ЗАЩИТИ ДЕМОКРАЦИЯТА ПО ВРЕМЕ НА COVID-19

Всички имаме право на доходи, дом, достъп до здравни грижи, както и на информация от свободни и независими източници, за да преживеем през тежките времена на пандемията. Подкрепи дейността ни, която е от ключово значение за спазването на тези права в целия ЕС. Дари сега и защити демокрацията.

#humanrightsundercorona

Резултати

  • #GrowYourCommunity

    Liberties проучва концепцията за интегриране и общности, проявяващи загриженост​. За целта подготвихме поредица​ от видео​клипове, представящи новодошлите в Германия, които благодарение на подкрепата на своите общности са започнали собствен бизнес.
    Тагнати с: