Meist

Kes me oleme?

Euroopa kodanikuvabaduste liit (Liberties) on valitsusväline organisatsioon, mis edendab kõigi kodanikuvabadusi Euroopa Liidus. Meie peakorter asub Berliinis ja meil on esindus Brüsselis. Liberties on ülesehitatud riiklike kodanikuvabaduste valitsuväliste organisatsioonide võrgustikule üle EL-i. Praegu on meil liikmesorganisatsioone Belgias, Bulgaarias, Tšehhi Vabariigis, Horvaatias, Eestis, Prantsusmaal, Ungaris, Iirimaal, Itaalias, Leedus, Poolas, Rumeenias, Hispaanias, Sloveenias, Madalmaades, ning assotsieerunud partnerid Saksamaal ja Rootsis. Kavatseme oma liikmelisust jätkuvalt laiendada, et kaasata valitsusväliseid organisatsioone kõigist 27-st EL-i riigist.

Mida me tahame?

Liberties ja meie liikmed tahavad, et EL-i selle liikmesriikide rahvad elaksid ühiskondades, kus nende kodanikuvabadused on kaitstud, kus nad saavad vabalt osaleda demokraatlikus protsessis ja kus nende valitsused austavad õigusriigi põhimõtteid. Selle saavutamiseks töötab Liberties kolme eesmärgi suunas:

Esiteks tahame, et EL austaks seadust ja poliitikat luues ning rakendades kodanikuvabadusi. Teiseks tahame, et EL astuks vahele, et kaitsta Euroopa rahvaid, kui riikide valitsused rikuvad oma rahvusvahelisi kohustusi kodanikuvabaduste säilitamisel. Kolmandaks tahame suurendada üldsuse arusaamist kodanikuvabadustest, et inimesed tunnistaksid oma tähtsust ja seisaksid oma õiguste eest.

Kuidas me seda teeme?

Liberties koos oma liikmetega viib läbi huvikaitse, kampaania ja avaliku harimise tegevusi. Mida see praktikas tähendab? Me toodame materjale, näiteks artikleid või videoid, mis selgitavad kodanikuvabadusi ning seda, mida EL-i ja riikide valitsused nende kaitsmiseks või kahjustamiseks teevad. Teeme seda selleks, et avalikkus saaks end kursis hoida päevasündmustega, mida on raske mõista, arendada informeeritud arvamust ja soovi korral osaleda meie töös.

Me kirjutame ka raporteid, juriidilisi arvamusi ja poliitikadokumente, et aidata EL-i ja riigi tasandil töötavatel poliitikutel, diplomaatidel ja riigiametnikel rakendada kodanikuvabadusi seaduste ja poliitika loomisel, rakendamisel või jõustamisel. Liberties aitab ka oma liikmetest valitsusväliseid organisatsioone, andes neile nõu seoses EL-i õigustega, aidates neil jõuda EL-i otsuste langetajateni, valmistades materjale, mida nad saavad kasutada riikliku tasandi kampaaniates, ning luues ja jälgides kampaaniaid, mis hõlmavad eri riikide liikmeid samal ajal. Me ei saa töötada kõigi kodanikuvabaduste küsimustega korraga, sest meil ei ole ressursse. Tutvu meie kodulehega, et näha, millistele küsimustele keskendume. Kui saame rohkem rahalisi vahendeid, saame palgata rohkem töötajaid, et töötada rohkemates kodanikuvabaduse valdkondades.

Kust tuleb meie rahastus?

Liberties on väga noor valitsusväline organisatsioon, mis on registreeritud 2017. aasta jaanuaris Saksmaa õiguse kohaselt. Oleme tänulikud Open Society Initiative for Europe'i (OSIFE) toetuse eest, mis aitas meil alustada. Praegu kuuluvad meie rahastajate hulka peale OSIFE ka Ford Foundation ja Oak Foundation. Otsime pidevalt uusi rahastamisallikaid, iseäranis avalikkuselt, et aidata meil kasvada ja tegutseda ka tulevikus. Kui hoolid oma õigustest ja vabadustest, siis palun kaalu meile annetuse tegemist.