Лига за правата на човека

Лига за правата на човека

В продължение на повече от сто години, Лига за правата на човека се бори срещу несправедливостта и нарушенията на основните права в рамките на Френската общност на Белгия.

ЛПЧ се стреми да образова обществото в зачитане на основните човешки права (включително институционално насилие, достъп до правосъдие, зачитане правата на малцинствата и жените), поставя предизвикателства пред политическата власт, обучава хора (чрез непрестанните си образователни активности) по въпросите на правата на човека и акцентира върху развитието на образователни механизми и обучения, като ги предлага на вниманието на заинтересовани страни.

Създадена през 1901 г., Лига за правата на човека е независима неправителствена организация, известна със своята плуралистична и интердисциплинарна структура. Лигата е своеобразно движение, в което всеки участник е загрижен и действа с нужното уважение към достойнството на другите.

ЛПЧ работи по темите на младежта, правата на затворниците, на достъпа до правосъдие, икономически и социални права, външните работи, психиатрия, равни възможности и многообразие.

В Брюксел, Шарлероа, Лиеж, Монс, Намюр, Турне и Вервие, служителите на лигата работят за по-голямата прозрачност, коопериране и подпомагане на местното население. ЛПЧ е член на Международната федерация за правата на човека (МФПЧ), неправителствена организация със 155 партньора в цял свят.

Следвай ни:

LDH Website

LDH Facebook Page

LDH Youtube Channel