O nás

Kdo jsme?

The Civil Liberties Union for Europe (Liberties) je nevládní organizace, která podporuje občanské svobody všech lidí v Evropské unii (EU). Máme sídlo v Berlíně a zastoupení i v Bruselu. Liberties tvoří síť národních nevládních organizací věnujících se občanským svobodám z celé EU. V současné době máme členské organizace v Belgii, Bulharsku, České republice, Chorvatsku, Estonsku, Francii, Maďarsku, Irsku, Itálii, Litvě, Polsku, Rumunsku, Španělsku, Slovinsku, Nizozemsku a přidružené partnery v Německu a Švédsku. Máme v úmyslu pokračovat v rozšiřování našich členů tak, abychom zahrnuli nevládní organizace ze všech 27 zemí EU.

Co chceme?

Liberties a naši členové chtějí, aby národy EU a její členské země žily v společnostech, kde jsou chráněny jejich občanské svobody, kde se mohou svobodně účastnit demokratického procesu a kde jejich vlády respektují právní stát. Abychom toho dosáhli, Liberties pracuje na třech cílech:

Za prvé, chceme, aby EU respektovala občanské svobody při vytváření a provádění zákonů a politik. Za druhé, chceme, aby EU zasáhla na ochranu evropských národů, když národní vlády porušují své mezinárodní závazky k ochraně občanských svobod. Za třetí, chceme zvýšit pochopení veřejnosti o občanských svobodách, aby lidé uznali jejich význam a postavili se za svá práva.

Jak toho dosáhneme?

Liberties a její členové vedou kampaně, veřejné vzdělávací a advokační aktivity. Co to znamená v praxi? Tvoříme materiály, jako například články nebo videa, které vysvětlují, co jsou to občanské svobody a co EU a vlády zemí činí na jejich ochranu či proti nim. Děláme to tak, aby veřejnost mohla sledovat aktuální události, které jsou obtížněji pochopitelné, rozvíjet si informovaný názor a podílet se na naší práci, pokud si to bude přát.

Zároveň vydáváme zprávy, právní stanoviska a politické dokumenty, které pomáhají politikům, diplomatům a státním úředníkům pracujícím na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni při uplatňování občanských svobod a při vytváření, uplatňování nebo prosazování práva a dané politiky. Organizace Liberties pomáhá svým členským nevládním organizacím i tím, že jim poskytuje poradenství v oblasti evropského práva, pomáhá jim oslovit rozhodovací orgány EU, vydává materiály, které lze používat v kampaních na národní úrovni, a zároveň organizuje a dohlíží na kampaně zahrnující členy v různých zemích. Nemůžeme se však věnovat všem otázkám, týkajícím se občanských svobod, protože nemáme zdroje. Na našich webových stránkách si lze zjistit, na kterou problematiku se zaměřujeme. Tím, že získáme více finančních prostředků, můžeme získat více zaměstnanců, kteří budou moci působit ve více oblastech, týkajících se občanských svobod.

Z čeho jsme financováni?

Liberties je velmi mladá nevládní organizace registrovaná podle německého práva v lednu 2017. Jsme vděční za podporu Iniciativy otevřené společnosti pro Evropu (OSIFE), která nám pomohla začít. V současné době patří mezi naše podporovatele kromě Open Society Foundations také Nadace Ford a Oak Foundation. Neustále hledáme nové zdroje financování, zejména od široké veřejnosti, které nám pomohou růst a pokračovat do budoucnosti. Pokud vám vaše práva a svobody nejsou lhostejné, prosíme přispějte.