Nophoto.png?ixlib=rails 0.3

György Folk

Editor-in-Chief

V dnešní Evropě není výzvou přístup k informacím. Jde o hledání formátů, které úspěšně zapojí lidské mysli a umožní jim hájit svá práva a demokracii před šířením dezinformací a autoritářstvím.

O nás

György je bruselský novinář a odborník na EU, který se narodil a vyrostl v Maďarsku. Je držitelem magisterského titulu z evropské žurnalistiky a má více než desetileté zkušenosti týkající se záležitostí EU z Bruselu. Mimo jiné byl korespondentem maďarského ekonomického týdeníku HVG a byl jedním ze spoluzakladatelů nezávislé maďarské publikace o záležitostech EU, EUrologus. Od mládí se angažuje v oblasti nevládních organizací a pracuje jako redaktor dvoutýdenní rozhlasové show o drogové prevenci a snižování škod. Pracoval také jako koordinátor Evropské iniciativy protidrogové politiky Evropské unie pro občanské svobody.

Moje témata

György je s Liberties od jejího založení. V Bruselu řídí obsah webových stránek, vztahy s evropskými médii a kontakt s odborníky, médii a tvůrci politik.
V dnešní Evropě není výzvou přístup k informacím. Jde o hledání formátů, které úspěšně zapojí lidské mysli a umožní jim hájit svá práva a demokracii před šířením dezinformací a autoritářstvím.