PŘISPĚJTE KE ZMĚNĚ BĚHEM COVID-19

Všichni máme právo na příjem a přístřeší, přístup ke zdravotní péči, jakož i na bezplatné a nezávislé informace, abychom překonali pandemii. Podpořte naši práci s cílem zajistit, aby byla tato práva uplatňována v celé EU. Přispějte nám darem, přispějte ke změně.

#humanrightsundercorona

Israel  1 .jpg?ixlib=rails 0.3

Israel Butler

Head of Advocacy

Protože jsem součástí boje za ochranu našich práv a svobod proti autoritářům hladovým po moci.

O nás

Izrael začal svou kariéru jako akademický přednášející a výzkumník v oblasti práva EU a lidských práv na univerzitách v Nottinghamu a Lancasteru ve Velké Británii. Publikoval řadu článků v předních vědeckých časopisech a napsal knihu o tom, jak čelit vzestupu populistických autoritářských vlád, které omezují práva a svobody jejich lidí. Do Liberties nastoupil v roce 2017 jako vedoucí advokacie a v této pozici se podílel na podpoře myšlenek, jak může EU lépe chránit demokracii a právní stát ve svých členských státech.

Moje témata

V posledních letech zaznamenala EU v několika členských státech znepokojující vzestup autoritářských vlád. EU však těmto vládám nadále poskytuje miliardy a miliardy eur na podporu projektů a iniciativ v jejich zemích. Snažím se přesvědčit ty, kteří rozhodují o EU, aby zavedli mechanismy, které mohou zadržet finanční prostředky pro členské státy, které porušují hodnoty EU.
Protože jsem součástí boje za ochranu našich práv a svobod proti autoritářům hladovým po moci.