PŘISPĚJTE KE ZMĚNĚ BĚHEM COVID-19

Všichni máme právo na příjem a přístřeší, přístup ke zdravotní péči, jakož i na bezplatné a nezávislé informace, abychom překonali pandemii. Podpořte naši práci s cílem zajistit, aby byla tato práva uplatňována v celé EU. Přispějte nám darem, přispějte ke změně.

#humanrightsundercorona

Nophoto.png?ixlib=rails 0.3

Małgorzata Szuleka

Vice-předsedkyně Rady

O nás

Małgorzata Szuleka je vedoucí advokačních aktivit v Helsinské nadaci pro lidská práva v Polsku, v jedné z největších lidskoprávních organizací v Evropě. Od začátku polské ústavní krize v roce 2015 zdokumentovala Szuleka útoky na soudy, přičemž se zaměřila na nezávislost soudnictví, ohrožení právního státu a odklon od demokracie a zmenšující se prostor občanské společnosti. Koordinovala za Helsinskou nadaci pro lidská práva výzkum jménem Agentury Evropské unie pro základní práva týkající se různých lidskoprávních otázek, včetně účasti dětí v občanském a trestním soudnictví, těžkých forem vykořisťování v práci a služeb na podporu obětí v EU. Szuleka získala své právní vzdělání na Varšavské univerzitě.