Privaatsuspoliitika www.liberties.eu

(Isikuandmete kaitse üldmääruse kohane teavitamiskohustus)

Sisukord

I. Vastutava töötleja nimi ja aadress

II. Üldine informatsioon isikuandmete töötlemise kohta

1. Isikuandmete töötlemise ulatus

2. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

3. Andmete kustutamine ja säilitamise aeg

III. Veebisaidi esitamine, uudisesööte kaudu teabe esitamine ja logifailide loomine

1. Kirjeldus ja andmetöötluse ulatus

2. Andmetöötluse õiguslik alus

3. Andmetöötluse eesmärk

4. Isikuandmete vastuvõtjate kategooriad ja andmetöötlus väljaspool Euroopa Liitu

5. Andmetalletuse kestus

6. Vastuväidete esitamine ja eemaldamise võimalus

IV. Küpsiste kasutus

1. Kirjeldus ja andmetöötluse ulatus / andmetöötluse eesmärk / töötlemise õiguslik alus

2. Isikuandmete vastuvõtjate kategooriad ja andmetöötlus väljaspool Euroopa Liitu

3. Andmetalletuse kestus, vastuväidete esitamise võimalus ja eemaldamine

V. Uudiskirja levitamine Mailchimpi kaudu

1. Andmetöötluse kirjeldus ja ulatus

2. Andmetöötluse õiguslik alus

3. Andmetöötluse eesmärk

4. Isikuandmete vastuvõtjate kategooriad ja andmetöötlus väljaspool Euroopa Liitu

5. Andmetalletuse kestus

6. Vastuväidete tegemise ja eemaldamise võimalikkus

VI. Kampaaniatööriist

1. Kirjeldus ja andmetöötluse ulatus

2. Andmetöötluse õiguslik alus

3. Andmetöötluse eesmärk

4. Isikuandmete vastuvõtjate kategooriad ja andmetöötlus väljaspool Euroopa Liitu

5. Andmetalletuse kestus

6. Vastuväidete tegemise ja eemaldamise võimalikkus

VII. Annetamise tööriist

1. Andmetöötluse kirjeldus ja ulatus

2. Andmetöötluse õiguslik alus

3. Andmetöötluse eesmärk

4. Isikuandmete vastuvõtjate kategooriad ja andmetöötlus väljaspool Euroopa Liitu

5. Andmetalletuse kestus

6. Vastuväidete tegemise ja eemaldamise võimalikkus

VIII. Kontakt e-posti ja posti kaudu

1. Andmetöötluse kirjeldus ja ulatus

2. Andmetöötluse õiguslik alus

3. Andmetöötluse eesmärk

4. Isikuandmete vastuvõtjate kategooriad ja andmetöötlus väljaspool Euroopa Liitu

5. Andmetalletuse kestus

6. Vastuväidete tegemise ja eemaldamise võimalikkus

IX. Taotlused

1. Andmetöötluse eesmärk

2. Andmetöötluse õiguslik alus

3. Isikuandmete kategooriate kirjeldus

4. Isikuandmete vastuvõtjate kategooriad, kellele isikuandmeid on avaldatud või avaldatakse

5. Andmetalletuse kestus

6. Andmete esitamise vajadus

X. Integreeritud teenuse pakkujad

XI. Sotsiaalmeedia lingid

XII. Veebianalüüsi tööriist

1. Andmetöötluse kirjeldus ja ulatus

2. Andmetöötluse õiguslik alus

3. Andmetöötluse eesmärk

4. Isikuandmete vastuvõtjate kategooriad ja andmetöötlus väljaspool Euroopa Liitu

5. Andmetalletuse kestus

6. Vastuväidete tegemise ja eemaldamise võimalikkus

XIII. Andmesubjekti õigused

1. Õigus teabele

2. Õigus parandamisele

3. Õigus töötlemise piiramisele

4. Õigus kustutamisele

5. Teatamise kohustus

6. Õigus andmete ülekandmisele

7. Õigus esitada vastuväiteid

8. Õigus tühistada nõusolek andmekaitse seaduse kohaselt

9. Õigus edasi kaevata järelevalvet teostavale ametile


I. Vastutava töötleja nimi ja aadress

Isikuandmete kaitse üldmääruse ja muude liikmesriiklike andmekaitse seaduste aga ka muude andmekaitse seaduse sätete kohaselt on vastutav töötleja:

Civil Liberties Union for Europe e.V. (Euroopa kodanikuvabaduste liit, edaspidi Liberties)
Prinzenstrasse 103
10969 Berliin, Saksamaa
Esindaja Balázs Dénes
Telefon: +49 (0) 30 89 63 69 25
E-post: info@liberties.eu
Internetiaadress: www.liberties.eu

II. Üldine informatsioon isikuandmete töötlemise kohta

1. Isikuandmete töötlemise ulatus

Töötleme tavaliselt oma kasutajate isikuandmeid ainult sellises ulatuses, mis on vajalik meie veebisaidi, sisu ja teenuste toimimise tagamiseks. Meie kasutajate isikuandmete töötlemine toimub tavaliselt pärast kasutaja nõusolekut või meie õigustatud huvide tõttu. Erandit rakendatakse juhtudel, mil praktilistel põhjustel ei ole võimalik eelnevat nõusolekut saada ja kui andmete töötlemine on kohaldatava õigusega lubatud.

2. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Kui saame andmesubjekti nõusoleku isikuandmete töötlemiseks, on õiguslik alus EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR-i) artikli 6 lõike 1 punkt a.

Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b on õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks, mis on vajalik lepingu täitmiseks, mille osaline andmesubjekt on. See kehtib ka kõigi töötlemistoimingute kohta, mis on vajalikud lepingueelsete meetmete rakendamiseks.

Ulatuses, milles isikuandmete töötlemine õiguslike kohustuste täitmiseks on vajalik, millele meie organisatsioon on allutatud, on õiguslikuks aluseks isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt c.

Kui töötlemine on vajalik meie organisatsiooni või kolmanda isiku õigustatud huvi kaitsmiseks ja kui andmesubjekti huvid, põhiõigused ja põhivabadused ei kaalu üles esimest huvi, on selle töötlemise õiguslikuks aluseks isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f.

3. Andmete kustutamine ja säilitamise aeg

Asjassepuutuva isiku isikuandmed kustutatakse või blokeeritakse kohe, kui säilitamise eesmärk enam ei kehti. Lisaks võib andmeid säilitada, kui Euroopa või riiklik seadusandja on seda ette näinud EL-i määrustes, seadustes või muudes sätetes, millele vastutav töötleja allub.

Andmed blokeeritakse või kustutatakse ka siis, kui eelnimetatud standarditega ette nähtud säilitamisaeg lõpeb, välja arvatud juhul, kui andmeid on vaja edasi säilitada lepingu sõlmimise või täitmise eesmärgil.

III. Veebisaidi esitamine, uudisesööte kaudu teabe esitamine ja logifailide loomine

1. Kirjeldus ja andmetöötluse ulatus

Iga kord, kui kasutaja läheb meie veebisaidile, kogub meie süsteem automaatselt andmeid ja teavet juurdepääsu teostava arvuti süsteemist.

Kogutakse järgmisi andmeid:

 • IP-aadress
 • päringu kuupäev ja aeg
 • ajavööndi erinevus UT-st
 • veebisaidi sisu
 • juurdepääsu (HTTP staatus)
 • edastatud andmemaht
 • veebisait, millelt tulid meie veebisaidile
 • veebibrauser
 • Operatsioonisüsteem
 • brauseri keel ja versioon

See juhtub nii siis, kui pääsed meie veebisaidile otse kui ka siis, kui vaatad meie veebisaidi sisu uudisesööte kaudu.

Andmeid salvestatakse ka meie süsteemi logifailidesse.

Neid andmeid ei talletata koos kasutaja muude isikuandmetega.

2. Andmetöötluse õiguslik alus

Andmete ja logifailide ajutise talletamise õiguslik alus on isikuandmete üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f. Isikuandmete edastamine on osaliselt meie õiguspärases huvis ja osaliselt õiguslikult nõutav (vt punkt 5, lõik „Pakkuja“). Andmeid ei ole võimalik mitte esitada. Sinu ainus vastuväite vorm on see, et sa ei külasta meie veebisaiti.

3. Andmetöötluse eesmärk

Selleks, et veebisait suudaks end kasutaja arvutisse edastada, peab süsteem ajutiselt talletama IP-aadressi. Selleks peab kasutaja IP-aadress jääma seansi ajaks talletatuks.

Sama kehtib veebisaidi sisu esitamise kohta RSS-sööte kaudu

Andmeid talletatakse logifailides, et tagada veebisaidi funktsionaalsus. Andmeid kasutatakse ka veebisaidi optimeerimiseks ja meie IT-süsteemide turvalisuse tagamiseks.

Kasutame logifaile igapäevaselt ka selleks, et selgeks teha meie veebisaidi selgelt identifitseeritud külastajate koguarv. Sellest ei ole võimalik järeldada teavet üksikute külastajate kohta. Teeme kindlaks veebisaidi külastajate koguarvu, et võrrelda seda külastajate arvuga, kes on nõustunud oma külastuse jälgimisega.

Selles kontekstis ei teostata andmete täiendavat hindamist turustamise eesmärgil.

Need eesmärgid hõlmavad ka meie õigustatud huvi andmetöötluse vastu vastavalt isikuandmete üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile f.

4. Isikuandmete vastuvõtjate kategooriad ja andmetöötlus väljaspool Euroopa Liitu

Reeglina ei edasta me isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui meil ei ole sellist kohustust seaduse kohaselt, või kui oleme selleks sinu loa saanud.

Sellest on välja jäetud teenuseosutajate kaasamine, näiteks veebisaidi majutamiseks, kelle oleme andmekaitsa osas hoolikalt välja valinud ja kelle puhul oleme võtnud kõik andmekaitseseaduste kohaselt vajalikud meetmed seaduslikuks andmetöötluseks.

Kasutame majutusteenuseid majutusteenuste pakkujatelt, kellega meil on andmetöötlusleping. Teenused, mida kasutame on: Heroku, AWS.

Heroku

Kasutame oma majutusserverina Herokut (veebisait: https://www.heroku.com). Heroku, Inc. (650 7th St, San Francisco, CA 94103) on Salesforce.com, Inc. tütarettevõtja või üks tema sidusettevõtjatest (Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, Ameerika Ühendriigid).

Salesforce.com, Inc on sertifitseeritud andmekaitseraamistiku Privacy Shield alusel, mis tagab selle vastavuse Euroopa privaatsuseeskirjadele (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK).

Heruko privaatsuspoliitika on saadaval siin:
https://www.salesforce.com/company/privacy/

AWS

Sisulevivõrk, mida kasutame, on Amazon Web Services’e CloudFront (AWS, veebisait: https://aws.amazon.com/). Kasutame Amazoni Cloudfronti selleks, et parandada oma võrgustatud teenuste töökindlust, pakkuda paremat kaitset andmekao eest ja parandada selle veebisaidi laadimiskiirust.

Amazon Web Services Inc. (410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210) on Amazon.com, Inc.’i tütarettevõtja (410 Terry Avenue North Seattle, WA).

Amazon Web Services Inc. on sertifitseeritud andmekaitseraamistiku Privacy Shield alusel, mis tagab selle vastavuse Euroopa privaatsuseeskirjadele. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOWQAA4).

Võid AWS-i privaatsupoliitika alla laadida siin:
https://aws.amazon.com/de/privacy/.

Teenusepakkujate (näiteks Facebooki ja YouTube’i) aktiivse sisu integreerimise tõttu edastatakse sinu andmed (täpsemalt sinu IP-aadress) ka kolmandatesse riikidesse, kui selle sisule juurde pääsetakse. Üksikasjalikumat teavet selle kohta leiad allpool konkreetsete pakkujate märkmetest, X – integreeritud teenuse pakkujad.

5. Andmetalletuse kestus

Andmed kustutakse niipea, kui seda enam ei vajata eesmärgi saavutamiseks, mille jaoks see koguti. Kui andmeid koguti selleks, et veebisaiti esitada, tehakse seda niipea, kui seanss on lõppenud. Sama kehtib RSS sööte kohta.

Kui andmeid talletatakse logifailides, anonüümib pakkuja andmed peale seitset päeva.

Vastavalt TKG § 113 b (telekommunikatsiooniseadusele) on ainult (telekommunikatsiooni) pakkuja kohustatud salvestama abonendile määratud internetiprotokolli aadressi (internetiühenduse jaoks kasutatav ainuidendifikaator) ning määrama identifikaatori ning interneti kasutamise alguse ja lõpu kuupäeva ja kellaaja määratud internetiprotokolli aadressi alusel, märkides aluseks oleva ajavööndi kümneks nädalaks.

Pikemad talletusajad võivad olla võimalikud seoses halduskuritegude menetlemisega.

6. Vastuväidete esitamine ja eemaldamise võimalus

Andmete kogumine veebisaidi esitamiseks ning andmete säilitamine logifailides on veebisaidi toimimiseks olulised. Järelikult ei ole kasutajal võimalik vastuväiteid esitada, välja arvatud meie veebisaiti mitte kasutades.

IV. Küpsiste kasutus

1. Kirjeldus ja andmetöötluse ulatus / andmetöötluse eesmärk / töötlemise õiguslik alus

Meie veebisait kasutab küpsiseid. Küpsised on väikesed andmepaketid, mida saab veebisaitide külastamisel talletada arvuti kõvakettale. Need küpsised sisaldavad tavaliselt rida märke, mis unikaalselt tuvastavad brauseri tarkvara, kui naased saidile või lähed saidi järgmisele lehele.

Kasutame küpsiseid, et muuta oma veebisaiti kasutajasõbralikumaks. Mõned meie veebisaidil olevad elemendid nõuavad, et ligipääsu teostav veebibrauser oleks tuvastatav ka pärast uue lehe avamist.

Meie kasutatavates küpsistes säilitatakse järgmisi andmeid:

- Selle väärtuse salvestamine, kas põhilised küpsised ja seansi küpsised on mugavamaks navigeerimiseks vastu võetud (“Vajalik”) (õiguslik alus: õigustatud huvi vastavalt isikuandmete üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile f.)

- Statistilised küpsised („Jõudlus“)

Statistilised küpsised võimaldavad Libertiesel jälgida külastaja interaktsiooni saidiga, et mõõta ja parandada saidi jõudlust. (õiguslik alus: õigustatud huvi vastavalt artikli 6 lõike 1 punktile f)

- Annetuse staatus ja keeleeelistused („Eelistused“)

Kui otsustad annetada, saadab veebisait sind läbi annetusprotsessi. See on vajalik annetusprotsessi toimimiseks. Muid küpsiseid kasututatakse kasutaja keeleeelistustele vastamiseks. (annetusküpsiste õiguslik alus on lepingu sõlmimine vastavalt isikuandmete üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile b.)

- Selle väärtuse salvestamine, kas kolmanda osapoole küpsistega on nõustutud („Funktsionaalsed eelistused“)

Alles pärast kolmandate osapoolte küpsiste aktsepteerimist integreeritakse saidile aktiivselt kolmandate osapoolte (näiteks YouTube’i videod) sisu. (õiguslik alus: nõusolek vastavalt isikuandmete üldmääruse artikli 6 lõik 1 punktile a.) Lisateabe saamiseks vaata allpool teenusepakkujate kohta, X – integreeritud teenuse pakkujad.

Meie veebisaidile juurdepääsul teavitatakse kasutajaid teabebänneriga küpsiste kasutamisest ja vajadusel küsitakse nende nõusolekut. Viitame teid ka sellele andmekaitsedeklaratsioonile. Selles kontekstis teavitame kasutajaid ka sellest, kuidas keelata küpsiste talletamine oma brauserisätetes.

Igas praeguses brauseris on võimalik kustutada üksikuid või kõiki küpsiseid või siis lubada või keelata küpsiste paigutamist iga üksikjuhtumi puhul eraldi. Palun vaadake oma brauseri abilehti, et saada teavet vastavate võimaluste kohta.

2. Isikuandmete vastuvõtjate kategooriad ja andmetöötlus väljaspool Euroopa Liitu

Põhimõtteliselt ei edasta me isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui oleme kohustatud seda tegema seadusega, või kui oleme selleks loa saanud.

Sellest on välja jäetud nende teenusepakkujate integreerimine, kes teevad veebisaidi majutamise ja veebianalüüsi tööriista majutamise võimalikuks (vaata III – "Veebisaidi esitamine" ja XIII - veebianalüüsi tööriist). Me ei teosta edasist töötlemist oma veebisaidi esitamiseks väljaspool Euroopa Liitu (välja arvatud sisseehitatud teenuse pakkujad, vaata X – integreeritud teenuse pakkujad).

3. Andmetalletuse kestus, vastuväidete esitamise võimalus ja eemaldamine

Küpsised salvestatakse kasutaja arvutisse ja edastatakse kasutaja poolt meie saidile, seega on sinul (kasutajal) täielik kontroll nende kasutuse üle. Võid küpsiste edastamise desaktiveerida või piirata muutes oma internetibrauseri seadeid. Juba salvestatud küpsiseid saab iga hetk kustutada. Seda saab teha ka automaatselt, näiteks iga kord kui brauseri sulged. Kuid kui küpsised meie veebisaidi jaoks on desaktiveeritud, kustutatakse ka sinu eelistused meie veebisaidi jaoks (näiteks teave selle kohta, kas oled nõustunud kolmandate osapoolte küpsistega).

V. Uudiskirja levitamine Mailchimpi kaudu

1. Andmetöötluse kirjeldus ja ulatus

Saadame regulaarselt oma tellijatele uudiskirju.

Osana uudiskirja levitamise korraldamisest töödeldakse meie uudiskirja tellijate järgmisi andmeid:

Uudiskirja tellimuse seadistamisel küsime nii ees- kui perekonnanime (kontaktinfo jaoks) kui ka telliva isiku e-posti aadressi. Küsime ka tellija päritoluriiki, et saaksime uudiskirja saata sobivas keeles (mitte kogu uudiskirja sisu ei saadeta alati välja vastava riigi keeles).

2. Andmetöötluse õiguslik alus

Uudiskirja saatmisega seotud isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a koos sinu konkreetse nõusolekuga uudiskirja saamiseks. Võid selle nõusoleku uudiskirja saamiseks tühistada igal ajal, mille mõju avaldub tulevikus. Selleks piisab, kui kasutada tellimuse tühistamise võimalust iga uudiskirja lõpus. Palun võta arvesse seda, et andmete töötlemise seaduslikkust kuni tühistamise ajani tühistamine ei mõjuta.

3. Andmetöötluse eesmärk

Kasutame oma uudiskirja teenusepakkujat, et saata oma uudiskirja oma tellijatele.

4. Isikuandmete vastuvõtjate kategooriad ja andmetöötlus väljaspool Euroopa Liitu

Kasutame oma uudiskirja saatmiseks teenusepakkujat Mailchimp. Kuna Mailchimpi ettevõte ja tema IT infrastruktuur asuvad Ameerika Ühendriikides, edastatakse andmed kolmandale osapoolele mitte-turvalises kolmandas riigis. Seega, on andmete edastamisel Mailchimpile vaja täiendavat turvalisust. Mailchimpi puhul saavutataks see andmekaitseraamistiku Privacy Shield abil.

The Rocket Science Group LLC, mis haldab Mailchimpi, on sertifitseeritud vastavalt andmekaitseraamistiku Privacy Shield nõuetele. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG). See tähendab, et Mailchimpi eeltingimused meie uudiskirja tellijate isikuandmete töötlemiseks on vastavuses andmekaitseseadustega.

Siit (https://mailchimp.com/legal/) leiad kogu õigusliku informatsiooni (üld ja spetsiifilised Mailchimpi tingimused), siit (https://mailchimp.com/legal/privacy/) võid leida konkreetset teavet nende andmekaitse kohta.

5. Andmetalletuse kestus

Sinu andmed jäävad talletatuks meie uudiskirja andmebaasis nii kaua, kui soovid meie uudiskirja saada. Kui võtad oma nõusoleku tagasi, lõpetatakse uudiskirja saatmine ning seejärel kustutatakse sinu andmed uudiskirja meililistist.

6. Vastuväidete tegemise ja eemaldamise võimalikkus

Võid oma nõusoleku uudiskirja saamiseks tühistada mis tahes ajal, mis kehtib tulevikus. Selleks on vaja kasutada vaid uudiskirja lõpus olevat tellimuse tühistamise võimalust. Palun võta arvesse, et andmete töötlemise seaduslikkust kuni tühistamise ajani tühistamine ei mõjuta.

VI. Kampaaniatööriist

1. Kirjeldus ja andmetöötluse ulatus

Korraldame regulaarselt kampaaniaid. Pakume huvitatutele oma veebisaitidel võimalust osaleda meie kampaaniates.

Osana kampaania korraldamisest töödeldakse meie kampaania osalejate järgmisi andmeid:

Kampaaniaga ühinedes küsime nii ees- kui perekonnanime (kontaktinfo jaoks), e-posti aadressi ja riiki. Mõnel juhul pakume võimalust tellida kampaania teabe uudiskirja. Küsime tellija päritoluriiki, et saaksime kampaania teabe uudiskirja saata vajadusel õiges keeles (mitte kogu kampaania teabe uudiskirja sisu ei saadeta alati välja konkreetse riigi keeles).

2. Andmetöötluse õiguslik alus

Kampaaniatööriista kontekstis on isikuandmete töötlemise õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt 1 koos sinu konkreetse nõusolekuga vastavas kampaanias osalemiseks. Võid oma nõusoleku kampaanias osalemiseks tühistada igal ajal, mille mõju avaldub tulevikus. Selleks piisab, kui kasutada tellimuse tühistamise võimalust iga kampaania teabe uudiskirja lõpus. Palun võta arvesse seda, et andmete töötlemise seaduslikkust kuni tühistamise ajani tühistamine ei mõjuta.

3. Andmetöötluse eesmärk

Kampaaniatööriista kasutades (petitsiooni tööriist, e-posti kampaani tööriist, kampaania teabe uudiskiri) võimaldame huvitatud osapooltel osaleda meie kampaaniates ning soovi korral kasutame teabe uudiskirju, et teavitada kampaanias osalejaid kampaaniaga seotud uudistest.

4. Isikuandmete vastuvõtjate kategooriad ja andmetöötlus väljaspool Euroopa Liitu

Kasutame oma kampaania teabe uudiskirja saatmiseks teenusepakkujat Mailchimp. Kuna Mailchimpi ettevõte ja tema IT infrastruktuur asuvad Ameerika Ühendriikides, edastatakse andmed kolmandale osapoolele mitte-turvalises kolmandas riigis. Seega on andmete edastamisel Mailchimpile vaja täiendavat turvalisust. Mailchimpi puhul saavutataks see andmekaitseraamistiku Privacy Shield abil.

The Rocket Science Group LLC, mis haldab Mailchimpi, on sertifitseeritud vastavalt andmekaitseraamistiku Privacy Shield nõuetele (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG). See tähendab, et Mailchimpi eeltingimused meie uudiskirja tellijate isikuandmete töötlemiseks on vastavuses andmekaitseseadustega.

Siit (https://mailchimp.com/legal/) leiad kogu õigusliku informatsiooni (üld ja spetsiifilised Mailchimpi tingimused), siit (https://mailchimp.com/legal/privacy/) võid leida konkreetset teavet nende andmekaitse kohta.

5. Andmetalletuse kestus

Sinu andmed jäävad talletatuks meie teabe uudiskirja andmebaasis nii kaua, kui soovid vastavas kampaanias osaleda. Kui võtad oma nõusoleku tagasi, lõpetatakse kampaania teabe uudiskirja saatmine ning seejärel kustutatakse sinu andmed uudiskirja meililistist. Kui osaled kampaanias, kuid ei ole kampaania teabe uudiskirja tellinud, kustutatakse sinu andmed 30 päeva jooksul peale kampaania lõppu.

6. Vastuväidete tegemise ja eemaldamise võimalikkus

Võid oma nõusoleku kampaanias osalemiseks tühistada mis tahes ajal, mis kehtib tulevikus. Selleks on vaja kasutada vaid kampaania uudiskirja lõpus olevat tellimuse tühistamise võimalust. Palun võta arvesse, et andmete töötlemise seaduslikkust kuni tühistamise ajani tühistamine ei mõjuta.

VII. Annetamise tööriist

1. Andmetöötluse kirjeldus ja ulatus

Meie veebisaidil on võimalik meid toetada ühekordse või regulaarsete annetustega. Selleks on vaid vaja klõpsata annetusnupule, mis on igal lehel.

Sellele nupule klõpsate viiakse sind annetuste lehele, kus palutakse sul aktsepteerida küpsised (kui sa ei ole seda juba varem teinud). Seejärel saadetakse kaks küpsist, üks Stripe’ilt, meie makseteenuse pakkujalt, ja teine PayPalilt, meie teiselt makseteenuse pakkujalt.

Sõltuvalt sellest, kumba makseteenuse pakkuja valid, viiakse sind otse kas PayPali lehele (peale klõpsamist Anneta PayPaliga), kus saad sisestada oma makse ja kinnitada seda PayPali sisse logides, või kui oled klõpsanud “JÄRGMINE” ja soovid maksta Stripe’I kasutades, küsitakse sinult edasist informatsiooni (annetuse suurust, tsüklit, nime, e-posti aadressi, kaardi numbrit). Me saadame vaid makset puudutavad andmed Stripe’ile ilma neid ise töötlemata.

Liberties ei näe sinu pangakaardi või krediitkaardi üksikasju kumbagi makseviisi puhul; neid töötlevad vaid makseteenuse pakkujad. Siit (https://stripe.com/de/privacy leiad Stripe’I andmekaitse deklaratsiooni ja teised tingimused (https://stripe.com/de/privacy, sõltuvalt sinu brauseri keeleseadetest võid leida ka tõlke). Võid leida PayPali privaatsuspoliitika (https://www.paypal.com/GR/webapps/mpp/ua/privacy-full) ja mitmeid teisi tingimusi siit (https://www.paypal.com/GR/webapps/mpp/ua/legalhub-full).

2. Andmetöötluse õiguslik alus

Andmetöötluse õiguslik alus seoses sinu annetusega on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b.

3. Andmetöötluse eesmärk

Annetused aitavad meil oma tööd kaasfinantseerida. Selleks peame töötlema oma annetajate ülalmainitud andmeid.

4. Isikuandmete vastuvõtjate kategooriad ja andmetöötlus väljaspool Euroopa Liitu

Mõlemad makseteenuste pakkujad asuvad Ameerika Ühendriikides, mis tähendab, et andmeid edastatakse kolmandatele osapooltele mitte-turvalises kolmandas riigis. Seega on vaja täiendavat turvalisust, kui andmeid edastatakse nendele makseteenuse pakkujatele. Stripe’i puhul saavutatakse see andmekaitseraamistiku Privacy Shield abil.

Stripe, Inc., 510 Townsend Street, San Francisco, California 94103, on sertifitseeritud vastavalt andmekaitseraamistiku Privacy Shield nõuetele. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TQOUAA4&status=Active). See tähendab, et Stripe vastab eeltingimustele, mis on vajalikud meie annetajate isikuandmete töötlemiseks vastavalt andmekaitseseadustele.

Paypal Inc. on väljastanud siduvad ettevõttesisesed andmekaitse eeskirjad https://www.paypal.com/gr/webapps/mpp/ua/bcr ja https://cnpd.public.lu/fr/actualites/national/2018/02/bcr-paypal.html).

See tähendab, et PayPali eeltingimused meie annetajate isikuandmete töötlemiseks on täidetud vastavalt isikuandmete kaitse seadustele.

5. Andmetalletuse kestus

Sinu andmed jäävad talletatuks meie finantsraamatupidamises seni, kuni oleme raamatupidamisarvestust kohustatud hoidma vastavalt ettevõtetele kohaldatavale maksuseadusele. Täpsemalt, Saksa fiskaalseadustiku § 140 kohustab meid arvestust säilitama 6 kuni 10 aastat.

6. Vastuväidete tegemise ja eemaldamise võimalikkus

Võid oma nõusoleku annetuse tegemiseks saamiseks tühistada mis tahes ajal (vähemalt korduvate annetuste korral) Stripe’i või PayPali kaudu, mil kehtib tulevikus. Tühistamine mõjutab isikuandmeid, mida tuleb töödelda, kasutada või edastada (lepinguliste) maksete töötlemiseks alles pärast seadusega ettenähtud säilitamisperioodide möödumist. Seelleks kasutage Stripe’i ja Paypali antud teavet oma annetuse kontekstis. Palun võta arvesse, et andmete töötlemise seaduslikkust kuni tühistamise ajani tühistamine ei mõjuta.

VIII. Kontakt e-posti ja posti kaudu

1. Andmetöötluse kirjeldus ja ulatus

Võid antud e-posti aadressi kaudu meiega ühendust võtta. Sel juhul talletatakse e-postiga edastatud isiklikke kasutajaandmeid. Sama kehtib sarnaselt ka postisaadetiste puhul.

Selles kontekstis ei edastata andmeid kolmandatele osapooltele. Andmeid kasutatakse ainult kasutajaga suhtlemiseks.

2. Andmetöötluse õiguslik alus

Õiguslik alus e-postiga edastatud andmete töötlemiseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f. Kui e-posti kontakti eesmärk on lepingu sõlmimine, on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f töötluse lisaaluseks. Sama kehtib sarnaselt ka postisaadetiste puhul.

Isikuandmete esitamine ei ole nõutud seaduse ega lepinguga, kuid selle eesmärk võib ülalmainitud põhjustel olla lepingu sõlmimine.

3. Andmetöötluse eesmärk

Juhul, kui e-posti kaudu luuakse kontakt, on see ka nõutavaks õigustatud huviks andmete töötlemisel. Sama kehtib sarnaselt ka postisaadetiste puhul.

4. Isikuandmete vastuvõtjate kategooriad ja andmetöötlus väljaspool Euroopa Liitu

Põhimõtteliselt ei edasta me isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui meil ei ole sellist kohustust seaduse kohaselt, või kui oleme selleks sinu loa saanud.

Sellest on välja jäetud e-posti majutuse teenuseosutaja kaasamine, kes pakub meile majutusteenust. Peale selle ei töödelda andmeid väljaspool Euroopa Liitu.

5. Andmetalletuse kestus

Andmed kustutatakse niipea, kui seda enam ei vajata eesmärgi saavutamiseks, milleks see koguti. Isikuandmete puhul, mis saadeti e-posti või postiga on see siis, kui vastav vestlus kasutajaga on lõppenud. Vestlus on lõppenud siis, kui seda saab järeldada olukorrast, et küsimus on lõplikult selgitatud. Edasine säilitamine võib johtuda Saksa maksuseadusest või äriseadustikust (§ 195 BGB, 3-aastane tavaline piirang).

6. Vastuväidete tegemise ja eemaldamise võimalikkus

Igal hetkel on kasutajal võimalik oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks tühistada, mille mõju avaldub tulevikus. Selleks piisab kontaktivormi või e- posti kaudu saadetud uuest sõnumist.

Kui kasutaja võtab meiega ühendust e-posti kaudu, võib ta igal ajal esitada vastuväite oma isikuandmete talletamisele. Sellisel juhul ei saa vestlust jätkata.

Sel juhul kustutatakse kõik kontakti loomise käigus salvestatud isikuandmed, välja arvatud juhul, kui seaduslikud säilitamisperioodid on sellega vastuolus. Sama kehtib ka postisaadetistele.

IX. Taotlused

1. Andmetöötluse eesmärk

 • Aadresside haldamine ja e-posti suhtlus
 • Taotlusprotsessi läbiviimine
 • Taotlejate tulemise sõidukulude hüvitamine
 • Andmed, mida võib kasutada taotlusprotsessis võimalike õiguslike nõuete kinnitamiseks, kasutamiseks või kaitsmiseks (näiteks nõuded Saksamaa võrdse kohtlemise üldseaduse alusel)
 • Tööleasumise puhul personalitoimikusse üleviimiseks
 • Andmesubjektide andmekaitseõiguste haldamine

2. Andmetöötluse õiguslik alus

Seoses punktiga 1: Aadresside haldamine ja töötlemine on taotlusprotsessi osa. Sinu isikuandmete töötlemine on vajalik, et luua töösuhe sinu kui asjassepuutuva inimesega, seega töötleme sinu andmeid vastavalt isikuandmete kaitse üldmüüruse artikli 6, lõike 1 punktiga b seoses Saksa andmekaitseseaduse (BDSG) § 26 lõike 1 lausega 1.

Seoses punktiga 2: Kuna töötlemine on vajalik töösuhte loomiseks sinuga kui andmesubjektiga, töötleme sinu andmeid kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 1 lõike 6 punktiga b koos BDSG § 26 lõike 1 lausega 1.

Seoses punktiga 3: Vastavalt BGB § 670-le on taotlejatel seaduslikult õigus vajalike intervjuukulude hüvitamisele, kui ei ole ette nähtud, millised intervjuule sõidu kulud katab tööandja. Kuna töötlemine on vajalik intervjuu läbiviimiseks ja seega töösuhte loomiseks sinu kui asjassepuutuva isikuga, siis töötleme sinu andmeid vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile b koostoimes BDSG § 26 lõike 1 lausega 1.

Seoses punktiga 4: Võime kasutada sinu isikuandmeid, mida oleme saanud taotlusprotsessi käigus võimalike õiguslike nõuete kinnitamiseks, kasutamiseks või kaitsmiseks (näiteks kui Libertiese vastu esitatakse nõuded Saksamaa võrdse kohtlemise üldseaduse alusel). Töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f. Libertiesel on õigustatud huvi isikuandmete kasutamiseks eelmainitud põhjustel.

Seoses punktiga 5: Võimaliku töötaja andmed viiakse personalitoimikusse üle peale töölevõtmist. Töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b koosmõjus BDSG § 26 lõike 1 lausega 1.

Seoses punktiga 6: Töötlemine toimub selleks, et täita andmesubjektide õigusi, mis tulenevad isikuandmete kaitse üldmääruse III peatükis (artiklid 12–22) mainitud andmekaitsealasest õigusest, millele Liberties peab alluma vastutava osapoolena üldmäruse artikli 4, lõike 7 mõistes. Selle töötlemise õiguslik alus on üldmääruse artikli 6, lõike 1 punkt c.

3. Isikuandmete kategooriate kirjeldus

Seoses punktiga 1: Kontakti nimi (perekonnanimi, eesnimi, e-posti aadress, telefoninumber, aadress, kontakti liik, faksi number), suhtluse sisu.

Seoses punktiga 2: Kaaskiri, cv, fotod, sertifikaadid ja muud kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid ning muud andmed, mis saadeti vabatahtlikult taotlusprotsessi raames.

Seoses punktiga 3: Reisiga seonduv info (näiteks saabumis- ja väljumisinfo, sõidukulud, reisifond), pangaandmed.

Seoses punktiga 4: Põhiandmed, suhtlusandmed, andmed õiguslikult nõuetele vastava taotlusprotsessi tõendamiseks.

Seoses punktiga 5: Põhiandmed, suhtlusandmed, kaaskiri, cv, foto, sertifikaadid ja muud kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid ning muud namded, mis saadeti vabatahtlikult taotlusprotsessi raames.

Seoses punktiga 6: Sinu antud nõusoleku kehtetuks tunnistamise deklaratsioonid; vastuväited, mida võid esitada oma isikuandmete töötlemisele; deklaratsioonid ja teave, mille saame sinult isikuandmete kaitse üldmääruse III peatükis (artiklid 12–22) nimetatud andmekaitse õiguste kohta.

4. Isikuandmete vastuvõtjate kategooriad, kellele isikuandmeid on avaldatud või avaldatakse

Libertieses neile töötajatele, kelle on vaja saada andmeid taotlusprotsessi läbiviimiseks (juhtkond, eriosakond, personaliosakond), samuti meie tegevuse käigus kasutatava telefoniteenusele ja IT-teenuse pakkujatele, kellega meil on sõlmitud vastavad lepingud, et tagada sinu isikuandmete kaitse igal ajal ja vajadusel ametiasutustele võimalike kriminaaluuringute tegemiseks.

5. Andmetalletuse kestus

Kui Liberties ei ole sind peale taotlusprotsessi lõpetamist tööle võtnud, kustutatakse sinu andmed 6 kuu jooksul peale sinu taotluse tagasilükkamist. Kui sinu taotlus on edukas ja Liberties võtab sind tööle, kustutatakse sinu isikuandmed siis kui andmetöötluse põhjuseid enam ei kehti, viimasel hetkel peale töösuhte lõpetamist (talletuslimiit), kui õiguslikud säilitamisperioodid või õiguslikud piirangud seda ei välista.

6. Andmete esitamise vajadus

Sinu isikuandmeid ei ole vaja vaja ei seaduse ega lepingu alusel. Kuid isikuandmete esitamine on vajalik taotlusprotsessi jaoks. Kui sa ei soovi oma isikuandmeid kättesaadavaks teha, ei saa me kaasata sind taotlusprotsessi Libertieses.

X. Integreeritud teenuse pakkujad

Integreerime oma veebisaitidel väliste teenusepakkujate funktsioone (näiteks videote integreerimine), millel on oma andmekaitseeeskirjad.

Kui lubad meie veebisaidil kolmandate osapoolte küpsiseid, laaditakse alla nende kolmandate osapoolte pakkujate sisu. Sinu andmeid ei edastata eelnevalt nendele teenusepakkujatele.

All on nimekiri seotud teenusepakkujatest:

1. Flourish.studio – Interaktiivsed diagrammid ja infograafika loomine

Kasutame mõnel oma alalehel integreeritud interaktiivseid diagramme ja infograafikat, et esitada andmeid ja arve visuaalselt lihtsalt mõistetatavates formaatides ilma, et peaksid lahkuma Libertiese lehtedelt. Kui avad alalehe koos integreeritud Flourish.studio diagrammiga, suhtleb meie poolt integreeritud iframe (https://en.wikipedia.org/wiki/IFrame) https://flourish.studioserveritega ja seega nõustud nende tingimustega (https://flourish.studio/terms/). Kasutatava teenuse pakkuja on briti ettevõte Kiln Enterprises Ltd, 08825531 G06, 16 Baldwin's Gardens, London EC1N 7RJ, Ühendkuningriigis. Kui iframe laaditakse ja valitud küpsiste seadistus seda võimaldab, kasutab teenuse pakkuja küpsiseid, mis koguvad teavet kasutaja käitumise kohta. Lisateave andmekaitse kohta Flourish.studios on leitav pakkuja andmekaitse deklaratsioonis (https://flourish.studio/privacy/).

2. InterAct – Integreeritavate testide ja küsimustike loomine

Kasutame mõnel oma alalehel integreeritavaid teste ja küsimustikke, et teavitada oma kasutajaid interaktiives vormis, ilma et nad peaksid Libertiese lehtedelt lahkuma. Kui kasutajad avavad alalehe integreeritud InterAct testiga, suhtleb integreeritud (https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe) iframe www.tryinteract.com serveritega ja seega nõustud nende tingimustega (https://www.tryinteract.com/terms). Kasutatava teenuse pakkuja on The Quiz Collective, Inc. 2443 Fillmore St #380-14013, San Francisco, CA 94115, Ameerika Ühendriigis. Kui iframe laaditakse ja valitud küpsiste seadistus seda võimaldab, kasutab pakkuja küpsiseid, mis koguvad teavet kasutaja käitumise kohta. Lisateave andmekaitse kohta TryInterActis on leitav pakkuja andmekaitse deklaratsioonis (https://www.tryinteract.com/privacy).

3. Integreeritud pildigaleriid

Kasutame mõnel oma alalehel integreeritavat tööriista, mis esitab pilte automaatselt vahetuva galeriina. Selle tööriista pakkuja on Flipsnack, a Smartketer LLC subsidiary, 156 2nd Street, San Francisco, CA 94105, Ameerika Ühendriikides. Võid tutvuda Flipsnacki tingimustega siin (https://www.flipsnack.com/legal-information/terms-of-service.html).

Kui külastad alalehte, kus Flipsnacki Gallery tööriist on iframe’i integreeritud (https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe), laaditakse pildid Flipsnacki serveritest ning näidatakse neid. Kui kasutad galeriid, seab Flipsnack sinu brauserisse küpsised.

Lisateavet andmekaitse kohta leiad Flipsnacki andmekaitse deklaratsioonist (https://www.flipsnack.com/de/features/privacy-options).

4. Integreeritud PDF-i vaatur

Mõnel oma alalehel pakume PDF-failide kujul ulatuslikku sisu, mida saab meie kasutatava tööriista abil otse veebisaidil kuvada, ilma et peaksid liberties.eu veebisaidilt lahkuma.

Kui avad mõne meie alalehe, millel see tööriist on integreeritud ja sisu näidatakse iframe’is (https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe), loob iframe seose pakkujaga ja nõustub tema tingimustega. Kui kasutad integreeritud PDF-I vaaturid, paneb Isuu Inc sinu brauserisse küpsised.

Selle tööriista pakkuja on Issuu Inc, 131 Lytton Ave, Palo Alto, CA 94301, Ameerika Ühendriikides. Üldised tingimused on sätestatud siin (https://issuu.com/legal/terms).

Lisateabe saamiseks andmekaitse kohta Issuus tutvu pakkuja andmekaitse deklaratsiooniga (https://issuu.com/legal/privacy).

5. Integreeritud europa.eu videoesitaja - Theoplayer

Kasutame mõnel oma alalehel Euroopa Liidu poolt pakutavat integreeritavat videoesitajat (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20191025), mis võimaldab vaadata mitmekeelseid otse ja salvestatud EL-i teemalisi striime ilma, et peaksid liberties.eu veebisaidilt lahkuma.

Kui avad mõne meie alalehtedest, kus videoesitaja on integreeritud ja sisu on näidatud iframe’is (https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe), luuakse ühendus pakkujaga ning nende küpsiste poliitikaga nõustutakse (http://ec.europa.eu/info/cookies_en). Kui kasutad seda videoesitajad, laetakse sinu brauserisse küpsised.

Integreeritud EL-i videomängija pakkuja on Theoplayer by THEO Technologies NV, Philipssite 5, Bus 1 Leuven 3001, Belgias.

Lisateavet andmekaitse kohta Theoplayeris leiad pakkuja andmekaitse deklaratsioonist (https://ec.europa.eu/info/privacy-policy_en).

6. Embedded YouTube-Videos

Mõnel alalehel kasutame YouTube’i videosid.

Kui avad mõne meie alalehe, kus YouTube’i video on integreeritud ja sisu näidatakse iframe’is (https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe), loob iframe seose pakkujaga ning vahetab selle pakkujaga andmeid. Kui kasutad videomängijat, pannakse sinu brauserisse küpsised.

Tavaliselt integreerime YouTube’i videosid kasutades küpsistevabat varianti, vanemad videod võivad endiselt olla integreeritud otse YouTube’i kaudu.

YouTube’i mängija pakkuja on YouTube, LLC 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, Ameerika Ühendriikides, mis kuulub Google Inc.’ile Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Ameerika Ühendriikides.

Lisateabe saamiseks andmekaitse kohta YouTube’is tutvu pakkuja andmekaitse deklaratsiooniga (https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/).

7. Embedded Facebook videos

Mõnel alalehel kasutame Facebooki videosid.

Kui avad mõne meie alalehe, millel on Facebooki video ja sisu näidatakse iframe’is (https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe), loob iframe seose pakkujaga ning vahetab selle pakkujaga andmeid. Kui kasutad videomängijat, pannakse sinu brauserisse küpsised.

Facebooki videot pakub Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Iirimaal.

Lisateabe saamiseks andmekaitse kohta Facebookis tutvu palun pakkuja andmekaitse deklaratsiooniga (https://www.facebook.com/privacy/explanation).

8. Embedded Vimeo videos

Mõnel alalehel kaasame videosid Vimeot kasutades.

Kui avad mõne meie alalehe, millel on Vimeo video ja sisu näidatakse iframe’is (https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe), loob iframe seose pakkujaga ning vahetab selle pakkujaga andmeid. Kui kasutad videomängijat, pannakse sinu brauserisse küpsised.

Vimeo videoesitaja pakkuja on Vimeo LCC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, Ameerika Ühendriikides.

Lisateabe saamiseks andmekaitse kohta Vimeos tutvu palun pakkuja andmekaitse deklaratsiooniga (https://vimeo.com/privacy).

9. Integreeritud Twitteri videod

Mõnel alalehel kasutame videosid Twitterist.

Kui avad mõne meie alalehe, millel on Twitteri video ja sisu näidatakse iframe’is (https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe), loob iframe seose pakkujaga ning vahetab selle pakkujaga andmeid. Kui kasutad videomängijat, pannakse sinu brauserisse küpsised.

Twitteri video pakkuja on Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Iirimaal.

Lisateabe saamiseks andmekaitse kohta Twitteris tutvu palun pakkuja andmekaitse deklaratsiooniga (https://twitter.com/en/privacy).

10. Telefonikontaktid OpenMedia / New/Mode’i kaudu

Mõnel oma alalehel pakume võimalust helistada enda poliitikust esindajale (näiteks Euroopa Parlamendis). Selleks kasutame tööriista, mida pakub OpenMind koostöös New/Mode’iga.

Kui avad mõne meie alalehe, millel on see helistamistööriist ja sisu näidatakse iframe’is (https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe), loob iframe seose pakkujaga ning vahetab selle pakkujaga andmeid. Kui kasutad videomängijat, pannakse sinu brauserisse küpsised.

Selle tööriista pakkuja on OpenMedia, 1424 Commercial Drive, PO Box #21674, Vancouver, BC, Kanadas V5L 5G3 ja New/Mode Inc, 321 Main Street, Vancouver, BC, Kanadas.

Lisateabe saamiseks andmekaitse kohta OpenMedias tutvu palun pakkuja andmekaitse deklaratsiooniga (https://openmedia.org/privacy-policy).

Lisateabe saamiseks andmekaitse kohta New/Mode’is tutvu palun pakkuja andmekaitse deklaratsiooniga (https://www.newmode.net/privacy).

XI. Sotsiaalmeedia lingid

Pakume oma veebisaidil võimalust jagada neid veebisaite sotsiaalmeedia kaudu. Kuid kasutame sotsiaalmeedias integreerimiseks ainult jagamislinke. See tähendab, et sinu andmeid ei kanta automaatselt sotsiaalmeedia pakkujatele kui meie veebisaiti külastad.

Ainult siis, kui vastavat linki järgid, juhatatakse sind sotsiaalmeediasse, kus sinu andmed edastatakse vastavalt.

Pakume jagamisfunktsiooni sotsiaalmeedia jaoks:

 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn

Pakume ka jagamisfunktsiooni e-posti kaudu ning vastava veebisaidi URL-i kopeerides.

Viitame oma veebisaidil oma sotsiaalmeedia lehtedele, täpsemalt meie Facebooki lehele, meie Twitteri kontole ja meie YouTube’i kontole.

Ka nende linkide puhul töödeldakse sinu andmeid sotsiaalmeedia poolt alles siis kui linkidele klõpsad, meie veebisaidilt lahkud ja avad meie vastavad lehed sotsiaalmeedia pakkuja juures.

XII. Veebianalüüsi tööriist

1. Andmetöötluse kirjeldus ja ulatus

Kui meie veebisaiti külastad, on sinu surfimise käitumist võimalik statistiliselt analüüsida. Seda tehakse peamiselt küpsiste ja veebianalüüsi programmide abil. Kasutame oma veebisaidil ava lähtetarkvara tööriista Matomo. Tarkvara on seadistatud nii, et IP-aadresse ei talletata täies ulatuses. Lühendatud IP-aadressi ei ole võimalik seostada juurdepääsu sooritava arvutiga.

2. Andmetöötluse õiguslik alus

Õiguslik alus sinu isikuandmete töötlemiseks seoses statistilise analüüsiga on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f.

3. Andmetöötluse eesmärk

Statistika aitab meil oma tööd optimeerida, näiteks pidevalt parandada oma veebisaiti ja selle kasutajasõbralikkust.

4. Isikuandmete vastuvõtjate kategooriad ja andmetöötlus väljaspool Euroopa Liitu

Matomo tarkvara töötab ekslusiivselt meie poolt kontrollitud serveril. Täpsemalt kasutame Contabo GmbH (Aschauer Straße 32a, 81549 Munich, veebisait: www.contabo.de) majutusteenuseid.

Oleme sõlminud Contaboga andmetöötlemise lepingu.

5. Andmetalletuse kestus

Andmed kustutatakse 5 aasta pärast, st niipea kui neid enam meie dokumentatsiooniks vaja ei ole.

6. Vastuväidete tegemise ja eemaldamise võimalikkus

Matamo kasutab küpsiseid. Juba asetatud küpsiseid võib kustutada igal ajal. Seda saab teha ka automaatselt. Pakume oma kasutajatele ka võimalust analüütika protsessis meie veebisaidil mitte osaleda. See valik on kättesaadav siin: Cookie Settings.

Matomo tarkvara privaatsuse sätteid puudutav teave on siin: https://matomo.org/docs/privacy/.

XIII. Andmesubjekti õigused

Kui sinu isikuandmeid töödeldakse, oled isikuandmete kaitse üldmääruse definitsiooni kohaselt andmesubjekt ja sul on vastutava töötleja suhtes järgmised õigused:

1. Õigus teabele

Võid igal ajal kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artiklist 15 tulevate nõuetega küsida vastutavalt töötlejalt teavet selle kohta kas ja kuidas töötleme sinu isikuandmeid.

2. Õigus parandamisele

Sul on õigus kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikliga 16 lasta vastutaval töötlejal oma isikuandmeid parandada ja/või täiendada, kui sinu töödeldud isikuandmed ei ole täpsed või täielikud. Vastutav töötleja peab andmeid parandama otsekohe.

3. Õigus töötlemise piiramisele

Võid kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikliga 18 nõuda vastutaval töötlejal töötlemist piirata.

4. Õigus kustutamisele

Võid kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikliga 17 paluda vastutaval töötlejal oma isikuandmed kustutadaa.

5. Teatamise kohustus

Kui oled kasutanud vastutava töötleja vastu õigust oma isikuandmete parandamisele, kustutamisele või töötlemise piiramisele, on ta kohustatud teatama kõiki saajaid, kellele sinu isikuandmeid on avaldatud sellest parandamisest, kustutamisest või piiramisest, välja arvatud siis, kui see osutub võimatuks või tähendab ebaproportsionaalset pingutust.

Sul on õigus olla teavitatud neist saajatest vastutava töötleja suhtes vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 19.

6. Õigus andmete ülekandmisele

Sul on õigus kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikliga 20 saada sind puudutavaid isikuandmeid, mida oled vastutavale töötlejale avaldanud struktuurselt, tavapäraselt kasutatavas ja masinloetavas vormingus.

7. Õigus esitada vastuväiteid

Sul on õigus, isikuandmete kaitse üldmääruse artiklist 21 tulenevate piirangutega, esitada igal ajal vastuväiteid sinu konkreetsest olukorrast tulenevatel põhjustel oma isikuandmete töötlemisele vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile e, isegi kui profileerimine põhineb neil sätetel.

8. Õigus tühistada nõusolek andmekaitse seaduse kohaselt

Sul on vastavalt andmekaitseõigusele igal ajal õigus tühistada oma nõusolek. Nõusoleku tühistamine ei mõjuta toimepandud töötlemise legaalsust, mida teostati kuni tühistamise hetkeni.

9. Õigus edasi kaevata järelevalvet teostavale ametile

Ilma et see piiraks muude haldus- või õiguskaitsevahendite kohaldamist, on sul õigus kaevata järelevalvet teostavale ametile, eelkõige elu-, töökoha või eeldatava rikkumise liikmesriigis, kui arvad, et sinu isikuandmete töötlemine toimus isikuandmete kaitse üldmäärust rikkudes.

Järelevalvet teostav amet, kus kaebus esitati, teavitab kaebuse esitajat kaebuse staatusest ja tulemustest, sealhulgas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 78 kohasest õiguskaitsevahendist.

Liberties.eu üle järelevalvet teostav amet on:

Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Friedrichstr. 219
10969 Berliin
www.datenschutz-berlin.de

Andmekaitsedeklaratsiooni kuupäev: 11 november 2019 (saksakeelne versioon)

Libertiese privaatsuspoliitikat (www.liberties.eu) puudutava vaidluse korral on ülimuslik saksakeelne version.