PŘISPĚJTE KE ZMĚNĚ BĚHEM COVID-19

Všichni máme právo na příjem a přístřeší, přístup ke zdravotní péči, jakož i na bezplatné a nezávislé informace, abychom překonali pandemii. Podpořte naši práci s cílem zajistit, aby byla tato práva uplatňována v celé EU. Přispějte nám darem, přispějte ke změně.

#humanrightsundercorona

Screen shot 2020 04 27 at 10.10.06 am.png?ixlib=rails 0.3

Když se spojíme i přes naše rozdíly, můžeme požadovat vládu, které na nás záleží

Někteří politici šíří nenávist, aby odvedli pozornost od svých selhání během COVID-19. Doufají, že se tak nebudeme soustředit na požadování péče, kterou by nám naši politici měli poskytovat. Ale společně to můžeme zastavit.
24085563032 64647d668c 6k.jpg?ixlib=rails 0.3

Naše zdraví závisí na zdraví všech ostatních, včetně přistěhovalců

Abychom zvládli pandemii, musí se všem dostat péče, kterou potřebují, bez ohledu na to, kde žijí. Řecká vláda to znemožnila pro přistěhovalce, které drží v táborech. Ale nemuselo by tomu tak být.

Zaostřeno na

Screen shot 2020 04 22 at 1.16.22 pm.png?ixlib=rails 0.3

Slovinsko: nová vláda má spadeno na nevládky a média

V prvním měsíci třetí vlády vedené SDS a Janezem Janšou převzal Úřad pro komunikaci vlády ústřední roli při oslovování obvyklých podezřelých vládnoucí strany: nevládních organizací, médií a novinářů.
5239088997 f1f2927c56 o.jpg?ixlib=rails 0.3

Vlády dělají, co je pro nás nejlepší, když je sleduje svobodný tisk

Naši zástupci mají jednat v našem nejlepším zájmu. Když politici vědí, že musí čelit nezávislým novinářům, kteří je žádají, aby vysvětlili svá rozhodnutí, je pravděpodobnější, že učiní rozhodnutí, která dají náš zájem na prvním místo.
Mep hungary scope.png effected.png?ixlib=rails 0.3

5 věcí, které by EU mohla udělat, aby pomohla Maďarům obnovit jejich demokracii

Nouzový zákon schválený v Maďarsku je dalším krokem Orbánova plánu, jak se zbavit demokracie a právního státu. Zde je 5 věcí, které by EU mohla udělat, aby tomu čelila a pomohla Maďarům obnovit jejich demokracii. Nástroje existují, jen se nepoužívají.