Society for Civil Rights

Jejím cílem je vytvořit v Německu udržitelnou strukturu pro úspěšnou strategickou litigaci v oblasti lidských a občanských práv (HCR), která by sdružovala žalobce s vynikajícími soudními úředníky za účelem boje proti porušování práv HCR u soudu. Původní případy GFF se zaměřují na ochranu soukromí, svobodu informací a svobodu tisku proti narušeními ze strany státu a na ochranu rovných svobod pro všechny.

Kontakty:

Webové stránky

Email

Facebook

Twitter