Zákonné zpřístupnění

Informace v souladu s částí 5 TMG
Civil Liberties Union for Europe
Ringbahnstrasse 16-18-20.
12099 Berlin, Germany


Zastoupena Balázsem Dénesem

Kontakt

Telefon: +49 (0) 30 89 63 69 25
E-Mail: info@liberties.eu
Internetová adresa: www.liberties.eu

Kontakt pro tisk: press@liberties.eu

Rejstříkové informace
Zápis do Spolkového rejstříku
Registrační číslo: VR35522
Registrační soud: Registrována do Spolkového rejstříku registračním soudem Berlin-Charlottenburg pod číslem VR35522

Osoba odpovědná za obsah je v souladu s 55 Abs. 2 RStV Balázs Dénes
Uvedení zdroje pro obrázky a infografiky liberties.eu

Vyloučení odpovědnosti

Odpovědnost za obsah
Obsah našich webových stránek byl sestaven s maximální pečlivostí. Za úplnost, správnost, a aktuální stav obsahu stránek však nemůžeme převzít odpovědnost. Jako poskytovatel služby jsme zodpovědní za vlastní obsah těchto webových stránek v souladu s obecnými právními předpisy. V této souvislosti mějte prosím na paměti, že nejsme povinni monitorovat sdílené nebo ukládané informace třetích stran ani vyšetřovat okolnosti poukazující na nezákonnou činnost. Podle §§ 8 až 10 TMG zůstává naše povinnost odstranit nebo zablokovat užívání informací podle obecně platných předpisů tímto nedotčena.

Odpovědnost za odkazy
Odpovědnost za obsah odkazů (na internetové stránky třetích stran) nesou výlučně poskytovatelé nebo provozovatelé propojených stránek. V době propojení nevykazovaly tyto stránky žádný protizákonný obsah. V případě, že vyjde najevo porušení zákona, odkazy tohoto druhu okamžitě odstraníme.

Autorská práva

Působíme pod licencí Creative Commons 4.0. Podrobnější informace nalezete v našich Zásadách ochran soukromí a Podmínkách použití.