MUUDA MIDAGI COVID-19 AJAL

We all have the right to an income and shelter, access to healthcare, as well as free and independent information to get us through the pandemic. Support our critical work to make sure those rights are practiced throughout the EU. Donate now and make a difference.

#humanrightsundercorona

Untitled 1.png effected.png?ixlib=rails 0.3

Libertiese võrgustik käivitab kampaania COVID-19 jälgimisrakenduste mõju analüüsimiseks üheksas ELi riigis

Libertiese liikmed 9 ELi riigis esitasid oma riiklikele ametiasutustele teabetaotlused seoses uute kontaktide jälgimise, sümptomite jälgimise ja karantiini jõustamise rakendustega, mis kehtestati COVID-19 leviku kontrollimiseks.
Alina papazova spring of hope poster 50x70.pdf?ixlib=rails 0.3

Kuidas Euroopa Komisjon võiks saada põhiõiguste liidriks

Komisjon kirjutab ümber oma põhiõiguste harta rakendamise strateegia. Libertiese uus poliitikat käsitlev dokument sätestab, milliseid uusi vahendeid ja tavasid peab komisjon rakendama, et kodanike õigusi ellu viia.

Fookuses

Eu mend.png effected.png?ixlib=rails 0.3

ELi käsutuses on mitmeid vahendeid õiguste ja demokraatia edendamiseks – Libertiese aruanne

Euroopa Komisjon valmistab ette oma esmakordset aruannet ELi valitsuste õigustega arvestamise kohta. Meie liikmete abiga on Liberties saatnud oma hinnangu, koos lahendustega, selle kohta, mida EL saab ära teha, et meie põhiväärtusi paremini kaitsta.
Screen shot 2020 04 27 at 10.10.06 am.png?ixlib=rails 0.3

Kui ühineme oma erinevustest hoolimata, saame nõuda valitsust, kes meist hoolib

Mõned poliitikud levitavad viha, et juhtida tähelepanu eemale nende COVID-19ga seotud läbikukkumistelt. Nad loodavad, et oleme nii hõivatud vähemuste süüdistamisega, et me ei keskendu poliitikutelt hoolsuse nõudmisele, mida nad peaksid pakkuma. Kuid koos
5239088997 f1f2927c56 o.jpg?ixlib=rails 0.3

Poliitikud teevad seda, mis meie jaoks parim, kui vaba ajakirjandus neid jälgib

Meie esindajad peaksid tegema seda, mis on meie parimais huvides. Kui poliitikud teavad, et nad peavad silmitsi seisma sõltumatute ajakirjanikega, kes paluvad neil oma otsuseid selgitada, on tõenäolisem, et nad teevad otsuseid, mis prioritiseerivad meie h
Mep hungary scope.png effected.png?ixlib=rails 0.3

5 asja, mida EL võiks teha, et aidata ungarlastel oma demokraatiat taastada

Eriolukorra seadus, mis Ungaris vastu võeti on Orbáni järjekordne samm, et saada lahti demokraatiast ja õigusriigist. Siin on 5 asja, midad EL võiks selle vastu ette võtta ja aidata ungarlastel oma demokraatiat taastada. Vahendid on aga neid ei kasutata.