Чешка лига за правата на човека

Чешка лига за правата на човека


Чешка лига за правата на човека (ЧЛПЧ)
е неправителствена организация за защита на човешките права, която се бори за правата и свободите на всички хора, живеещи на територията на Чехия.

В своята дейност, организацията се фокусира главно върху правата на особено уязвими лица и такива, които са жертви на социално изключване: деца, хора в неравностойно положение или претърпели полицейско насилие. Мисията на ЧЛПЧ е създаване на справедливо, свободно и загрижено за благополучието на всички общество.

Следвай ни:

LIGA Website

LIGA Facebook Page

LIGA Youtube Channel