Estonian Human Rights Centre

Estonské centrum pro lidská práva je nezávislá nevládní organizace na podporu lidských práv. EHRC byla založena v prosinci 2009 a rychle se vyvinula v nejznámější lidskoprávní NNO v Estonsku.

Posláním EHRC je pracovat společně pro Estonsko, které respektuje lidská práva každé osoby. EHRC rozvíjí své aktivity podle potřeb společnosti. Naším současným cílem je prosazovat rovné zacházení s menšinovými skupinami, rozmanitost, začlenění a lidská práva žadatelů o azyl a uprchlíků. EHRC koordinuje Estonskou chartu rozmanitosti. Rovněž monitorujeme celkovou situaci v oblasti lidských práv v Estonsku a zveřejňujeme nezávislé zprávy o lidských právech o situaci v Estonsku. EHRC je členem několika místních a mezinárodních sítí včetně FRA, ENAR, JUSTICIA apod. Jsme partnerem nevládních organizací UNHCR v Estonsku a máme zvláštní poradní postavení v Hospodářské a sociální radě OSN (ECOSOC).

Kontakty:
Webové stránky
Facebook
Youtube

Twitter