Juriidiline avaldus

Teave kooskõlas TMG lõikega 5
Civil Liberties Union for Europe
Ringbahnstrasse 16-18-20. 3rd floor
12099 Berlin, Germany
Esindaja Balázs Dénes

Kontakt

Telefon: +49 (0) 30 89 63 69 25
E-Post: info@liberties.eu
Internetiaadress: www.liberties.eu
Pressikontakt: press@liberties.eu

Registrikanne
Kanne Vereinsregister’is
Registrinumber: VR35522
Registri kohus: kantud Vereinsregister’isse Berlin-Charlottenburgi registrikohtus numbriga VR35522

Vastavalt RStV 55 lõikele 2 vastutab sisu eest Balázs Dénes
Piltide ja graafika allika viide liberties.eu

Lahtiütlus

Vastutus sisu eest
Meie lehtede sisu on loodud äärmise hoolsusega. Sellegipoolest ei saa me garanteerida sisu täpsust, täielikkust või aktuaalsust. Seadusesätete kohaselt vastutame ka oma sisu eest nendel veebilehtedel. Selles kontekstis võtke arvesse, et me ei ole seega kohustatud jälgima kolmandate osapoolte edastatud või salvestatud teavet ega uurima ebaseaduslikule tegevusele osutavaid asjaolusid. Meie kohustus eemaldada või blokeerida teabe kasutamist üldkohaldatavate seaduste alusel jääb Telemedia seaduse (TMG) paragrahvide 8–10 kohaselt puutumata.

Vastutus linkide eest
Vastutus väliste linkide (kolmandate osapoolte veebilehtede) sisu eest lasub üksnes lingitud lehtede operaatoritel. Linkimise ajal ei ilmnenud ühtegi rikkumist. Kui mis tahes seaduserikkumine peaks meile teatavaks saama, eemaldame vastava lingi kohe.

Autoriõigus
Tegutseme Creative Commons 4.0 kohaselt. Üksikasjaliku teabe saamiseks palun loe meie privaatsuspoliitikat ja kasutustingimusi.