PŘISPĚJTE KE ZMĚNĚ BĚHEM COVID-19

Všichni máme právo na příjem a přístřeší, přístup ke zdravotní péči, jakož i na bezplatné a nezávislé informace, abychom překonali pandemii. Podpořte naši práci s cílem zajistit, aby byla tato práva uplatňována v celé EU. Přispějte nám darem, přispějte ke změně.

#humanrightsundercorona

Eva simon tk  1 .jpg?ixlib=rails 0.3

Eva Simon

Advocacy Officer

Domnívám se, že rovnost a ochrana lidských práv jsou předpokladem svobodné a otevřené společnosti, kterou si každý zaslouží.

O nás

Eva Simon je právnička, která působí v oblasti lidských práv již téměř 20 let. Pracuje pro Unii občanských svobod pro Evropu jako obhájce pro svobodu projevu a soukromí. Dříve pracovala pro Maďarskou unii občanských svobod jako vedoucí programu svobody projevu. Pracovala v Asociaci maďarských poskytovatelů obsahu. Působila jako vědecká pracovnice na Středoevropské univerzitě, hostovala na Právnické fakultě Benjamina N. Cardoza a na vědeckém pracovišti na Technické univerzitě v Budapešti. Je autorkou několika odborných studií a článků o svobodě a soukromí médií, a podílí se na strategické litigaci.

Moje témata

Snažím se zajistit, aby svoboda projevu byla v Evropě realitou - obě strany svobody projevu: svobodný a pluralitní mediální trh a individuální práva lidí a novinářů.
Domnívám se, že rovnost a ochrana lidských práv jsou předpokladem svobodné a otevřené společnosti, kterou si každý zaslouží.