PŘISPĚJTE KE ZMĚNĚ BĚHEM COVID-19

Všichni máme právo na příjem a přístřeší, přístup ke zdravotní péči, jakož i na bezplatné a nezávislé informace, abychom překonali pandemii. Podpořte naši práci s cílem zajistit, aby byla tato práva uplatňována v celé EU. Přispějte nám darem, přispějte ke změně.

#humanrightsundercorona

Nophoto.png?ixlib=rails 0.3

Natalija Bitiukova

Členka Rady

O nás

Natalija Bitiukova je právnička se zaměřením na ochranu údajů žijící v Kodani v Dánsku. Působí také v radš litevské watchdogové organizace - Human Rights Monitoring Institute (HRMI) a berlínské neziskové Unie občanských svobod pro Evropu. Natalija zkoumá důsledky online manipulace a zneužívání dat pro demokratické procesy a nedávno se podílela na vypracování studie zadané Evropským parlamentem (LIBE) o dopadu propagandy na fungování právního státu v EU. Předtím Natalija absolvovala stáž u Evropského inspektora ochrany údajů, kde se podílela na stanovisku inspektora k on-line manipulaci a osobním údajům a zastávala funkci zástupkyně ředitele Institutu pro sledování lidských práv, kde vedla právní agendu v oblasti digitálních technologií, práva, právního státu a trestního soudnictví.