Nophoto.png?ixlib=rails 0.3

Krassimir Kanev

Laekur

Dr Krassimir Kanev lõpetas 1982. aastal Sofia ülikooli. Aastatel 1996–97 spetsialiseerus ta Columbia ülikoolis inimõigustele ja usuvabadusele. Kümme aastat õpetas ta Sofia riigiülikoolis rahvusvaheliste inimõiguste sissejuhatavat kursust. Ta õpetas ka mitmes Bulgaaria ja välismaa kolledžis ja ülikoolis (nende hulgas Plovdivi riigiülikoolis, Oregoni ülikoolis, Sarajevo ülikoolis ja Kesk-Euroopa Ülikoolis) sotsioloogiat, õigussotsioloogiat, kriitilist sotsiaalteooriat, keskkonnauuringuid ja rahvusvahelisi inimõigusi. Alates 2003. aastast õpetab ta inimõiguste spetsialistidele internetikursuseid USA-s asuva organisatsiooni Human Rights Education Associates (HREA) kaudu. Ta on andnud mitmetele Ida-Euroopa riikide juristidele kursuseid ÜRO inimõiguste kaitsemehhanismide kohta. Ta alustas inimõigustealast tööd 1988. aastal. Ta on olnud ja on jätkuvalt aktiivne mitmetes inimõiguste ja keskkonnaalastes valitsusvälistes organisatsioonides. 1994. aastast alates on ta olnud Bulgaaria Helsingi komitee direktor. Varem on ta kuulunud ka mitmete rahvusvaheliste inimõiguste vabaühenduste ja asutuste juhatustesse. Praegu on ta Euroopa vanglate õigusvõrgustiku (European Prison Litigation Network) asepresident, PILneti emeriitdirektor, EL-i Põhiõiguste Ameti juhatuse liige, piinamise vältimise ühingu (Association for the Prevention of Torture) juhatuse liige ja rahvusvahelise inimõiguste partnerluse (International Partnership for human rights) juhatuse liige. Dr Kanev on mitmesuguste inimõiguste rikkumiste puhul kliente edukalt esindanud Euroopa Inimõiguste Kohtus.