Cookie Settings

Choose your preferred settings

Basic Cookies

We use cookies to keep you logged in during your visit, and to let you use our donation services. These cookies allow the website to remember choices you make, such as your language or region preference, and provide improved features. We also use session cookies, which make it possible to navigate through the website smoothly.

3rd Party Cookies

These cookies enable social media components to function properly, including sharing buttons and the operation of embedded videos, quizzes and animations we use in our articles.

We use cookies to provide you with the best possible experience with our website. You can accept or reject cookies. Learn more .

Israel  1 .jpg?ixlib=rails 0.3

Israel Butler

Advokacijos vadovas

Nes esu dalis judėjimo, kovojančio prieš valdžios ištroškusius autoritarus už mūsų teises ir laisves.

About me

Israel akademiko karjerą pradėjo nuo paskaitų ir ES, žmogaus teisių teisės tyrimų Notingemo ir Lankasterio (Jungtinė Karalystė) universitetuose. Yra paskelbęs ne vieną straipsnį garsiausiuose akademiniuose žurnaluose, parašęs knygą apie tai, kaip kovoti su žmonių teises ir laisves ribojančių autoritarinių vyriausybių plitimu. Prie “Liberties” komandos prisijungė 2017 m., tapo advokacijos vadovu. Šioje pozicijoje skatina idėjas apie tai, kaip ES gali geriau apsaugoti demokratiją, įstatymų viršenybę valstybėse narėse.

My topics

Pastaraisiais metais ES matyti nerimą keliantis fenomenas – keliose valstybėse narėse įsigalėjo valdžios ištroškusios autoritarinės vyriausybės. Tačiau Sąjunga ir toliau skiria milijardus eurų projektams ir iniciatyvoms šiose šalyse. Siekiu įtikinti ES sprendimų priėmėjus, kad reikia mechanizmų Sąjungos vertybes pažeidusių valstybių narių finansavimui nutraukti.

Nes esu dalis judėjimo, kovojančio prieš valdžios ištroškusius autoritarus už mūsų teises ir laisves.