILD)

Kontakt osoba: Andrea Oleandri (andrea at cild dot eu)

Pridružena organizacija članica: Udruga Antigone (Associazione Antigone)

Kontakt osoba: Susanna Marietti (susanna dot marietti at associazioneantigone dot it)

Litva

Organizacija članica: Human Rights Monitoring Institute - HRMI

Kontakt osoba: Meta Adutaviciute (meta dot adutaviciute at hrmi dot lt), Mažvydas Karalius (mazvydas dot karalius at hrmi dot lt)

Poljska

Organizacija članica: Helsinška zaklada za ljudska prava (Helsinki Foundation for Human Rights - HFHR)

Kontakt osoba: Małgorzata Szuleka (m dot szuleka at hfhr dot org dot pl), Natalia Wegrzyn (natalia dot wegrzyn at hfhr dot pl)

Rumunjska

Organizacija članica: Udruga za obranu ljudskih prava u Rumunjskoj - Helsinški odbor (Association for the Defense of Human Rights in Romania-the Helsinki Committee; APADOR-CH)

Kontakt osoba: Dollores Benezic (dbenezic at apador dot org)

Španjolska

Organizacija članica: Međunarodna prava Španjolska (Rights International Spain - RIS)

Kontakt osoba: Lydia Vicente Márquez (lvicente at rightsinternationalspain dot org)

Slovenija

Organizacija članica: Institut za mir - Institut za suvremene društvene i političke studije (The Peace Institute – Institute for Contemporary Social and Political Studies)

Kontakt osoba: Brankica Petković (brankica dot petkovic at mirovni-institut dot si)

Švedska

Pridružena organizacija članica: Branitelji građanskih prava (Civil Rights Defenders)

Kontakt osoba: Maria Granefelt (maria granefelt at civilrightsdefenders dot org)

Nizozemska

Organizacija članica: Nizozemski odbor pravnika za ljudska prava (Netherlands Committee of Jurists for Human Rights - NJCM)

Kontakt osoba: Floor van Holsteijn (wgeur at hotmail dot com)

Velika Britanija

Pridružena organizacija članica: Liberty - nacionalno vijeće za građanske slobode (Liberty – National Council for Civil Liberties)

Kontakt osoba: (pressoffice at libertyhumanrights dot org dot uk)

Prevoditelji

Bugarski - Cveta Stoeva

Hrvatski - Martina Hrupic

Češki - Radovan Krámár

Estonski - Grete Anton

Nizozemski - Silke Zwijsen

Francuski - Grégoire Fournier

Njemački - Florian Hülsey

Mađarski - Róza Vajda

Talijanski - Katarina Tepic

Litavski - Petras Borisovas

Poljski - Hania Robaszkiewicz

Rumunjski - Oana Girlescu

Španjolski - Ethel Odriozola Monzón

Švedski - Alice E. Olsson