Zásady ochrany osobních údajů www.liberties.eu

(Povinnost informovat podle GDPR)

Obsah

I. Jméno a adresa správce

II. Obecné informace o zpracování dat

1. Rozsah zpracování osobních údajů

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů

3. Smazání dat a doba uložení

III. Poskytování webových stránek, poskytování informací prostřednictvím RSS kanálu a vytváření souborů protokolu

1. Popis a rozsah zpracování dat

2. Právní základ pro zpracování údajů

3. Účel zpracování údajů

4. Kategorie příjemců osobních údajů a zpracování údajů mimo Evropskou unii

5. Délka trvání ukládání údajů

6. Možnost námitek a odstranění

IV. Použití cookies

1. Popis a rozsah zpracování údajů / Účel zpracování údajů / Právní základ takovéhoto zpracování

2. Kategorie příjemců osobních údajů a zpracování údajů mimo Evropskou unii

3. Délka trvání ukládání osobních údajů, možnost námitek a odstranění

V. Distribuce zpravodajů prostřednictvím Mailchimp

1. Popis a rozsah zpracování dat

2. Právní základ pro zpracování údajů

3. Účel zpracování údajů

4. Kategorie příjemců osobních údajů a zpracování údajů mimo Evropskou unii

5. Délka trvání ukládání dat

6. Možnost námitek a odstranění

VI. Nástroj pro kampaně

1. Popis a rozsah zpracování údajů

2. Právní základ pro zpracování údajů

3. Účel zpracování údajů

4. Kategorie příjemců osobních údajů a zpracování údajů mimo Evropskou unii

5. Délka trvání ukládání dat

6. Možnost námitek a odstranění

VII. Nástroj pro darování

1. Popis a rozsah zpracování údajů

2. Právní základ pro zpracování údajů

3. Účel zpracování údajů

4. Kategorie příjemců osobních údajů a zpracování údajů mimo Evropskou unii

5. Délka trvání ukládání dat

6. Možnost námitek a odstranění

VIII. E-mailový kontakt, poštovní zásilka

1. Popis a rozsah zpracování údajů

2. Právní základ zpracování údajů

3. Účel zpracování údajů

4. Kategorie příjemců osobních údajů a zpracování údajů mimo Evropskou unii

5. Délka trvání ukládání dat

6. Možnost námitek a odstranění

IX. Výběrová řízení

1. Účel zpracování údajů

2. Právní základ zpracování údajů

3. Popis kategorií osobních údajů

4. Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny

5. Délka trvání ukládání dat

6. Nutnost poskytnutí údajů

X. Integrovaní poskytovatelé služeb

XI. Odkazy na sociální média

XII. Nástroj pro webovou analýzu

1. Popis a rozsah zpracování údajů

2. Právní základ pro zpracování údajů

3. Účel zpracování údajů

4. Kategorie příjemců osobních údajů a zpracování údajů mimo Evropskou unii

5. Doba uchování údajů

6. Možnost námitek a odstranění

XIII. Práva subjektu údajů

1. Právo na informace

2. Právo na opravu

3. Právo na omezení zpracování

4. Právo na výmaz

5. Oznamovací povinnost

6. Právo na přenositelnost údajů

7. Právo na námitky

8. Právo na odvolání prohlášení o souhlasu podle zákona o ochraně údajů

9. Právo na odvolání k dozorčímu orgánu

I. Jméno a adresa správce

Správcem je podle obecného nařízení o ochraně údajů a dalších vnitrostátních právních předpisů členských států o ochraně údajů a dalších ustanovení zákona o ochraně údajů:

Civil Liberties Union for Europe e.V. (dále Liberties)
Prinzenstrasse 103
10969 Berlín, Německo
Zastoupena Balázsem Dénesem
Telefon: +49 (0) 30 89 63 69 25
E-mail: info@liberties.eu
Internetová adresa: www.liberties.eu

II. Obecné informace o zpracování dat

1. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje našich uživatelů za normálních okolností zpracováváme pouze v míře nezbytné k zajištění fungování našich webových stránek, našeho obsahu a našich služeb. Zpracování osobních údajů našich uživatelů probíhá zpravidla se souhlasem uživatele nebo z důvodu našich oprávněných zájmů. Výjimka platí v případech, kdy není možné získat předchozí souhlas z praktických důvodů a kde je zpracování údajů povoleno příslušným právem.

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Pokud získáme souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení EU o ochraně údajů (GDPR).

Ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR slouží jako právní základ pro zpracování osobních údajů potřebných k plnění smlouvy, jejíž je subjekt údajů stranou. To platí také pro veškeré operace zpracování, které jsou nezbytné k provedení předsmluvních opatření.

Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, která se na naši organizaci vztahuje, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Pokud je zpracování nezbytné k zajištění oprávněného zájmu naší organizace nebo třetí strany a pokud zájmy, základní práva a základní svobody subjektu údajů nepřeváží první zájem, použije se jako právní základ pro toto zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3. Smazání dat a doba uložení

Osobní údaje dotyčné osoby budou vymazány nebo blokovány, jakmile vyprší účel uchovávání. Kromě toho mohou být údaje uchovávány, pokud to evropský nebo vnitrostátní zákonodárce stanovil v předpisech, zákonech nebo jiných ustanoveních EU, které se na správce vztahují.

Údaje budou rovněž blokovány nebo vymazány, pokud vyprší doba uchovávání stanovená výše uvedenými normami, ledaže je nutné tyto údaje dále ukládat za účelem uzavření nebo splnění smlouvy.

III. Poskytování webových stránek, poskytování informací prostřednictvím RSS kanálu a vytváření souborů protokolu

1. Popis a rozsah zpracování dat

Pokaždé, když uživatel vstoupí na náš web, náš systém automaticky shromažďuje data a informace ze systému přistupujícího počítače.

Shromažďují se následující údaje:

 • IP adresa
 • Datum a čas požadavku
 • Rozdíl v časovém pásmu vůči GMT
 • Obsah webové stránky
 • Status přístupu (HTTP status)
 • Objem přenášených dat
 • Webová stránka, ze které jste přišli na naší webovou stránku
 • Internetový prohlížeč
 • Operační systém
 • Jazyk a verze prohlížeče

K tomu dochází jak při přímém přístupu na náš web, tak při prohlížení obsahu našeho webu pomocí kanálu RSS.

Data jsou také uložena v souborech protokolu našeho systému.

Tato data nejsou ukládána ve spojení s dalšími osobními údaji uživatele.

2. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro dočasné uložení dat a souborů protokolu je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Poskytování osobních údajů je zčásti v našem oprávněném zájmu a částečně požadováno právem (viz bod 5, odstavce Poskytovatel). Není možné údaje neposkytnout. Vaše jediná forma námitky je nenavštívení našeho webu.

3. Účel zpracování údajů

Aby bylo možné zobrazit web na počítači uživatele, musí systém dočasně uložit IP adresu. Za tímto účelem musí IP adresa uživatele zůstat po celou dobu relace uložena.

Totéž platí pro poskytování obsahu webových stránek prostřednictvím kanálu RSS.

Aby byla zajištěna funkčnost webu, jsou data ukládána do souborů protokolu. Data se také používají pro optimalizaci webových stránek a pro zajištění bezpečnosti našich IT systémů.

Soubory protokolu také denně používáme k určení celkového počtu jasně identifikovaných návštěvníků našeho webu. Z toho nelze odvodit informace o jednotlivých návštěvnících. Celkový počet návštěvníků webu určujeme, abychom jej mohli porovnat s počtem návštěvníků, kteří souhlasili s naším sledováním jejich návštěv.

V této souvislosti se neprovádí žádné další vyhodnocení údajů pro marketingové účely.

K těmto účelům patří i náš oprávněný zájem na zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

4. Kategorie příjemců osobních údajů a zpracování údajů mimo Evropskou unii

Zpravidla neposkytujeme osobní údaje třetím stranám, pokud k tomu nemáme povinnost danou zákonem nebo jsme k tomu nezískali povolení.

Z toho důvodu je vyloučeno zapojení poskytovatelů služeb, např. za hosting webových stránek, které jsme pečlivě vybrali s ohledem na ochranu údajů a pro které jsme přijali veškerá opatření vyžadovaná podle zákonů na ochranu údajů pro legitimní zpracování dat.

Používáme hostingové služby od poskytovatelů hostingu, se kterými máme smlouvu o zpracování dat. Služby, které používáme, jsou: Heroku, AWS.

Heroku

Heroku používáme jako náš hostingový server (web: https://www.heroku.com). Heroku, Inc. (650 7th St, San Francisco, CA 94103) je dceřinou společností Salesforce.com, Inc. nebo některou z jejích přidružených společností (Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3. patro, San Francisco, CA 94105, Spojené státy americké) .

Společnost Salesforce.com, Inc. je certifikována na základě dohody o ochraně soukromí, která zaručuje její soulad s evropskými zákony na ochranu soukromí (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK).

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Heroku jsou k dispozici na adrese:

https://www.salesforce.com/company/privacy/

AWS

Síť pro doručování obsahu, kterou používáme, je CloudFront od Amazon Web Services (AWS, Web: https://aws.amazon.com/). Používáme Amazon Cloudfront, abychom zvýšili spolehlivost našich online služeb, poskytovali větší ochranu před ztrátou dat a zlepšili rychlost načítání této webové stránky.

Amazon Web Services Inc. (410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210) je dceřinou společností Amazon.com, Inc. (410 Terry Avenue North Seattle, WA).

Společnost Amazon Web Services Inc. je držitelem certifikátu podle dohody o ochraně soukromí a poskytuje tak záruku souladu s evropským zákonem o ochraně údajů. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOWQAA4).

Zásady ochrany osobních údajů společnosti AWS si můžete stáhnout zde:

https://aws.amazon.com/de/privacy/.

Díky integraci aktivního obsahu od poskytovatelů služeb, jako jsou Facebook a YouTube, budou vaše data (konkrétně vaše IP adresa) při přístupu k tomuto obsahu přenášena také do třetích zemí. Více podrobností najdete níže v poznámkách k jednotlivým poskytovatelům, X - Integrovaní poskytovatelé služeb.

5. Délka trvání ukládání údajů

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. Pokud byly údaje shromážděny za účelem poskytnutí webové stránky, bude tomu tak po ukončení relace. Totéž platí pro přístup prostřednictvím kanálu RSS.

Pokud jsou data uložena v souborech protokolu, poskytovatel anonymizuje data po sedmi dnech.

Podle § 113b TKG (telekomunikační zákon) je pouze poskytovatel (telekomunikační) povinen uchovávat adresu internetového protokolu přidělenou účastníkovi (jedinečný identifikátor používaný pro připojení k internetu), jakož i přiřazený identifikátor uživatele a datum a čas začátku a konce používání internetu pod přiřazenou adresou internetového protokolu, s uvedením základního časového pásma, po dobu deseti týdnů.

V souvislosti se stíháním správních trestných činů může být možná delší doba ukládání.

6. Možnost námitek a odstranění

Shromažďování údajů pro poskytování webové stránce a uchovávání údajů v souborech protokolu je nezbytné pro fungování webových stránek. V důsledku toho nemá uživatel možnost vznášet námitky, s výjimkou výše uvedeného nepoužívání našich webových stránek.

IV. Použití cookies

1. Popis a rozsah zpracování údajů / Účel zpracování údajů / Právní základ takovéhoto zpracování

Naše webové stránky používají cookies. Cookies jsou malé datové balíčky, které lze při návštěvě webových stránek uložit na pevný disk počítače. Tyto soubory cookie obvykle obsahují charakteristický řetězec znaků, který jedinečně identifikuje software prohlížeče, když se vrátíte na stránku nebo přejdete na další stránku webu.

Používáme cookies, aby byl náš web uživatelsky přívětivější. Některé prvky naší webové stránky vyžadují, aby byl přístupový webový prohlížeč identifikován i po otevření nové stránky.

V cookies, které používáme, jsou uloženy následující soubory:

- Uchovávání hodnoty toho, zda jsou pro pohodlnější navigaci přijímány základní soubory cookie a soubory cookie relací („Nezbytné“) (právní základ: legitimní zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.)

- Statistické soubory cookie („Výkon“)

Statistické soubory cookie umožňují Liberties sledovat interakci návštěvníků s webem za účelem měření a zlepšení výkonu webu. (Právní základ: legitimní zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f).)

- Stav daru a preference jazyka („Předvolby“)

Pokud se rozhodnete obdarovat nás, web vás provede procesem darování. Je to nezbytné pro fungování procesu darování. Jiné soubory cookie se používají, aby odpovídaly jazykovým preferencím uživatele. (Právním základem pro dárcovské cookies je uzavření smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. U jazykových preferenčních cookies je to souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.)

- Uložení hodnoty, zda jsou přijímány soubory cookie třetích stran („Funkční preference“)

Teprve poté, co budou přijaty soubory cookie třetích stran, bude na web aktivně integrován obsah od poskytovatelů třetích stran, jako jsou videa na YouTube (právní základ: souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).) Viz také dále níže pro informace o příslušných poskytovatelích, X - Integrovaní poskytovatelé služeb.

Při přístupu na naši webovou stránku jsou uživatelé informováni informačním bannerem o používání cookies a v případě potřeby je vyžadován jejich souhlas. Také vás odkazujeme na toto prohlášení o ochraně údajů. V této souvislosti také informujeme uživatele o tom, jak zakázat ukládání cookies v jejich nastavení prohlížeče.

V kterémkoli aktuálním prohlížeči je možné mazat jednotlivé nebo všechny soubory cookie nebo alternativně povolit nebo zakázat umisťování souborů cookie případ od případu. Informace o odpovídajících možnostech naleznete na stránkách nápovědy příslušného prohlížeče.

2. Kategorie příjemců osobních údajů a zpracování údajů mimo Evropskou unii

V zásadě nepředáváme osobní údaje třetím stranám, pokud k tomu nemáme povinnost ze zákona nebo pokud k tomu nemáme povolení.

Z toho je vyloučena integrace poskytovatelů služeb, kteří umožňují hostování webové stránky a hostování nástroje Web Analytics (viz část III - Poskytování webových stránek a XIII - Nástroj Web-Analytics). V rámci poskytování našich webových stránek mimo Evropskou unii neprovádíme žádné další zpracování (s výjimkou poskytovatelů integrovaných služeb, viz část X - Integrovaní poskytovatelé služeb).

3. Délka trvání ukládání osobních údajů, možnost námitek a odstranění

Cookies jsou uloženy v počítači uživatele a přenášeny na naše stránky uživatelem, takže vy (uživatel) máte úplnou kontrolu nad jejich použitím. Přenos souborů cookie můžete deaktivovat nebo omezit změnou nastavení internetového prohlížeče. Soubory cookie, které již byly uloženy, lze kdykoli smazat. To lze provést také automaticky, například při každém zavření prohlížeče. Pokud jsou však pro náš web deaktivovány soubory cookie, budou odstraněny také vaše preference pro náš web (např. Informace o tom, zda jste souhlasili s používáním souborů cookie třetích stran).

V. Distribuce zpravodajů prostřednictvím Mailchimp

1. Popis a rozsah zpracování dat

Pravidelně zasíláme zpravodaje našim odběratelům zpravodajů.

V rámci organizace distribuce zpravodajů jsou zpracovávána následující data našich odběratelů:

Při nastavování předplatného informačního bulletinu požadujeme jméno a příjmení (pro osobní kontakt) a e-mailovou adresu předplatitele. Vyžaduje se také země původu účastníka, abychom mohli zasílat zpravodaj v příslušném národním jazyce (ne veškerý obsah zpravodaje je vždy odesílán v národním jazyce).

2. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s odesláním zpravodaje je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s vaším konkrétním souhlasem s přijímáním zpravodaje. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat k zasílání novinek s účinností do budoucna. K tomuto účelu stačí použít možnost odhlásit na konci každého zpravodaje. Vezměte prosím na vědomí, že zákonnost zpracování vašich údajů až do doby zrušení zůstává zrušením nedotčena.

3. Účel zpracování údajů

Odběratelům našeho zpravodaje doručujeme zpravodaj prostřednictvím našeho poskytovatele služeb zpravodaje.

4. Kategorie příjemců osobních údajů a zpracování údajů mimo Evropskou unii

Poskytovatelem služeb, kterého používáme pro zasílání našeho zpravodaje, je Mailchimp. Protože společnost provozující Mailchimp a její IT infrastruktura se nachází ve Spojených státech, jsou data přenášena na třetí strany v nezabezpečené třetí zemi. Proto je při přenosu dat do Mailchimp vyžadováno další zabezpečení. V případě Mailchimp je toho dosaženo pomocí tzv. „Štítu na ochranu soukromí“.

Rocket Science Group LLC, která provozuje Mailchimp, je certifikována v souladu s požadavky štítu na ochranu soukromí. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG). To znamená, že jsou splněny předpoklady pro to, aby Mailchimp zpracovával osobní údaje našich předplatitelů zpravodaje v souladu se zákony na ochranu dat.

Zde (https://mailchimp.com/legal/) najdete všechny právní informace (jako jsou obecné a zvláštní smluvní podmínky poskytované společností Mailchimp), zde (https://mailchimp.com/legal/privacy/) můžete najít konkrétní informace o jejich informacích o ochraně údajů.

5. Délka trvání ukládání dat

Vaše data zůstanou uložena v naší databázi příjemců zpravodajů, dokud si budete přát dostávat náš zpravodaj. Pokud odvoláte svůj souhlas, odeslání zpravodaje bude zastaveno a poté budou vaše data odstraněna z našeho mailingového seznamu.

6. Možnost námitek a odstranění

Souhlas s zasíláním zpravodaje můžete kdykoli zrušit s účinností do budoucna. Chcete-li to provést, stačí použít možnost odhlásit na konci příslušného zpravodaje. Vezměte prosím na vědomí, že zákonnost zpracování vašich údajů až do doby zrušení zůstává zrušením nedotčena.

VI. Nástroj pro kampaně

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Pravidelně realizujeme kampaně. Na našich webových stránkách nabízíme zájemcům možnost účastnit se našich kampaní.

V rámci organizace účasti na kampani jsou zpracovávány následující údaje o účastnících našich kampaní:

Když se připojíte ke kampani, požádáme vás o vaše jméno (pro osobní kontakt), e-mailovou adresu a zemi. V některých případech nabízíme možnost přihlásit se k odběru informačního e-mailu o kampani. Je požadována země původu předplatitele, aby mohl být informační e-mail o kampani odeslán v příslušném národním jazyce, pokud je to nutné (ne veškerý informační e-mail o kampani se vždy zasílá v národním jazyce).

2. Právní základ pro zpracování údajů

Právní základ pro zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s nástrojem kampaně je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s vaším konkrétním souhlasem s účastí na příslušné kampani. Souhlas s účastí na kampani můžete kdykoli zrušit s účinností do budoucna. K tomuto účelu musíte pouze využít možnost odhlásit se na konci příslušné zprávy s informacemi o kampani. Vezměte prosím na vědomí, že zákonnost zpracování vašich údajů až do doby zrušení zůstává zrušením nedotčena.

3. Účel zpracování údajů

Pomocí nástroje kampaně (petiční nástroj, nástroj e-mailové kampaně, infomail kampaně) umožňujeme zúčastněným stranám účastnit se našich kampaní a na požádání používáme infomaily, abychom účastníky kampaně informovali o aktuálním vývoji dané kampaně.

4. Kategorie příjemců osobních údajů a zpracování údajů mimo Evropskou unii

Poskytovatel služeb, kterého používáme pro zasílání našich infomailů kampaní, je Mailchimp. Protože společnost provozující Mailchimp a její IT infrastruktura se nachází ve Spojených státech, jsou data přenášena na třetí strany v nezabezpečené třetí zemi. Proto je při přenosu dat do Mailchimp vyžadováno další zabezpečení. V případě Mailchimp je toho dosaženo pomocí tzv. štítu na ochranu soukromí.

Rocket Science Group LLC, která provozuje Mailchimp, je certifikována v souladu s požadavky štítu na ochranu soukromí (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG). To znamená, že jsou splněny předpoklady pro to, aby služba Mailchimp zpracovávala osobní údaje předplatitelů našeho zpravodaje kampaně v souladu se zákony na ochranu údajů.

Zde (https://mailchimp.com/legal/) najdete všechny právní informace (jako jsou obecné a zvláštní smluvní podmínky poskytované společností Mailchimp), zde (https://mailchimp.com/legal/privacy/) můžete najít konkrétní informace o jejich informacích o ochraně údajů.

5. Délka trvání ukládání dat

Vaše data zůstanou uložena v naší infomailové databázi tak dlouho, dokud se budete chtít účastnit příslušné kampaně. Pokud odvoláte svůj souhlas, nebude vám již zasílán infomail kampaně a vaše data budou vymazána z naší databáze. Pokud se účastníte pouze informačního e-mailu o kampani, ale nemáte přihlášený e-mail, budou vaše data smazána do 30 dnů po skončení kampaně.

6. Možnost námitek a odstranění

Tento souhlas s vaší účastí v kampani můžete kdykoli zrušit s účinností do budoucna. Chcete-li to provést, vše, co musíte udělat, je použít možnost odhlásit na konci příslušné e-mailové zprávy o kampani. Vezměte prosím na vědomí, že zákonnost zpracování vašich údajů až do doby zrušení zůstává zrušením nedotčena.

VII. Nástroj pro darování

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Na našem webu máte možnost nás jednorázově nebo pravidelně podporovat dary. Chcete-li tak učinit, stačí kliknout na tlačítko darování zobrazené na každé stránce.

Kliknutím na toto tlačítko se dostanete na stránku s darem, kde budete vyzváni k přijetí cookies (pokud jste tak dosud neučinili). Poté budou nastaveny dva soubory cookie, jeden od společnosti Stripe, našeho poskytovatele platebních služeb a jeden od PayPal, našeho druhého poskytovatele platebních služeb.

V závislosti na vybraném poskytovateli platebních služeb budete přesměrováni buď přímo na stránku PayPal (po kliknutí na Darovat pomocí PayPal), kde můžete zadat svou platbu a legitimizovat ji přihlášením do PayPal, nebo pokud jste klikli na „DALŠÍ“ a chcete platit pomocí Stripe, budete požádáni o další informace (výše daru, pravidelnost, jméno, e-mailová adresa, číslo karty). Údaje o platbách zasíláme pouze společnosti Stripe, aniž bychom je museli dále zpracovávat sami.

Liberties neuvidí údaje o vaší bance ani kreditní kartě ani pro jeden ze způsobů platby; zpracovává je pouze poskytovatel platebních služeb. Zde (https://stripe.com/de/privacy najdete prohlášení společnosti Stripe o ochraně údajů a další podmínky (https://stripe.com/de/privacy, v závislosti na nastavení jazyka vašeho prohlížeče může být překlad k dispozici). Zásady ochrany osobních údajů služby PayPal naleznete na adrese (https://www.paypal.com/GR/webapps/mpp/ua/privacy-full) a různé další podmínky na adrese (https://www.paypal.com/GR/webapps/mpp/ua/legalhub-full).

2. Právní základ pro zpracování údajů

Právní základ pro zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s vaším darem je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

3. Účel zpracování údajů

Dary nám pomáhají spolufinancovat naši práci. K tomu musíme zpracovat výše uvedená data dárců.

4. Kategorie příjemců osobních údajů a zpracování údajů mimo Evropskou unii

Oba poskytovatelé platebních služeb se nacházejí ve Spojených státech, což znamená, že data jsou předávána třetím stranám v nezabezpečené třetí zemi. Proto se vyžaduje další zabezpečení, pokud mají být data předávána těmto poskytovatelům platebních služeb. V případě Stripe je toho dosaženo prostřednictvím tzv. „Štítu na ochranu soukromí“.

Stripe, Inc., 510 Townsend Street, San Francisco, Kalifornie 94103, je certifikována v souladu s požadavky štítu na ochranu soukromí. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TQOUAA4&status=Active). To znamená, že Stripe splňuje předpoklady pro zpracování osobních údajů našich dárců, jak vyžaduje zákon o ochraně údajů.

PayPal Inc. vydal závazná firemní pravidla pro ochranu dat (viz https://www.paypal.com/gr/webapps/mpp/ua/bcr a https://cnpd.public.lu/fr/actualites/national/2018 /02/bcr-paypal.html).

To znamená, že jsou splněny předpoklady, aby mohl PayPal zpracovávat osobní údaje našich dárců v souladu se zákony na ochranu osobních údajů.

5. Délka trvání ukládání dat

Vaše data zůstanou uložena v našem finančním účetnictví, dokud budeme povinni vést naše účty podle příslušných daňových zákonů pro sdružení. Konkrétně německý fiskální zákon v §§ 140 a násl. nás zavazuje vést účetnictví po dobu 6 až 10 let.

6. Možnost námitek a odstranění

Svůj souhlas s darem (alespoň u opakujících se darů) můžete kdykoli odvolat s budoucím účinkem prostřednictvím Stripe nebo PayPal. Zrušení se týká osobních údajů, které musí být zpracovány, použity nebo předány pro (smluvní) zpracování plateb, až po uplynutí zákonem stanovených lhůt pro uchovávání. Za tímto účelem použijte informace poskytnuté společností Stripe a PayPal v souvislosti s vaším darem. Vezměte prosím na vědomí, že zákonnost zpracování vašich údajů až do doby zrušení zůstává zrušením nedotčena.

VIII. E-mailový kontakt, poštovní zásilka

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Pomocí uvedené e-mailové adresy nás můžete kontaktovat. V takovém případě budou uložena osobní uživatelská data přenášená pomocí e-mailu. Totéž platí obdobně pro poštovní zásilky.

V této souvislosti nebudou žádná data předávána třetím stranám. Data budou použita pouze pro komunikaci s uživatelem.

2. Právní základ zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů přenášených během přenosu e-mailem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud je účelem e-mailového kontaktu uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Totéž platí obdobně pro poštovní zásilky.

Poskytování osobních údajů nevyžaduje zákon nebo smlouva, ale může sloužit k uzavření smlouvy z výše uvedených důvodů.

3. Účel zpracování údajů

V případě navázání kontaktu e-mailem to také představuje požadovaný oprávněný zájem na zpracování údajů. Totéž platí obdobně pro poštovní zásilky.

4. Kategorie příjemců osobních údajů a zpracování údajů mimo Evropskou unii

V zásadě nepředáváme osobní údaje třetím stranám, pokud k tomu nemáme povinnost ze zákona nebo pokud jsme k tomu nezískali váš souhlas.

Z toho je vyloučena integrace poskytovatele služeb, který poskytuje náš e-mailový hosting. Kromě toho se mimo Evropskou unii nezpracovávají žádná data.

5. Délka trvání ukládání údajů

Data budou vymazána, jakmile již nebudou zapotřebí k dosažení účelu, pro který byla shromážděna. U osobních údajů zasílaných e-mailem nebo poštou se jedná o případ, kdy příslušná konverzace s uživatelem skončila. Konverzace skončila, jakmile lze z okolností vyvodit, že daná záležitost byla přesvědčivě objasněna. Další doby uchovávání mohou vycházet z německého daňového zákoníku nebo obchodního zákoníku (§ 195 BGB, tříletá běžná promlčecí doba).

6. Možnost námitek a odstranění

Uživatel má kdykoli možnost odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů s účinností do budoucna. Za tímto účelem postačuje nová zpráva prostřednictvím kontaktního formuláře nebo zpráva e-mailem.

Pokud nás uživatel kontaktuje e-mailem, může kdykoli vznést námitku proti uložení jeho osobních údajů. V takovém případě nemůže konverzace pokračovat.

V takovém případě budou všechny osobní údaje uložené v průběhu navázání kontaktu vymazány, pokud to nebude v rozporu se zákonnými dobami uchovávání. Totéž platí obdobně pro poštovní zásilky.

IX. Výběrová řízení

1. Účel zpracování údajů

 • Správa adres a e-mailová komunikace
 • Provádění procesem žádosti
 • Úhrada cestovních výdajů za příjezd žadatelů
 • Údaje, které mohou být použity v procesu podávání žádostí k uplatnění, uplatnění nebo obhajobě potenciálních právních nároků (např. nároky podle německého obecného zákona o rovném zacházení)
 • V případě náboru pro předání do personálního spisu
 • Správa práv na ochranu údajů subjektů údajů

2. Právní základ zpracování údajů

K bodu 1: Správa a zpracování adres je součástí procesu žádosti. Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné k navázání pracovního poměru s vámi jako s dotyčnou osobou, proto vaše údaje zpracováváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR ve spojení s § 26 odst. 1 věta 1 německý zákon o ochraně údajů (BDSG).

K bodu 2: Protože je zpracování nezbytné k navázání pracovního poměru s vámi jako s osobou údajů, zpracováváme vaše údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR ve spojení s § 26 odst. 1 věta 1 BDSG.

K bodu 3: Podle § 670 BGB mají žadatelé zákonný nárok na náhradu nezbytných nákladů na pohovor, pokud nebylo stanoveno, jaké náklady na cestu na pohovor hradí zaměstnavatel. Vzhledem k tomu, že zpracování je nezbytné k provedení pohovoru a tedy k navázání pracovního poměru s vámi jako dotyčnou osobou, zpracováváme vaše údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR ve spojení s § 26 odst. 1 větou první BDSG.

K bodu 4: Vaše osobní údaje, které jsme obdrželi během procesu podávání žádostí, můžeme použít k uplatnění nebo obhajobě potenciálních právních nároků (např. pokud by byla Liberties vystavena nárokům podle obecného zákona o rovném zacházení). Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Liberties má oprávněný zájem na použití osobních údajů z výše uvedených důvodů.

K bodu 5: Data budou po náboru převedena do osobního souboru potenciálního zaměstnance. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR ve spojení s čl. 26 odst. 1 větou první BDSG.

K bodu 6: Zpracování se provádí za účelem splnění zákonné povinnosti práv subjektů údajů podle zákona o ochraně údajů uvedených v kapitole III (články 12–22) GDPR, kterou musí Liberties dodržovat jako odpovědná strana ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

3. Popis kategorií osobních údajů

K bodu 1: Kontaktní údaje (příjmení, jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa, typ kontaktu, faxové číslo), obsah komunikace.

K bodu 2: Průvodní dopis, životopisy, fotografie, certifikáty a jiné doklady o kvalifikaci a další údaje, které byly zaslány dobrovolně v rámci procesu podávání žádostí.

K bodu 3: Cestovní údaje (např. příjezd a odjezd, cestovní výdaje, cestovní prostředky), bankovní údaje.

K bodu 4: Kmenová data, komunikační data, data prokazující legálně vyhovující proces žádosti.

K bodu 5: Kmenová data, komunikační data, průvodní dopis, životopis, fotografie, osvědčení a jiné doklady o kvalifikaci, jakož i další údaje, které byly dobrovolně zaslány v rámci žádosti.

K bodu 6: Prohlášení o zrušení jakéhokoli souhlasu, který jste mohli udělit; prohlášení o námitce, kterou můžete předložit ke zpracování vašich osobních údajů; prohlášení a informacích, které od vás dostáváme pro nebo v souvislosti s uplatňováním vašich práv na ochranu údajů uvedených v kapitole III (články 12–22) GDPR.

4. Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny

V rámci Liberties, těm zaměstnancům, kteří potřebují získat data za účelem zpracování žádosti (management, specializované oddělení, personální oddělení), stejně jako telefonní služby používané při výkonu našich činností a poskytovatelé IT služeb s nimiž jsme uzavřeli příslušné smlouvy, abychom zajistili ochranu vašich osobních údajů za všech okolností a v případě potřeby orgánům pro možné trestní vyšetřování.

5. Délka trvání ukládání dat

Pokud vás společnost Liberties po dokončení procesu podání žádosti nepřijme, budou vaše data smazána do 6 měsíců od zamítnutí vaší žádosti. Pokud bude vaše žádost úspěšná a budete zaměstnáni v Liberties, budou vaše osobní údaje smazány, jakmile přestane platit účel zpracování dat, nejpozději po ukončení pracovního poměru (omezení úložiště), ledaže zákonné doby uchovávání nebo zákonné omezení ustanovení vylučují smazání.

6. Nutnost poskytnutí údajů

Poskytování vašich osobních údajů nevyžaduje zákon ani smlouva. Poskytování vašich osobních údajů je však nezbytné pro zpracování žádosti. Pokud si nepřejete zpřístupnit vaše osobní údaje, nebudeme vás moci zařadit do výbšrového řízení do Liberties.

X. Integrovaní poskytovatelé služeb

Na naše webové stránky integrujeme funkce externích poskytovatelů služeb (např. integrace videí), které mají svá vlastní pravidla ochrany dat.

Pokud na našem webu povolíte soubory cookie třetích stran, stáhne se obsah těchto poskytovatelů třetích stran. Vaše data nebudou těmto poskytovatelům služeb předána předem.

Níže je uveden seznam zúčastněných poskytovatelů služeb:

1. Flourish.studio – Interaktivní schémata a tvorba infografik

Na některých našich podstránkách používáme integrované interaktivní diagramy a infografiky k prezentaci dat a čísel ve vizuálně srozumitelných formátech, aniž byste museli opustit stránky Liberties. Když otevřete podstránku s vloženým diagramem Flourish.studio, iframe (https://en.wikipedia.org/wiki/IFrame), vložený námi, komunikujete se servery https://flourish.studio, a proto přijímáte jejich podmínky (https://flourish.studio/terms/). Poskytovatelem použité služby je britská společnost Kiln Enterprises Ltd, 08825531 G06, 16 Baldwin's Gardens, Londýn EC1N 7RJ, Velká Británie. Pokud je načten iframe a zvolené nastavení cookies to umožňuje, poskytovatel služeb používá cookies, které shromažďují informace o chování uživatelů. Další informace o ochraně údajů na adrese „Flourish.studio“ naleznete v prohlášení poskytovatele o ochraně údajů (https://flourish.studio/privacy/).

2. InterAct – Tvroba vložitelných kvízů a dotazníků

Na některých našich podstránkách používáme vložené kvízy a dotazníky, abychom informovali naše uživatele v interaktivním formátu, aniž byste museli opustit stránky Liberties. Když uživatelé otevřou podstránku s vloženým kvízem InterAct, iframe (https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe), který jsme vložili, komunikuje se servery www.tryinteract.com, a proto přijímáte jejich všeobecné podmínky (https://www.tryinteract.com/terms). Poskytovatelem použité služby je The Quiz Collective, Inc. 2443 Fillmore St # 380-14013, San Francisco, CA 94115, USA. Pokud je načten iframe a zvolené nastavení cookies to umožňuje, poskytovatel používá cookies, které shromažďují informace o chování uživatelů. Další informace o ochraně osobních údajů na webu TryInterAct naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů poskytovatele (https://www.tryinteract.com/privacy).

3. Vestavěné obrázkové galerie

Na některých našich podstránkách integrujeme nástroj, který zobrazuje obrázky jako automaticky se pohybující galerie. Poskytovatelem tohoto nástroje je Flipsnack, dceřiná společnost Smartketer LLC, 156 2nd Street, San Francisco, CA 94105 USA. Podmínky Flipsnack si můžete prohlédnout zde (https://www.flipsnack.com/legal-information/terms-of-service.html).

Pokud navštívíte podstránku, kde je nástroj Galerie Flipsnack zabudován do prvku iframe (https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe), obrázky se načtou a zobrazí ze serverů Flipsnack. Pokud používáte galerii, Flipsnack nastaví cookies ve vašem prohlížeči.

Další informace o ochraně údajů naleznete na „Flipsnack“ v prohlášení poskytovatele o ochraně údajů (https://www.flipsnack.com/de/features/privacy-options).

4. Vestavěný PDF prohlížeč

Na některých podstránkách nabízíme rozsáhlý obsah ve formě souborů PDF, které lze pomocí nástroje, který používáme, zobrazit přímo na webových stránkách, aniž byste museli opustit web liberties.eu.

Pokud otevřete jednu z našich podstránek, na kterých je nástroj integrován a obsah je zobrazen v prvku iframe (https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe), iframe naváže připojení k poskytovateli a přijme jeho obecné podmínky a podmínky. Pokud používáte integrovaný prohlížeč PDF, Isuu Inc nastaví soubory cookie ve vašem prohlížeči.

Tento nástroj poskytuje společnost Issuu Inc, 131 Lytton Ave, Palo Alto, CA 94301, Spojené státy americké. Všeobecné smluvní podmínky naleznete zde (https://issuu.com/legal/terms).

Další informace o ochraně údajů na „Issuu“ naleznete v prohlášení poskytovatele o ochraně údajů (https://issuu.com/legal/privacy).

5. Vestavěný video přehrávač europa.eu - Theoplayer

Na některé podstránky jsme vložili videopřehrávač poskytovaný Evropskou unií (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20191025), který umožňuje prohlížet vícejazyčné živé a zaznamenané streamy související s EU bez nutnosti opustit web liberties.eu.

Pokud otevřete jednu z našich podstránek, kde je tento prohlížeč videa integrován a obsah je zobrazen v prvku iframe (https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe), naváže se připojení k poskytovateli a přijmou se jeho zásady týkající se souborů cookie. (http://ec.europa.eu/info/cookies_en). Pokud používáte tento prohlížeč videa, soubory cookie se nastavují v prohlížeči.

Poskytovatelem integrovaného videopřehrávače EU je společnost Theoplayer od společnosti THEO Technologies NV, Philipssite 5, Bus 1 Leuven 3001, Belgie.

Další informace o ochraně údajů v sekci „Theoplayer“ naleznete v prohlášení poskytovatele o ochraně údajů (https://ec.europa.eu/info/privacy-policy_en).

6. Vestavěná YouTube-videa

Na některých podstránkách zařazujeme videa YouTube.

Pokud otevřete jednu z našich podstránek, na kterých je vloženo video YouTube a obsah je zobrazen v prvku iframe (https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe), iframe naváže připojení k poskytovateli a vymění si data s tímto poskytovatelem. Pokud používáte tento video prohlížeč, soubory cookie se nastavují v prohlížeči.

Obvykle integrujeme videa YouTube pomocí „youtube-nocookies“; starší videa mohou být stále integrována přímo přes YouTube.

Poskytovatelem přehrávače YouTube je YouTube, LLC 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, USA, společnost patřící společnosti Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Další informace o ochraně údajů na YouTube naleznete v prohlášení poskytovatele o ochraně údajů (https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/).

7. Vestavěná Facebook videa

Na některých podstránkách zařazujeme videa z Facebooku.

Když otevřete jednu z našich podstránek, která obsahuje video na Facebooku a obsah se zobrazí v prvku iframe (https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe), iframe se připojí k poskytovateli a vymění si s ním data. Pokud používáte tento prohlížeč videa, soubory cookie se nastavují v prohlížeči.

Přehrávač videa Facebook nabízí společnost Facebook Ireland Ltd, 4 náměstí Grand Canal, přístav Grand Canal, Dublin 2 Irsko.

Další informace o ochraně osobních údajů na Facebooku naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele (https://www.facebook.com/privacy/explanation).

8. Vestavěná Vimeo videa

Na některých podstránkách zařazujeme videa používající Vimeo.

Pokud otevřete jednu z našich podstránek, která obsahuje video Vimeo a obsah se zobrazí v prvku iframe (https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe), iframe naváže připojení k poskytovateli a vymění si data s tímto poskytovatelem. Pokud používáte tento video prohlížeč, soubory cookie se nastavují v prohlížeči.

Poskytovatelem videopřehrávače Vimeo je Vimeo LCC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Další informace o postupech ochrany osobních údajů společnosti Vimeo naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele (https://vimeo.com/privacy).

9. Vestavěná Twitter videa

Na některých podstránkách zařazujeme videa z Twitteru.

Pokud otevřete některou z našich podstránek, která obsahuje video z Twitteru a obsah se zobrazí v prvku iframe (https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe), iframe naváže připojení k poskytovateli a vymění si data s tímto poskytovatelem. Pokud používáte tento video prohlížeč, soubory cookie se nastavují v prohlížeči.

Poskytovatelem přehrávače videa Twitter je Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irsko.

Další informace o postupech ochrany osobních údajů na Twitteru naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele (https://twitter.com/en/privacy).

10. Telefonní kontakty přes OpenMedia / NewMode

Na některých podstránkách nabízíme možnost obrátit se na vašeho politického zástupce (např. v Evropském parlamentu). K tomuto účelu používáme nástroj, který provozuje OpenMind ve spolupráci s New/Mode.

Pokud otevřete jednu z našich podstránek, která obsahuje tento nástroj pro volání a obsah se zobrazí v prvku iframe (https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe), iframe naváže připojení k poskytovateli a vymění si data s tímto poskytovatelem. Pokud používáte tento nástroj pro volání, soubory cookie se nastavují v prohlížeči.

Poskytovateli nástroje jsou OpenMedia, 1424 Commercial Drive, PO Box # 21674, Vancouver, BC, CANADA V5L 5G3 a New / Mode Inc, 321 Main Street, Vancouver, BC, CANADA.

Další informace o ochraně údajů na „OpenMedia“ najdete v prohlášení poskytovatele o ochraně údajů (https://openmedia.org/privacy-policy).

Další informace o ochraně údajů v „New/Mode“ lze nalézt v prohlášení poskytovatele o ochraně dat (https://www.newmode.net/privacy).

XI. Odkazy na sociální média

Na našem webu vám nabízíme možnost sdílet tyto webové stránky prostřednictvím sociálních médií. K integraci sociálních médií však používáme pouze sdílené odkazy. To znamená, že vaše data nejsou automaticky přenesena na poskytovatele sociálních médií, když navštívíte naše webové stránky.

Pouze pokud budete sledovat příslušný odkaz, budete přesměrováni na sociální média, kde budou vaše údaje zpracovávány odpovídajícím způsobem.

Funkci sdílení poskytujeme pro následující sociální média:

 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn

Poskytujeme také funkci sdílení e-mailem a kopírováním URL příslušných webových stránek.

Na našem webu také odkazujeme na stránky našich sociálních médií, konkrétně na naši stránku na Facebooku, náš účet na Twitteru a náš účet na YouTube.

I s těmito odkazy budou vaše data zpracovány sociálními médii pouze pokud na tyto odkazy kliknete, opustíte náš web a otevřete příslušnou stránku u poskytovatele sociálního média.

XII. Nástroj pro webovou analýzu

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Když navštívíte náš web, vaše chování na webu může být statisticky analyzováno. To se provádí především pomocí souborů cookie a programů webové analýzy. Na našem webu používáme softwarový nástroj s otevřeným zdrojovým kódem Matomo. Software je nastaven tak, aby IP adresy nebyly uloženy v plném rozsahu. Není možné přiřadit zkrácenou IP adresu přístupovému počítači.

2. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů v souvislosti se statistickou analýzou je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3. Účel zpracování údajů

Statistiky nám pomáhají optimalizovat naši práci, např. neustále zlepšovat náš web a jeho uživatelskou přívětivost.

4. Kategorie příjemců osobních údajů a zpracování údajů mimo Evropskou unii

Software Matomo běží výhradně na serveru, který ovládáme. Konkrétně využíváme hostingové služby společnosti Contabo GmbH (Aschauer Straße 32a, 81549 Mnichov, web: www.contabo.de).

S Contabo jsme uzavřeli dohodu o zpracování dat.

5. Doba uchování údajů

Údaje budou vymazány po 5 letech, tj. jakmile již nebudou pro naše záznamy zapotřebí.

6. Možnost námitek a odstranění

Matomo používá cookies. Soubory cookie, které již byly vloženy, lze kdykoli smazat. To lze také provést automaticky. Našim uživatelům také nabízíme možnost odhlásit se z analytického procesu na našich webových stránkách. Tato možnost je k dispozici zde: Nastavení cookies

Informace o nastavení soukromí softwaru Matomo naleznete zde: https://matomo.org/docs/privacy/.

XIII. Práva subjektu údajů

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány, jste subjektem údajů definovaným GDPR a máte vůči správci tato práva:

1. Právo na informace

S náležitým ohledem na požadavky článku 15 GDPR můžete kdykoli požádat správce o informace, zda a jak zpracováváme vaše osobní údaje.

2. Právo na opravu

S náležitým ohledem na ustanovení článku 16 GDPR máte právo na opravu a/nebo doplnění vašich osobních údajů správcem údajů, pokud zpracovávané osobní údaje, které se vás týkají, jsou nepřesné nebo neúplné. Správce dat musí data okamžitě opravit.

3. Právo na omezení zpracování

S náležitým ohledem na ustanovení článku 18 GDPR můžete požadovat, aby správce omezil zpracování.

4. Právo na výmaz

S náležitým ohledem na ustanovení článku 17 GDPR můžete požádat správce o vymazání vašich osobních údajů.

5. Oznamovací povinnost

Pokud jste uplatnili své právo na opravu, zrušení nebo omezení zpracování vašich osobních údajů vůči správci, je tento povinen oznámit všem oprávněným, kterým byly vaše osobní údaje sděleny, o této opravě, zrušení nebo omezení, ledaže by to nebylo možné nebo by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí.

Máte právo být informováni o těchto příjemcích údajů podle článku 19 GDPR.

6. Právo na přenositelnost údajů

S náležitým ohledem na požadavky článku 20 GDPR máte právo obdržet osobní údaje, které se vás týkají, a které jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

7. Právo na námitky

Máte právo, za podmínek stanovených v článku 21 GDPR, kdykoli z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, i když je profilování založeno na těchto ustanoveních.

8. Právo na odvolání prohlášení o souhlasu podle zákona o ochraně údajů

Máte právo kdykoli odvolat své prohlášení o souhlasu podle zákona o ochraně údajů. Zrušení vašeho souhlasu nemá vliv na legalitu zpracování provedeného na základě vašeho souhlasu až do okamžiku zrušení.

9. Právo na odvolání k dozorčímu orgánu

Aniž je dotčen jakýkoli jiný správní nebo soudní opravný prostředek, máte právo podat stížnost orgánu dozoru, zejména v členském státě vašeho bydliště, pracoviště nebo místě předpokládaného porušení, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů je v rozporu s GDPR.

Dozorčí orgán, v němž byla stížnost podána, informuje stěžovatele o stavu a výsledku stížnosti, včetně možnosti soudního opravného prostředku podle článku 78 GDPR.

Dozorčí orgán pro organizaci Liberties.eu je:

Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Friedrichstr. 219
10969 Berlín
www.datenschutz-berlin.de

Datum prohlášení o ochraně údajů: 11. listopadu 2019 (německá verze)

V případě sporu týkajícícho se „Zásad ochrany osobních údajů www.liberties.eu“ má přednost německá verze.