PŘISPĚJTE KE ZMĚNĚ BĚHEM COVID-19

Všichni máme právo na příjem a přístřeší, přístup ke zdravotní péči, jakož i na bezplatné a nezávislé informace, abychom překonali pandemii. Podpořte naši práci s cílem zajistit, aby byla tato práva uplatňována v celé EU. Přispějte nám darem, přispějte ke změně.

#humanrightsundercorona

Pexels artem podrez 5119532.jpg?ixlib=rails 0.3

Český premiér: EU musí povzbudit Bělorusy, aby se nebáli vlastní „sametové revoluce“

Andrej Babiš, který je ve svých výrocích týkajících se východní Evropy obvykle zdrženlivý, byl v posledních dnech ohledně pokračujících protestů v Bělorusku otevřený.
Alina papazova spring of hope poster 50x70.pdf?ixlib=rails 0.3

Jak by se Evropská komise mohla stát lídrem v oblasti základních práv

Komise přepisuje svou strategii provádění Listiny základních práv. Nový politický dokument Liberties nastiňuje, jaké nové nástroje a postupy musí Komise zavést, pokud chce oživit práva občanů.

Zaostřeno na

Eu mend.png effected.png?ixlib=rails 0.3

EU má k dispozici mnoho nástrojů na podporu práv a demokracie - zpráva Liberties

Evropská komise připravuje svou vůbec první zprávu o lidskoprávních záznamech vlád EU. S pomocí našich členů poslala Liberties své hodnocení spolu s řešeními toho, co může EU udělat pro lepší ochranu našich základních hodnot.
Screen shot 2020 04 27 at 10.10.06 am.png?ixlib=rails 0.3

Když se spojíme i přes naše rozdíly, můžeme požadovat vládu, které na nás záleží

Někteří politici šíří nenávist, aby odvedli pozornost od svých selhání během COVID-19. Doufají, že se tak nebudeme soustředit na požadování péče, kterou by nám naši politici měli poskytovat. Ale společně to můžeme zastavit.
24085563032 64647d668c 6k.jpg?ixlib=rails 0.3

Naše zdraví závisí na zdraví všech ostatních, včetně přistěhovalců

Abychom zvládli pandemii, musí se všem dostat péče, kterou potřebují, bez ohledu na to, kde žijí. Řecká vláda to znemožnila pro přistěhovalce, které drží v táborech. Ale nemuselo by tomu tak být.
5239088997 f1f2927c56 o.jpg?ixlib=rails 0.3

Vlády dělají, co je pro nás nejlepší, když je sleduje svobodný tisk

Naši zástupci mají jednat v našem nejlepším zájmu. Když politici vědí, že musí čelit nezávislým novinářům, kteří je žádají, aby vysvětlili svá rozhodnutí, je pravděpodobnější, že učiní rozhodnutí, která dají náš zájem na prvním místo.