MAKE A DIFFERENCE DURING COVID-19

We all have the right to financial support and shelter, access to healthcare, as well as free and independent information to get us through the pandemic. Support our critical work to make sure those rights are practiced throughout the EU. Donate now and make a difference.

#humanrightsundercorona

Israel  1 .jpg?ixlib=rails 0.3

Israel Butler

Advokacijos vadovas

Nes esu dalis judėjimo, kovojančio prieš valdžios ištroškusius autoritarus už mūsų teises ir laisves.

Israel akademiko karjerą pradėjo nuo paskaitų ir ES, žmogaus teisių teisės tyrimų Notingemo ir Lankasterio (Jungtinė Karalystė) universitetuose. Yra paskelbęs ne vieną straipsnį garsiausiuose akademiniuose žurnaluose, parašęs knygą apie tai, kaip kovoti su žmonių teises ir laisves ribojančių autoritarinių vyriausybių plitimu. Prie “Liberties” komandos prisijungė 2017 m., tapo advokacijos vadovu. Šioje pozicijoje skatina idėjas apie tai, kaip ES gali geriau apsaugoti demokratiją, įstatymų viršenybę valstybėse narėse.

Pastaraisiais metais ES matyti nerimą keliantis fenomenas – keliose valstybėse narėse įsigalėjo valdžios ištroškusios autoritarinės vyriausybės. Tačiau Sąjunga ir toliau skiria milijardus eurų projektams ir iniciatyvoms šiose šalyse. Siekiu įtikinti ES sprendimų priėmėjus, kad reikia mechanizmų Sąjungos vertybes pažeidusių valstybių narių finansavimui nutraukti.

Nes esu dalis judėjimo, kovojančio prieš valdžios ištroškusius autoritarus už mūsų teises ir laisves.