Our Team

About Liberties

Liberties brings you information, news and analysis on civil liberties in the European Union. We source original articles on EU and national issues direct from our member NGOs and our expert staff in Brussels and Berlin. Our website hosts different kinds of materials.

First, educational materials, like blogs, info-graphics and videos designed to allow members of the public to learn more about their rights and freedoms and what the EU and national authorities are doing to protect or harm their civil liberties.

Second, we host campaigns on the website to give the public the chance to act together on rights issues that we think need urgent attention.

Third, we provide news and analysis to update you on the latest developments in Brussels and in the countries where we have members.

Fourth, we provide legal analysis, policy papers and studies aimed at experts and decision-makers working on civil liberties in EU affairs. To help as many people as possible get access to our information, we translate our work into several European languages.

Members of Our Board

Nancy MacPherson (Sõltumatu juhatuse liige)

Nancy on endine hindamise tegevdirektor Rockefelleri sihtasutuses, kus ta vastutas sihtasutuse hindamissüsteemi loomise ja haldamise eest aastatel 2008–2018. Enne filantroopias töötamist töötas ta 25 aastat Kanadas, Aasias, Aafrikas ja Šveitsis rahvusvahelise arengu teemal põlisrahvaste, mittetulundusühingute, valitsus- ja ÜRO allasutustega. Ta asutas ja juhtis IUCN-i Program Evaluation Systemi ja töötas IUCN-i peadirektori erinõunikuna jõudluse määramise järelevalve alal. Ta mängis võtmerolli mitmete globaalsete ja piirkondlike arengu hindamise kutseühingute ja võrgustike, eelkõige the International Development Evaluation Association (IDEAS) ja the African Evaluation Association (AfrEA) loomisel ja hooldamisel. Nancy oli õppeteaduskonna liige Maailmapanga suvisel rahvusvahelise arengu hindamise koolitusprogrammil (IPDET) aastatel 2001–2011 ning sai 2015. aasta Ameerika hindamisühingu (AEA) Enhancing the Public Good auhinna, mis antakse isikule, kelle hindamistöö on oluliselt kaasa aidanud avalikule hüvele.

Natalija Bitiukova (Juhatuse liige)

Natalija on Leedu valveorganisatsiooni Human Rights Monitoring Institute'i asedirektor. Enne 2013. aastal Leedusse naasmist töötas Natalija rahvusvahelise inimõiguste organisatsioonide Global Network for Public Interest Law (PILnet) ja Open Society Justice Initiative’i heaks. Natalijal on LL.M. kraad inimõiguste seaduses Kesk-Euroopa Ülikoolist ja tal on andmekaitse sertifikaat Certified Information Privacy Proceesional/Europe. Ta on panustanud mitmesse Leedu seadusandlikku algatusse ning on mitme väljaande autor inimõiguste valdkonnas. 2014. aastal käivitas ta eduka digitaalsete õiguste (Digital Rights) algatuse, et tõsta teadlikkust uutest tehnoloogilistest arengutest ja nende mõjust eraelu puutumatuse õigusele Leedus.

Małgorzata Szuleka (Juhatuse liige)

Małgorzata on Poolas Helsingi Inimõiguste Sihtasutuse jurist ja teadlane. Tal on Varssavi Ülikooli õigusteaduse magistrikraad. 2009. aasta detsembrist saati on ta töötanud Helsingi Inimõiguste Sihtasutuses (HRHR), kus ta vastutab teadusprojektide eest (tehes koostööd teiste hulgas ka Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametiga). Ta on läbi viinud mitmeid uurimisprojekte, mis on seotud õiguskaitse kättesaadavuse, õigusemõistmise sõltumatuse, laste õiguste kaitse, kuriteo ohvrite tugisüsteemi ja puuetega inimeste õiguste küsimusega. Samuti vastutab ta kommunikatsioonistrateegia ja propageerimise eest seoses olukorraga Poolas.

Lydia Vicente (Juhatuse esimees)

Lydia Vicente on inimõiguste jurist. Ta on Rights International Spaini tegevdirektor ja kaasasutaja. Tal on töökogemus rahvusvahelistest organisatsioonidest osana rahuvalvemissiooonidest Kosovos ja Ida-Timoris õigussektori reformi, rahvusvahelise kriminaalõiguse ja humanitaarõiguse valdkondades. Samuti on tal kogemusi Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika konfliktidest mõjutatud piirkondadega. Tal on ka juriidiline kvalifikatsioon (ta on Madridi advokatuuri liige). Tal on ulatuslik rohujuure tasandi kogemus tööst koos arengualaste MTÜ-de ja riiklike ja rahvusvaheliste inimõiguste organisatsioonidega nii Hispaanias kui ka väljaspool (Indias, Brasiilias, Boliivias, Keenias) paljudes valdkondades ning inimõiguste teemadel.

Andrea Menapace (Juhatuse aseesimees)

Andrea on CILD-i (Italian Coalition for Civil Liberties and Rights) tegevdirektor. Ta töötas eelnevalt Transparency & Accountability Initiative’i heaks Londonis ja oli Itaalia teadur Open Government Partnershipis. Alati tegutsenud inimõiguste valdkonnas, alustas ta oma karjääri humanitaartöötajana, enne kui sai valitsuste aga ka valitsusväliste ja rahvusvaheliste organisatsioonide konsultandiks ja teaduriks. Ta on Diritto Di Sapere (õigus teada) – esimese Itaalia organisatsiooni, mis tegeleb infole juurdepääsu õigusega – kaasasutaja, samuti lõpetas ta õigusteaduskonnas Trento ülikoolis.

Nina Kesar (Laekur)

Nina on NJCM-i (Madalmaade Inimõiguste Juristide Komitee) juhatuse liige ja NJCM-i Euroopa õiguse töörühma esimees. NJCM on International Commission of Jurists’i Hollandi osakond. Ta on Speakers Academy®, Euroopa juhtiva kutseliste kõnelejate instituudi asedirektor. Ninal on õiguskraad äri- ja ettevõtlusõiguses Erasmus School of Law’st ning õiguskraad konstitutsiooni- ja haldusõiguses Leiden Law School’ist. Tema praegused huvid on sõnavabadus, sõnavabaduse kriminaliseerimine ja privaatsus.

Core Team

Balázs Dénes - Tegevjuht (b.denes@liberties.eu)

Israel Butler - Huvikaitse juht (i.butler@liberties.eu)

Eva Simon - Huvikaitse spetsialist (eva.simon@liberties.eu)

Jascha Galaski - Huvikaitse spetsialist (j.galasky@liberties.eu)

Orsolya Reich - Huvikaitse spetsialist (o.reich@liberties.eu)

Member Organizations

Belgium

Member Organisation: Ligue des droits de l'homme (Belgique francophone)

Contact person: David Morelli (dmorelli at liguedh dot be)

Bulgaria

Member Organisation: Bulgarian Helsinki Committee (BHC)

Contact person: Svetla Baeva (svetla at bghelsinki dot org)

Croatia

Member Organisation: Centre for Peace Studies

Contact person: Lovorka Šošić ( lovorka dot sosic at cms dot hr)

Czech Republic

Member Organisation: Czech League of Human Rights

Contact person: Denisa Kramářová (denisa dot kramarova at llp dot cz), Dan Petrucha (dan dot petrucha at llp dot cz)

Estonia

Member Organisation: Estonian Human Rights Centre

Contact person: Liina Rajaveer (liina dot rajaveer at humanrights dot ee)

Germany

Associated Member Organisation: Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF)

Contact person: Katharina Mikulcak (katharina at freiheitsrechte dot org)

Hungary

Member Organisation: Hungarian Civil Liberties Union (HCLU)

Contact person: András Szeles (szeles at tasz dot hu) Anna Kertész (kertesz dot anna at tasz dot hu)

Italy

Member Organisation: Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili (CILD)

Contact person: Andrea Oleandri (andrea at cild dot eu)

Associated Member Organisation: Associazione Antigone

Contact person: Susanna Marietti (susanna dot marietti at associazioneantigone dot it)

Lithuania

Member Organisation: Human Rights Monitoring Institute (HRMI)

Contact person: Meta Adutaviciute (meta dot adutaviciute at hrmi dot lt) and Mažvydas Karalius (mazvydas dot karalius at hrmi dot lt)

Poland

Member Organisation: Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR)

Contact person: Małgorzata Szuleka (m dot szuleka at hfhr dot org dot pl), Marta Agnieszka Borucka (m dot borucka at hfhrpol dot waw dot pl)

Romania

Member Organisation: Association for the Defense of Human Rights in Romania-the Helsinki Committee (APADOR-CH)

Contact person: Dollores Benezic (dbenezic at apador dot org)

Spain

Member Organisation: Rights International Spain (RIS)

Contact person: Lydia Vicente Márquez (lvicente at rightsinternationalspain dot org), Cristina de la Serna Sandoval (cserna at rightsinternationalspain dot org)

Sweden

Associated Member Organisation: Civil Rights Defenders

Contact person: Maria Granefelt (maria granefelt at civilrightsdefenders dot org)

Netherlands

Member Organisation: Netherlands Committee of Jurists for Human Rights (NJCM)

Contact person: Nina Kesar (NJCM at ninakesar dot nl)

United Kingdom

Associated Member Organisation: Liberty – National Council for Civil Liberties

Contact person: Katie Bamber (katieb at liberty-human-rights dot org dot uk)

Translators

Bulgarian - Cveta Stoeva

Croatian - Martina Hrupic

Czech - Radovan Krámár and Denisa Slašťanová

Dutch - Silke Zwijsen

French - Grégoire Fournier

German - Florian Hülsey

Hungarian - Róza Vajda

Italian - Daniela Ronco

Lithuanian - Petras Borisovas

Polish - Hania Robaszkiewicz

Romanian - Oana Girlescu

Spanish - Ethel Odriozola Monzón

Swedish - Alice E. Olsson