Nophoto.png?ixlib=rails 0.3

Eva Simon

Huvikaitse spetsialist

Usun, et võrdsus ja inimõiguste kaitse on eelduseks vabale ja avatud ühiskonnale, mida kõik väärivad.

Minust

Eva on jurist, kes on töötanud digitaalsete õiguste alal 20 aastat, keskendudes iseäranis sõnavabadusele ja privaatsuse küsimustele. Ta aitas luua esimest interneti teabevabaduse seadust Ungaris. Ta on andnud loenguid privaatsusest ja sõnavabaduse kaasustest Budapesti Tehnikaülikoolis, Kesk-Euroopa Ülikoolis ja Cardozo School of Law’s New Yorgis. Ta ühines Liberties’ega 2017. aastal huvikaitse spetsialistina, olles eelnevalt töötanud Hungarian Civil Liberties Unionis Budapestis.

Minu teemad

Töötan selle nimel, et tagada, et sõnavabadus oleks reaalsus terves Euroopas – mõlemad sõnavabaduse pooled: vaba ja pluralistlik meediaturg ning inimeste ja ajakirjanike individuaalsed õigused.
Usun, et võrdsus ja inimõiguste kaitse on eelduseks vabale ja avatud ühiskonnale, mida kõik väärivad.