Ирландски съвет за граждански свободи (ИСГС)

Ирландски съвет за граждански свободи (ИСГС)


Ирландски съвет за граждански свободи (ИСГС) е водеща независима организация за наблюдение правата на човека на Ирландия.


Ирландски съвет за граждански свободи (ИСГС) осъществява мониторинг, образова и провежда кампании, за да осигури спазването на човешките права. Основана през 1976 г. от Mary Robinson, Kader Asmal и други, ИСГС има водеща роля при провеждането на някои от най-успешните кампании, посветени на човешките права в Ирландия. Организацията вярва в общество, изтъкано от справедливост и равенство, което защитава и насърчава правата на човека.


Следвай ни:

ICCL Website

ICCL Facebook Page

ICCL Youtube Channel