MUUDA MIDAGI COVID-19 AJAL

We all have the right to an income and shelter, access to healthcare, as well as free and independent information to get us through the pandemic. Support our critical work to make sure those rights are practiced throughout the EU. Donate now and make a difference.

#humanrightsundercorona

Nophoto3.png?ixlib=rails 0.3

Israel Butler

Huvikaitse juht

Kuna olen osa võitlusest, et kaitsta meie õigusi ja vabadusi võimunäljas autoritaaride eest.

Minust

Israel alustas oma karjääri akadeemikuna, andes loenguid ja uurides EL-i õigust ning inimõigusi Ühendkuningriigis Nottinghami ja Lancasteri ülikoolides. Ta on avaldanud mitmeid artikleid juhtivates akadeemilistes väljaannetes ja kirjutanud raamatu sellest, kuidas hakata vastu inimeste õigusi ja vabadusi piiravate populistlike autoritaarsete valitsuste tõusule. Ta ühines Liberties’ega 2017. aastal huvikaitse juhina ning on selles ametis töötanud, et edendada ideid sellest, kuidas liikmesriikides paremini kaitsta demokraatiat ja õigusriigi põhimõtet.

Minu teemad

Viimastel aastatel on mitmes EL-i liikmesriigis olnud näha häirivat võimunäljaste autoritaarsete valitsuste tõusu. Kuid EL annab nendele valitsustele jätkuvalt miljardeid eurosid, et toetada projekte ja algatusi nendes riikides. Töötan selle nimel, et veenda EL-i otsusetegijaid rakendama mehhanisme, mis suudavad hoida ressursse nende liikmesriikide eest, mis rikuvad EL-i põhimõtteid.
Kuna olen osa võitlusest, et kaitsta meie õigusi ja vabadusi võimunäljas autoritaaride eest.