Сдружение за граждански права

Сдружение за граждански права (Gesellschaft für Freiheitsrechte) е неправителствена организация с нестопанска цел. Основано е през 2015 г. в Берлин.

Целта му е да изгради в Германия стабилна система за успешно решаване на стратегически съдебни спорове, свързани с човешките и гражданските права (ЧГП). Тя трябва да гарантира, че жалбите на ищците ще се разглеждат от съдебни заседатели, които са компетентни по тези въпроси, за да може да се оспорват нарушенията на ЧГП в съда. Първите дела, в които СГП участва, касаят защитата на неприкосновеността на личния живот, свободата на информацията и свободата на печата. Те са насочени срещу намесата на държавата. СГП иска да докаже, че свободата е за всички.

Контакти: