PŘISPĚJTE KE ZMĚNĚ BĚHEM COVID-19

Všichni máme právo na příjem a přístřeší, přístup ke zdravotní péči, jakož i na bezplatné a nezávislé informace, abychom překonali pandemii. Podpořte naši práci s cílem zajistit, aby byla tato práva uplatňována v celé EU. Přispějte nám darem, přispějte ke změně.

#humanrightsundercorona

Balazs  2 .jpg?ixlib=rails 0.3

Balázs Dénes

Executive Director

Lidská práva, spravedlnost a otevřená společnost se zdály být něčím, za co stojí bojovat na právnické fakultě, a i dnes. Kdyby byla naše práva a svobody plně chráněna, mohl bych být zahradníkem nebo mít malou firmu. Ale zdá se, že ten den je ještě daleko, jsem šťasten, že mám takovou smysluplnou práci.

O nás

Balázs je právník a aktivista za lidská práva z Budapešti v Maďarsku. Vystudoval práva na univerzitě ELTE a hostoval na Columbia University v New Yorku. Balázs začal svou kariéru jako stážista v Maďarské unii občanských svobod (HCLU), lidskoprávní organizaci se sídlem v Budapešti. Dalších 15 let strávil v HCLU, nakonec se stal výkonným ředitelem. Po osmiletém vedení organizace nastoupil do Open Society Foundations jako ředitel divize Open Society Initiative for Europe. V roce 2017 pomohl založit Liberties a v současné době působí jako výkonný ředitel organizace.

Moje témata

Snažím se o to, aby se Liberties stala vedoucím hlasem v otázkách lidských práv v Evropě. Za tímto účelem jsem zodpovědný za budování dynamického, energického týmu, který bude spolupracovat s veřejností, osobami s rozhodovací pravomocí a zúčastněnými stranami na zlepšení ochrany lidských práv ve všech členských státech EU.
Lidská práva, spravedlnost a otevřená společnost se zdály být něčím, za co stojí bojovat na právnické fakultě, a i dnes. Kdyby byla naše práva a svobody plně chráněna, mohl bych být zahradníkem nebo mít malou firmu. Ale zdá se, že ten den je ještě daleko, jsem šťasten, že mám takovou smysluplnou práci.