PŘISPĚJTE KE ZMĚNĚ BĚHEM COVID-19

Všichni máme právo na příjem a přístřeší, přístup ke zdravotní péči, jakož i na bezplatné a nezávislé informace, abychom překonali pandemii. Podpořte naši práci s cílem zajistit, aby byla tato práva uplatňována v celé EU. Přispějte nám darem, přispějte ke změně.

#humanrightsundercorona

Nophoto3.png?ixlib=rails 0.3

Krassimir Kanev

Pokladník

O nás

Krassimir Kanev promoval v roce 1982 na univerzitě v Sofii. V letech 1996-97 se na Kolumbijské univerzit specializoval na lidská práva a náboženské svobody. Po dobu 10 let vyučoval úvodní kurz do mezinárodních lidských práv na Státní univerzitě v Sofii. Vyučoval také sociologii, sociologii práva, kritickou sociální teorii, environmentální studia a mezinárodní lidská práva na řadě vysokých škol a univerzit v Bulharsku a v zahraničí, mezi nimi Plovdivská státní univerzita, Univerzita v Oregonu, Sarajevská Univerzita a Středoevropská univerzita. Od roku 2003 vyučuje online kurzy pro americkou organizaci Human Rights Education Associates (HREA) pro profesionály v oblasti lidských práv. Vyučoval kurzy o mechanismech OSN na ochranu lidských práv pro právníky z několika východoevropských zemí. Jeho lidsko-právní kariéra byla zahájena v roce 1988. Byl a nadále je aktivistou v řadě nevládních organizací v oblasti lidských práv a životního prostředí. Od roku 1994 - ředitel Bulharského helsinského výboru. V minulosti byl také členem představenstva řady mezinárodních nevládních organizací a institucí v oblasti lidských práv. V současné době je viceprezidentem Evropské vězeňské soudní sítě, emeritním ředitelem PILnet, členem správní rady Agentury EU pro základní práva, členem správní rady Asociace pro zabránění mučení a členem správní rady Mezinárodního partnerství pro lidská práva. Dr. Kanev úspěšně zastupuje klienty před Evropským soudem pro lidská práva v různých případech porušování lidských práv.