Zákonné zpřístupnění

Informace v souladu s částí 5 TMG (Telemediengesetz - Zákon o elektronických informačních a komunikačních službách)
Civil Liberties Union for Europe
Prinzenstraße 103
10969 Berlín, Německo
Zastoupena Balázs Dénes

Kontact

Telefon: +49 (0) 30 89 63 69 25
E-Mail: info@liberties.eu
Internetová adresa: www.liberties.eu

Rejstříkové informace
Zápis do Spolkového rejstříku
Registrační číslo: VR35522
Registrační soud: Registrována do Spolkového rejstříku registračním soudem Berlin-Charlottenburg pod číslem VR35522

Osoba odpovědná za obsah je v souladu s 55 Abs. 2 RStV György Folk
Uvedení zdroje pro obrázky a infografiky liberties.eu

Vyloučení odpovědnosti

Odpovědnost za obsah
Obsah našich webových stránek byl sestaven s maximální pečlivostí. Za úplnost, správnost, a aktuální stav obsahu stránek však nemůžeme převzít odpovědnost. Jako poskytovatel služby jsme zodpovědní za vlastní obsah těchto webových stránek v souladu s obecnými právními předpisy. Podle §§ 8 až 10 TMG zůstává naše povinnost odstranit nebo zablokovat užívání informací podle obecně platných předpisů zůstává tímto nedotčena.

Odpovědnost za odkazy
Odpovědnost za obsah odkazů (na internetové stránky třetích stran) nesou výlučně poskytovatelé nebo provozovatelé propojených stránek. V době propojení nevykazovaly tyto stránky žádný protizákonný obsah. V případě, že vyjde najevo porušení zákona, odkazy tohoto druhu okamžitě odstraníme.

Autorská práva

Působíme pod licencí Creative Commons 4.0. Podrobnější informace nalezete v našich Zásadách ochran soukromí a Podmínkách použití.