PŘISPĚJTE KE ZMĚNĚ BĚHEM COVID-19

Všichni máme právo na příjem a přístřeší, přístup ke zdravotní péči, jakož i na bezplatné a nezávislé informace, abychom překonali pandemii. Podpořte naši práci s cílem zajistit, aby byla tato práva uplatňována v celé EU. Přispějte nám darem, přispějte ke změně.

#humanrightsundercorona

Nophoto.png?ixlib=rails 0.3

Andrea Menapace

Předseda Rady

O nás

Andrea je výkonným ředitelem CILD (Italská koalice pro občanské svobody a práva). Dříve pracoval pro iniciativu Transparency & Accountability Initiative v Londýně a byl výzkumným pracovníkem v Itálii v rámci Open Government Partnership. Vždy byl aktivní v oblasti lidských práv, začal svou kariéru jako humanitární pracovník, než se stal konzultantem a výzkumným pracovníkem pro vlády, ale i nevládní a mezinárodní organizace. Je spoluzakladatelem Diritto Di Sapere (Right To Know), první italské organizace obhajující právu na přístup k informacím, absolvoval právo na univerzitě v Trentu.