​В групата на ООН по принудителни изчезвания влезе експерт от Литва

Тайните затвори на ЦРУ и програмата за извънредно предаване на затворници са някои от приоритети в дневния ред на новия член на групата на ООН.
Съветът на ООН по правата на човека обяви назначаването в работната група по насилствените и принудителни изчезвания на Хенрикас Микевичиус - адвокат, основател и старши съветник на Институт за наблюдение на човешките права.

Работната група по насилствените и принудителни изчезвания подпомага семействата на жертвите в общуването с правителства и предоставя информация за разследванията. Тя също така разглежда въпроса за безнаказаността по смисъла на Декларацията за защита на всички лица от насилствено изчезване и подпомага правителствата при нейното прилагане.

Групата поставя специален акцент върху изчезването на малолетни, непълнолетни и защитници на човешки права.

Приоритети

Запитан за своите приоритети, Микевичиус отличи въпроса за съучастието на членки на ООН в програмата за извънредно предаване на затворници в тайните затвори на ЦРУ.

"С налични нови данни, включително доклада от Сената на САЩ, мисля, че е важно да се върне към този въпрос", каза той.

Председателят на Съвета на ООН по правата на човека Йоахим Рюкер сподели, че Микевичиус е назначен в работната група по насилствените и принудителни изчезвания по препоръка на консултативната група. Нейното становище представя богатия професионален опит, който Микевичиус има на национално, регионално и международно ниво и изтъква неговата ангажираност с каузите на работната група.

"Този мандат означава много за мен - това е признание не само за качествата ми като международен експерт по правата на човека, а и за дългогодишните последователни усилия на Институт за наблюдение на човешките права" - каза Микевичиус.

Един от четиримата експерти на Литва

Хенрикас Микевичиус е четвъртият високопоставен литовски експерт в ООН.

Предишните назначения са на професор Далия Леинарте в Комитета на ООН за премахване на дискриминацията по отношение на жените, на професор Йонас Рушкус в Комитета на ООН за правата на хората с увреждания и на професор Дайниус Пюрас (бивш председател на борда на ИНЧП) на поста специален докладчик на ООН по правото на здраве.