Náš tým

O nás

Liberties vám přináší informace, zprávy a analýzy o občanských svobodách v Evropské unii. Zdroje originálních článků o záležitostech EU a národních záležitostech přímo od našich členských nevládních organizací a našich odborníků z Bruselu a Berlína. Na našich webových stránkách jsou umístěny různé druhy materiálů.

Za prvé, vzdělávací materiály, jako jsou blogy, infografiky a videa, které mají umožnit členům veřejnosti dozvědět se více o svých právech a svobodách a o tom, co dělá EU a vnitrostátní orgány s cílem chránit nebo poškodit jejich občanské svobody.

Zadruhé, na našich stránkách poskytujeme prostor kampaním, abychom dali veřejnosti možnost jednat společně v otázkách práv, o kterých si myslíme, že potřebují naléhavou pozornost.

Za třetí, poskytujeme zprávy a analýzy, abychom vás informovali o nejnovějším vývoji v Bruselu a v zemích, kde máme členy.

Začtvrté poskytujeme právní analýzu, politické dokumenty a studie zaměřené na odborníky a činitele rozhodující v oblasti občanských svobod v záležitostech EU. Aby mohlo co nejvíce lidí získat přístup k našim informacím, překládáme naši práci do několika evropských jazyků.

Členové Rady

Lydia Vicente (Předsedkyně Rady)

Lydia Vicente lidskoprávní právníčkoi. Je výkonnou ředitelkou a spoluzakladatelkou společnosti Rights International Spain (http://rightsinternationalspain.org/). Má pracovní zkušenosti s mezinárodními organizacemi jako součást mezinárodních mírových misí v Kosovu a Východním Timoru v oblastech jako je reforma soudnictví, mezinárodní trestní a humanitární právo. Má také zkušenosti v oblastech postižených konflikty v oblasti Středního východu a severní Afriky. Má právní kvalifikaci (je členkou Madridské advokátní komory). Má rozsáhlé zkušenosti, spolupracuje s rozvojovými nevládními organizacemi a národními a mezinárodními organizacemi zabývajícími se lidskými právy jak ve Španělsku, tak mimo něj (Indie, Brazílie, Bolívie, Keňa), a to v celé řadě oblastí a témat týkajících se lidských práv.

Andrea Menapace (Vice-prezident Rady)

Andrea je výkonný ředitel CILD (Italian Coalition for Civil Liberties and Rights). V minulosti pracoval pro iniciativu Transparency & Accountability v Londýně a byl výzkumným pracovníkem pro Itálii v rámci Partnerství za otevřené vlády. Byl vždy aktivní v oblasti lidských práv, svou kariéru začal jako humanitární pracovník, než se stal poradcem a výzkumným pracovníkem pro vlády i nevládní a mezinárodní organizace. Je spoluzakladatelem Diritto Di Sapere (Právo vědět), první italské organizace pracující na právu na přístup k informacím, absolvoval právo na univerzitě v Trentu.

Nina Kesar (Pokladnice)

Nina je členem NJCM (Nizozemský výbor právníků pro lidská práva) a předsedkyní pracovní skupiny NJCM pro Evropské právo. NJCM je nizozemská sekce Mezinárodní komise právníků (ICJ). Je náměstkyní ředitele Speakers Academy®, předního evropského vzdělávacího institutu pro profesionální řečníky. Nina má právnický titul v oblasti obchodu a práva obchodních společností z Erasmus School of Law a právnický titul v oblasti ústavního a správního práva z Leiden Law School. Její současné zájmy zahrnují svobodu projevu, kriminalizaci řeči a soukromí.

Natalija Bitiukova

Natalija je náměstkyní ředitele Litevské watchdogové organizace Human Rights Monitoring Institute. Před návratem do Litvy v roce 2013 Natalija pracovala v mezinárodních organizacích pro lidská práva, Global Network for Public Interest Law (PILnet) a Iniciativy OSN pro otevřenou společnost (OSJI). Natalija má titul LL.M. v oblasti lidských právech ze Středoevropské univerzity a je certifikovaným odborníkem na ochranu osobních údajů v Evropě. Přispěla k řadě legislativních iniciativ v Litvě a vytvořila řadu publikací v oblasti lidských práv. V roce 2014 zahájila úspěšnou iniciativu týkající se digitálních práv (Digital Rights) s cílem zvýšit povědomí o novém technologickém vývoji a jeho dopadech na právo na soukromí v Litvě.

Małgorzata Szuleka

Małgorzata je právničkou a výzkumnou pracovnicí Helsinské nadace pro lidská práva v Polsku. Je držitelkou magisterského titulu v oboru práva z Varšavské univerzity. Od prosince 2009 pracuje v Helsinské nadaci pro lidská práva (HFHR), kde je zodpovědná za výzkumné projekty (ve spolupráci s Agenturou Evropské unie pro základní práva). Uskutečnila řadu výzkumných projektů zaměřených na problematiku přístupu ke spravedlnosti, nezávislosti justice, ochrany práv dětí, systému podpory pro oběti trestných činů a práv osob se zdravotním postižením. Je také zodpovědná za komunikační strategii a advokacii týkající se situace v Polsku.

Nancy MacPherson (Nezávislá členka představenstva)

Nancy je bývalou výkonnou ředitelkou pro evaluaci v Rockefellerově nadaci, kde byla zodpovědná za založení a správu evaluačního systému nadace v letech 2008-2018. Před svou prací v oblasti filantropie působila 25 v Kanadě, Asii, Africe a ve Švýcarsku v oblasti mezinárodního rozvoje, s domorodými národy, neziskovými organizacemi a vládou a agenturami OSN. Založila a řídila systém evaluace programu IUCN a sloužila jako zvláštní poradce generálního ředitele IUCN pro evaluaci a dohled nad výkonem. Hraje klíčovou roli při vytváření a rozvíjení řady profesních asociací a sítí pro evaluaci globálního a regionálního rozvoje, a to zejména Mezinárodní asociace pro evaluaci rozvoje (IDEAS) a Asociace pro africké hodnocení (AfrEA). Nancy byla členkou pedagogické fakulty na letní škole Světové banky, kde měla na starosti Mezinárodní program pro rozvoj a evaluaci (IPDET) v letech 2001-2011 a získala ocenění "Posílení veřejných hodnot" (AEA) protože její evaluační práce podstatně přispěla k veřejnému blahu.

Hlavní tým

Balázs Dénes - Výkonný ředitel (b dot denes at liberties dot eu)

Israel Butler - Vedoucí advokacie (i dot butler at liberties dot eu)

Éva Simon - Advokační pracovnice (e dot simon at liberties dot eu)

György Folk - Šéfredaktor (gy dot folk at liberties dot eu)

Orsolya Reich - Advokační pracovnice (o dot reich at liberties dot eu)

Jonathan Day - Redaktor (jday at liberties dot eu)

Michaela Brzezinka - Operační manažerka (m dot brzezinka at liberties dot eu)

Členské organizace

Belgie

Členská organizace: Ligue des droits de l'homme (Belgique francophone)

Kontaktní osoba: David Morelli (dmorelli at liguedh dot be)

Bulharsko

Členská organizace: Bulgarian Helsinki Committee (BHC)

Kontaktní osoba: Svetla Baeva (svetla at bghelsinki dot org)

Chorvatsko

Členská organizace: Centre for Peace Studies

Kontaktní osoba:

Česká republika

Členská organizace: Liga lidských práv

Kontaktní osoba: Denisa Kramářová (slastanovadenisa at gmail dot com)

Maďarsko

Členská organizace: Hungarian Civil Liberties Union (HCLU)

Kontaktní osoba: András Szeles (szeles at tasz dot hu) Anna Kertész (kertesz dot anna at tasz dot hu)

Itálie

Členská organizace: Associazione Antigone + Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili

Kontaktní osoba: Susanna Marietti (susanna dot marietti at associazioneantigone dot it), Corallina Lopez Curzi (corallina at cild dot eu)

Litva

Členská organizace: Human Rights Monitoring Institute (HRMI)

Kontaktní osoba: Natalija Bitiukova (natalija dot bitiukova at hrmi dot lt), Meta Adutaviciute (meta dot adutaviciute at hrmi dot lt)

Polsko

Členská organizace: Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR)

Kontaktní osoba: Małgorzata Szuleka (m dot szuleka at hfhr dot org dot pl), Marta Agnieszka Borucka (m dot borucka at hfhrpol dot waw dot pl)

Rumunsko

Členská organizace: Association for the Defense of Human Rights in Romania-the Helsinki Committee (APADOR-CH)

Kontaktní osoba: Dollores Benezic (dbenezic at apador dot org)

Španělsko

Členská organizace: Rights International Spain (RIS)

Kontaktní osoba: Lydia Vicente Márquez (lvicente at rightsinternationalspain dot org), Cristina de la Serna Sandoval (cserna at rightsinternationalspain dot org)

Nizozemsko

Členská organizace: Netherlands Committee of Jurists for Human Rights (NJCM)

Kontaktní osoba: Nina Kesar (NJCM at ninakesar dot nl)

Překladatelé

Bulharský - Cveta Stoeva

Chorvatský - Martina Hrupic

Český - Radovan Krámár and Denisa Slašťanová

Holandský - Silke Zwijsen

Francouzský - Grégoire Fournier

Německý - Florian Hülsey

Maďarský - Róza Vajda

Italský - Daniela Ronco

Litevský - Petras Borisovas

Polský - Hania Robaszkiewicz

Rumunský - Oana Girlescu

Španělský - Ethel Odriozola Monzón

Švédský - Alice E. Olsson