PŘISPĚJTE KE ZMĚNĚ BĚHEM COVID-19

Všichni máme právo na příjem a přístřeší, přístup ke zdravotní péči, jakož i na bezplatné a nezávislé informace, abychom překonali pandemii. Podpořte naši práci s cílem zajistit, aby byla tato práva uplatňována v celé EU. Přispějte nám darem, přispějte ke změně.

#humanrightsundercorona

Orsi  1 .jpg?ixlib=rails 0.3

Orsolya Reich

Advocacy Officer

Je důležité šířit informace o hodnotě lidských práv. Příliš mnoho lidí zastává mylnou představu, že občané dodržující zákony nepotřebují lidská práva.

O nás

Orsolya pracuje na otázkách týkajících se soukromí a šíření populismu v Evropě a ochrany nevládních organizací. Píše zprávy o vývoji v oblasti svobody shromažďování, svobody sdružování a svobody projevu ve východoevropských a středoevropských zemích. Je také nadšencem pro tvorbu videa a vyvinula videohru Liberties. Orsolya studovala filozofii na Středoevropské univerzitě a doktorskému studiu se věnovala na Harvardské univerzitě a na New York University a působila jako docentka na Princetonské univerzitě. Do Liberties nastoupila v roce 2017.

Moje témata

Svoboda sdružování, svoboda shromažďování a svoboda projevu se stále rozvíjí nebo jsou aktivně napadány v mnoha členských státech EU. Píšu zprávy o otázkách souvisejících s těmito svobodami v Belgii, České republice, Řecku, Maďarsku, Litvě, Polsku, Rumunsku a Španělsku a vytvářím video seriál, jehož cílem je prolomit složitost lidských práv prostřednictvím humoristických postav.
Je důležité šířit informace o hodnotě lidských práv. Příliš mnoho lidí zastává mylnou představu, že občané dodržující zákony nepotřebují lidská práva.