MUUDA MIDAGI COVID-19 AJAL

We all have the right to an income and shelter, access to healthcare, as well as free and independent information to get us through the pandemic. Support our critical work to make sure those rights are practiced throughout the EU. Donate now and make a difference.

#humanrightsundercorona

Nophoto3.png?ixlib=rails 0.3

Orsolya Reich

Huvikaitse spetsialist

Oluline on levitada sõna inimõiguste väärtusest. Liiga paljud inimesed on eksiarvamusel, et seaduskuulekad kodanikud ei vaja inimõigusi.

Minust

Orsolya tegeleb teemadega, mis on seotud eraelu puutumatuse ja populismi levikuga Euroopas ning kodanikuvabaduste kaitsega tegelevate valitsusväliste organisatsioonidega. Ta kirjutab raporteid arengutest seoses kogunemisvabaduse, ühinemisvabaduse ja sõnavabadusega Ida- ja Kesk-Euroopa riikides. Ta on ka video-entusiast ja teinud Libertiese videomängu. Orsolya õppis Kesk-Euroopa Ülikoolis filosoofiat ja veetis aega doktoriõppes Harvardi ülikoolis ja New Yorgi ülikoolis ning oli abiõppejõud Princetoni ülikoolis. Ta liitus Libertiesega 2017. aastal.

Minu teemad

Ühinemisvabadust, kogunemisvabadust ja sõnavabadust paljudes EL-i liikmesriikides ikka veel kujundatakse, või vaidlustatakse aktiivselt. Kirjutan raporteid nende vabadustega seotud küsimustel Belgias, Tšehhi Vabariigis, Kreekas, Ungaris, Leedus, Poolas, Rumeenias ja Hispaanias, ja teen videoseriaali, mille eesmärk on inimõiguste keerukust humoristlike tegelaste abil lihtsalt selgitada.
Oluline on levitada sõna inimõiguste väärtusest. Liiga paljud inimesed on eksiarvamusel, et seaduskuulekad kodanikud ei vaja inimõigusi.