Унгарски съюз за граждански свободи (УСГС)

Унгарски съюз за граждански свободи (УСГС)


Унгарският съюз за граждански свободи (УСГС)
е неправителствена правозащитна организация, създадена в Будапеща, Унгария през 1994 г.

Тя съблюдава правата на човека и работи независимо от политически партии или държавните органи. Целта на УСГС е да популяризира основните права и принципи, установени в Конституцията на Република Унгария и в международни конвенции. Съюзът има за цел изграждането и укрепването на гражданското общество и на върховенството на закона в Унгария и региона. Тъй като е независима организация с нестопанска цел, финансовият ресурс на УСГС се осигурява предимно от фондации и все по-голям брой частни лица.


Нашата мисия

УСГС се стреми да образова гражданите относно техните основни човешки права и свободи и се обявява срещу прекомерната намеса и злоупотреба с власт от хората, които я притежават.


Следвай ни:

Hungarian Civil Liberties Union English Website

English Facebook Page

HCLU Youtube Channel

HCLU Vimeo Page

Drugreporter.net