Институт за наблюдение на човешките права

Институт за наблюдение на човешките права

Институт за наблюдение на човешките права (ИНЧП) е неправителствена организация, създадена през 2003 г. в Литва, чиято мисия е да осигурява спазването на човешките права и свободи и да насърчава развитието на открито, демократично общество.


Основните цели на ИНЧП включват:

1 ) Подпомагане развитието на гражданското общество с цел да се повлияе на литовските политики относно правата на човека;

2 ) Изграждане на среда, в която човешките права се спазват и уважават, както и насърчаване на обществен диалог по въпросите на правата на човека;

3 ) Насърчаване на хората да упражняват правата си и подпомагане на тези, чиито права са нарушени;

4 ) Застъпничество, целящо влияние и усъвършенстване на националните закони и политики, тяхното заздравяване и развитие в посока защита на човешкото достойнство, както и засилване отчетността на правителството. ИНЧП осъществява ежедневен мониторинг на човешките права в Литва, препоръчва промени в националното законодателство, завежда стратегически съдебни дела, провежда изследвания, изготвя алтернативни доклади за международни правозащитни органи, изказва се публично при случаи на нарушения на човешките права и провежда кампании за повишаване на информираността и образоваността.

ИНЧП е член на: Агенцията на Европейския съюз за основните права, Eurochild, UNITED for Intercultural Action, JUSTICIA и OSCE Civil Solidarity Platform. Служителите на ИНЧП са натрупали опит в няколко национални и международни правозащитни институции като например Комитета по правата на детето на ООН и Националния съдебен съвет и работят като експерти към Съвета на Европа и OSCE. ИНЧП активно сътрудничи с чуждестранни и международни неправителствени организации като Amnesty International, Interights, Reprieve, Redress, Open Society Justice Initiative, Irish Council for Civil Liberties, Fair Trials International, Hungarian Helsinki Committee и други.


Следвай ни:

HRMI Website

HRMI Facebook Page

HRMI on Linkedin

HRMI onYoutube