Асоциация Антигона

Асоциация Антигона


Асоциация Антигона
е италианска неправителствена правозащитна организация в Италия, която фокусира усилията си върху наказателната система.


Организацията е основана през 1991 г. и се занимава със защита на човешките права в наказателната и пенитенциарна система. Антигона извършва образователна дейност сред обществото чрез кампании, обучения, публикации и академични рецензии в списание "Антигона" (излиза три пъти годишно). До момента Антигона е провела редица проучвания и изследвания по наказателни и пенитенциарни въпроси. Асоциацията си сътрудничи и в написването на нормативни текстове по теми в областта. Обсерватория за италианските затвори - част от асоциацията, състояща се от около 50 човека, също развива дейност от 1998 г. насам, когато Антигона получава специално разрешение от Министерството на правосъдието да посети затвори със същата власт, която закона дава на парламентаристите. Всяка година обсерваторията на Антигона публикува доклад за италианската пенитенциарна система. Чрез омбудсман, отговорен за затворите, Антигона събира жалби от местата за задържане и полицейските участъци и заедно с администрацията участва в решаването на специфични проблеми. Адвокати и лекари от Антигона, които работят в някои италиански затвори, дават предложения и извършват мониторинг на условията на живот. Антигона извършва също и разследвания за малтретиране и понякога официално участва в съответните съдебни процеси. Jailhouse Rock е седмично радио предаване за затворите, чийто автор и хост е Антигона. Асоциацията има водеща роля в Европейската обсерватория за затворите, която включва девет европейски страни и е финансирана от Европейския съюз.


Свържи се с нас:

Тел.: +39 06 44363191

Адрес: Via Monti di Pietralata 16 – 00157 – Рим


Следвай ни:

Antigone Website

Antigone Facebook

Antigone Youtube Channel

Antigone Twitter