Meie meeskond

Libertiesest

Liberties toob sinuni informatsiooni, uudiseid ja analüüse kodanikuvabaduste kohta Euroopa Liidus. Me tellime originaalartikleid EL-i ja riiklikel teemadel otse meie liikmeks olevatelt valitsusvälistelt organisatsioonidelt ja meie ekspertidest töötajatelt Brüsselis ja Berliinis. Meie veebisait majutab erinevaid materjale.

Esiteks, õppematerjale, nagu blogisid, info-graafikat ja videosid, mille eesmärk on võimaldada avalikkusel saada rohkem teada oma õigustest ja vabadustest ning sellest, mida EL ja riiklikud asutused teevad nende kodanikuvabaduste kaitsmiseks või kahjustamiseks.

Teiseks, korraldame veebisaidil kampaaniaid, et anda avalikkusele võimalus tegutseda koos õiguste küsimustes, mis meie arvates vajavad viivitamatut tähelepanu.

Kolmandaks, esitame uudiseid ja analüüse, et hoida sind kursis viimaste uudistega Brüsselis ning riikides, kus meil on liikmeid.

Neljandaks, esitame õigusanalüüse, poliitikadokumente ja uuringuid, mis on suunatud kodanikuvabadustega töötavatele EL-i ekspertidele ja otsustajatele. Selleks, et aidata võimalikult paljudel inimestel saada juurdepääsu meie informatsioonile, tõlgime oma töö mitmesse Euroopa keelde.

Meie juhatuse liikmed

Nancy MacPherson (Sõltumatu juhatuse liige)

Nancy on endine hindamise tegevdirektor Rockefelleri sihtasutuses, kus ta vastutas sihtasutuse hindamissüsteemi loomise ja haldamise eest aastatel 2008–2018. Enne filantroopias töötamist töötas ta 25 aastat Kanadas, Aasias, Aafrikas ja Šveitsis rahvusvahelise arengu teemal põlisrahvaste, mittetulundusühingute, valitsus- ja ÜRO allasutustega. Ta asutas ja juhtis IUCN-i Program Evaluation Systemi ja töötas IUCN-i peadirektori erinõunikuna jõudluse määramise järelevalve alal. Ta mängis võtmerolli mitmete globaalsete ja piirkondlike arengu hindamise kutseühingute ja võrgustike, eelkõige the International Development Evaluation Association (IDEAS) ja the African Evaluation Association (AfrEA) loomisel ja hooldamisel. Nancy oli õppeteaduskonna liige Maailmapanga suvisel rahvusvahelise arengu hindamise koolitusprogrammil (IPDET) aastatel 2001–2011 ning sai 2015. aasta Ameerika hindamisühingu (AEA) Enhancing the Public Good auhinna, mis antakse isikule, kelle hindamistöö on oluliselt kaasa aidanud avalikule hüvele.

Natalija Bitiukova (Juhatuse liige)

Natalija Bitiukova on Taanis Kopenhaagenis baseeruv andmekaitse advokaat. Ta on ka Leedus asuva valveorganisatsiooni Human Rights Monitoring Institute'i ja Berliinis asuva mittetulundusliku Euroopa kodanikuvabaduste liidu (Civil Liberties Union for Europe) juhatustes. Natalija uurib internetimanipulatsiooni ja andmete väärkasutamise mõju demokraatlikele protsessidele on olnud hiljuti kaasautoriks Euroopa Parlamendi (LIBE) tellitud uuringus, mis keskendub propaganda mõjule õigusriigi toimimisele EL-is. Enne seda lõpetas Natalija koolituse Euroopa Andmekaitseinspektori juures, kus ta panustas inspektori arvamusele võrgumanipulatsiooni ja isikuandmete kohta ja oli Human Rights Monitoring Institute asedirektor, kus ta juhtis õigusalast tööd digitaalõigustesse, õigusriiki ning kriminaalõigusesse.

Krassimir Kanev (Laekur)

Dr Krassimir Kanev lõpetas 1982. aastal Sofia ülikooli. Aastatel 1996–97 spetsialiseerus ta Columbia ülikoolis inimõigustele ja usuvabadusele. Kümme aastat õpetas ta Sofia riigiülikoolis rahvusvaheliste inimõiguste sissejuhatavat kursust. Ta õpetas ka mitmes Bulgaaria ja välismaa kolledžis ja ülikoolis (nende hulgas Plovdivi riigiülikoolis, Oregoni ülikoolis, Sarajevo ülikoolis ja Kesk-Euroopa Ülikoolis) sotsioloogiat, õigussotsioloogiat, kriitilist sotsiaalteooriat, keskkonnauuringuid ja rahvusvahelisi inimõigusi. Alates 2003. aastast õpetab ta inimõiguste spetsialistidele internetikursuseid USA-s asuva organisatsiooni Human Rights Education Associates (HREA) kaudu. Ta on andnud mitmetele Ida-Euroopa riikide juristidele kursuseid ÜRO inimõiguste kaitsemehhanismide kohta. Ta alustas inimõigustealast tööd 1988. aastal. Ta on olnud ja on jätkuvalt aktiivne mitmetes inimõiguste ja keskkonnaalastes valitsusvälistes organisatsioonides. 1994. aastast alates on ta olnud Bulgaaria Helsingi komitee direktor. Varem on ta kuulunud ka mitmete rahvusvaheliste inimõiguste vabaühenduste ja asutuste juhatustesse. Praegu on ta Euroopa vanglate õigusvõrgustiku (European Prison Litigation Network) asepresident, PILneti emeriitdirektor, EL-i Põhiõiguste Ameti juhatuse liige, piinamise vältimise ühingu (Association for the Prevention of Torture) juhatuse liige ja rahvusvahelise inimõiguste partnerluse (International Partnership for human rights) juhatuse liige. Dr Kanev on mitmesuguste inimõiguste rikkumiste puhul kliente edukalt esindanud Euroopa Inimõiguste Kohtus.

Małgorzata Szuleka (Juhatuse aseesimees)

Małgorzata on Poolas Helsingi Inimõiguste Sihtasutuse jurist ja teadlane. Tal on Varssavi Ülikooli õigusteaduse magistrikraad. 2009. aasta detsembrist saati on ta töötanud Helsingi Inimõiguste Sihtasutuses (HRHR), kus ta vastutab teadusprojektide eest (tehes koostööd teiste hulgas ka Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametiga). Ta on läbi viinud mitmeid uurimisprojekte, mis on seotud õiguskaitse kättesaadavuse, õigusemõistmise sõltumatuse, laste õiguste kaitse, kuriteo ohvrite tugisüsteemi ja puuetega inimeste õiguste küsimusega. Samuti vastutab ta kommunikatsioonistrateegia ja propageerimise eest seoses olukorraga Poolas.

Andrea Menapace (Juhatuse esimees)

Andrea on CILD-i (Italian Coalition for Civil Liberties and Rights) tegevdirektor. Ta töötas eelnevalt Transparency & Accountability Initiative’i heaks Londonis ja oli Itaalia teadur Open Government Partnershipis. Alati tegutsenud inimõiguste valdkonnas, alustas ta oma karjääri humanitaartöötajana, enne kui sai valitsuste aga ka valitsusväliste ja rahvusvaheliste organisatsioonide konsultandiks ja teaduriks. Ta on Diritto Di Sapere (õigus teada) – esimese Itaalia organisatsiooni, mis tegeleb infole juurdepääsu õigusega – kaasasutaja, samuti lõpetas ta õigusteaduskonnas Trento ülikoolis.

Tuumikmeeskond

Balázs Dénes - Tegevjuht (b.denes@liberties.eu)

Israel Butler - Huvikaitse juht (i.butler@liberties.eu)

Eva Simon - Huvikaitse spetsialist (eva.simon@liberties.eu)

Jascha Galaski - Huvikaitse spetsialist (j.galasky@liberties.eu)

Orsolya Reich - Huvikaitse spetsialist (o.reich@liberties.eu)

Linda Ravo - huvikaitse konsultant (l.ravo@liberties.eu)

Valentin Toth - kommunikatsiooniametnik (valentin.toth@liberties.eu)

Michaela Brzezinka - Tööde juht (m.brzezinka@liberties.eu)

Jonathan Day - Videohuvikaitse juht (jday@liberties.eu)

Vanja Prokic - Kommunikatsioonijuht (v.prokic@liberties.eu)

Liikmesorganisatsioonid

Belgia

Liikmesorganisatsioon: Ligue des droits de l'homme (Belgique francophone)

Kontaktisik: Camille Van Durme (cvandurme at liguedh dot be)

Bulgaaria

Liikmesorganisatsioon: Bulgarian Helsinki Committee (BHC)

Kontaktisik: Raya Raeva (raya at bghelsinki dot org)

Horvaatia

Liikmesorganisatsioon: Centre for Peace Studies

Kontaktisik: Lovorka Šošić ( lovorka dot sosic at cms dot hr)

Tžehhi Vabariik

Liikmesorganisatsioon: Czech League of Human Rights

Kontaktisik: Denisa Kramářová (denisa dot kramarova at llp dot cz), Dan Petrucha (dan dot petrucha at llp dot cz)

Eesti

Liikmesorganisatsioon: Eesti Inimõiguste Keskus (Estonian Human Rights Centre)

Kontaktisik: Liina Rajaveer (liina dot rajaveer at humanrights dot ee)

Prantsusmaa

Liikmesorganisatsioon: VoxPublic

Kontaktisik: Jean-Marie Fardeau, riiklik esindaja (jm point fardeau at voxpublic dot org )

Saksamaa

Assotsieerunud liikmesorganisatsioon: Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF)

Kontaktisik: Luisa Podsadny (luisa at freiheitsrechte dot org)

Ungari

Liikmesorganisatsioon: Hungarian Civil Liberties Union (HCLU)

Kontaktisik: Gabor Medvegy (medvegy at tasz dot hu)

Iirimaa

Liikmesorganisatsioon: The Irish Council for Civil Liberties (ICCL)

Kontaktisik: Sinead Nolan (sinead dot nolan at iccl dot ie)

Itaalia

Liikmesorganisatsioon: Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili (CILD)

Kontaktisik: Andrea Oleandri (andrea at cild dot eu)

Assotsieerunud liikmesorganisatsioon: Associazione Antigone

Kontaktisik: Susanna Marietti (susanna dot marietti at associazioneantigone dot it)

Leedu

Liikmesorganisatsioon: Human Rights Monitoring Institute (HRMI)

Kontaktisik: Meta Adutaviciute (meta dot adutaviciute at hrmi dot lt) and Mažvydas Karalius (mazvydas dot karalius at hrmi dot lt)

Poola

Liikmesorganisatsioon: Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR)

Kontaktisik: Małgorzata Szuleka (m dot szuleka at hfhr dot org dot pl), Natalia Wegrzyn (natalia dot wegrzyn at hfhr dot pl)

Rumeenia

Liikmesorganisatsioon: Association for the Defense of Human Rights in Romania-the Helsinki Committee (APADOR-CH)

Kontaktisik: Dollores Benezic (dbenezic at apador dot org)

Hispaania

Liikmesorganisatsioon: Rights International Spain (RIS)

Kontaktisik: Lydia Vicente Márquez (lvicente at rightsinternationalspain dot org)

Sloveenia

Liikmesorganisatsioon: The Peace Institute – Institute for Contemporary Social and Political Studies

Kontaktisik: Brankica Petković (brankica dot petkovic at mirovni-institut dot si)

Rootsi

Assotsieerunud liikmesorganisatsioon: Civil Rights Defenders

Kontaktisik: Maria Granefelt (maria granefelt at civilrightsdefenders dot org)

Madalmaad

Liikmesorganisatsioon: Netherlands Committee of Jurists for Human Rights (NJCM)

Kontaktisik: Floor van Holsteijn (wgeur at hotmail dot com)

Ühendkuningriik

Assotsieerunud liikmesorganisatsioon: Liberty – National Council for Civil Liberties

Kontakt: (pressoffice at libertyhumanrights dot org dot uk)

Tõlkijad

Bulgaaria keel - Cveta Stoeva

Horvaadi keel - Martina Hrupic

Tšehhi keel - Radovan Krámár

Hollandi keel - Silke Zwijsen

Prantsuse keel - Grégoire Fournier

Saksa keel - Florian Hülsey

Ungari keel - Róza Vajda

Itaalia keel - Katarina Tepic

Leedu keel - Petras Borisovas

Poola keel - Hania Robaszkiewicz

Rumeenia keel - Oana Girlescu

Hispaania keel - Ethel Odriozola Monzón

Rootsi keel - Alice E. Olsson