БХК заведе в Страсбург шесто дело за дете с увреждания от дом

Българският хелзинкски комитет заведе в Европейския съд по правата на човека шесто дело за лишено от родителски грижи дете с увреждания с причинена тежка телесна повреда в „дом“.

Димитър Росенов е на 2 г. и 8 м., когато през 2003 г. единствената му функционална ръка (другата е парализирана по рождение) е ампутирана до лакътя поради некроза, причинена от продължителното ѝ пристягане с „ръкавица“ и ластик. Лица от персонала направили това, за да не слага Димитър ръката си в устата и да повръща. Детето правело това поради парене в гърлото, причинено му от тежка форма на гастроезофагеален рефлукс, от който страдало от най-ранна възраст, без да бъде лекувано.

След медийни публикации проверки на Министерството на здравеопазването и агенцията за закрила на детето установяват, че ръката на Димитър е била стегната повече от денонощие, без да има предписание от лекар за такова стягане; че персоналът не е осъществил наблюдение и контрол върху състоянието му; че не е надлежно документирано състоянието му, промените в него, проблемите и решенията. Наказана е директорката на дома.

Въпреки документираната потребност на Димитър от непрекъснато медицинско наблюдение държавата по-късно го премества в Дом за младежи с умствена изостаналост в с. Видраре, който не е лечебно заведение. Сега той живее в Център за настаняване от семеен тип.

От 2013 г. досега Българският хелзинкски комитет (БХК) подава множество сигнали до прокуратурата първо за тежката телесна повреда на Димитър, а след това и за прекратеното досъдебно производство. На 14.02.2017 г. БХК подава жалба в Европейския съд по правата на човека и иска от Съда да признае правото му на жалба от името на детето, тъй като поради менталните си увреждания то не би могло да формира и изрази воля за сезиране на Съда, а роднините му никога не са се интересували от него, нито държавата му е назначила настойник.

Защитата на институционализираните деца с увреждания е една от основните дейности на БХК. Поради отказа на прокуратурата да разследва престъпни злоупотреби с тях в т.нар. „домове“ през 2009 г. БХК завежда от свое име дело срещу Прокуратурата на Република България по Закона за защита от дискриминация, като твърди, че ако децата от „домовете“ не бяха с ментални увреждания и лишени от семейства и социална общност, които да се застъпват за тях, прокуратурата щеше да разследва установените от самата нея данни за тяхното тежко занемаряване и висока смъртност.

През 2010 г. главният прокурор Борис Велчев се свърза с БХК и поиска сътрудничество. Извършени бяха съвместни проверки на БХК и прокуратурата във всички такива 26 „дома“. Установиха се данни за огромен брой смърти на деца – 238 в период от 10 години, голям дял от които вследствие недохранване и занемаряване.

От тогава до днес БХК наблюдава над 240 досъдебни производства и прокурорски преписки за общо 350 деца от „домове“. За над шест години разследване прокуратурата не е внесла в съда нито един обвинителен акт по такова дело. Вместо това тя неизменно прекратява производствата. По пет от случаите БХК подаде жалби до ЕСПЧ.

Въпреки започналия преди години процес на деинституционализация на настанените в „домове“ деца и младежи много домове за медико-социални грижи, за чието закриване има концепция, но не и план за действие, продължават да съществуват и да приемат нови деца.