Литва е подложена на критики след решението на ЕСПЧ относно руската "хомосексуална пропаганда"

След като в Страсбург осъдиха руския "пропаганден закон", представител на Европейския парламент призова Европейската комисия да преразгледа съществуващите в Литва аналогични разпоредби.
"Съдебното решението е важен прецедент от гледна точка на ситуацията в Европа. Антипропагандният закон в Литва, подобен на руския, все още е в сила, защото Европейската комисия отказва да се намеси", каза евродепутатът от Холандия Софи Иннет Велд (заместник-председател на смесената парламентарна група, занимаваща се с проблемите на ЛГБТ), коментирайки присъдата на Европейския съд по правата на човека от 20 юни по делото Бaйeв и други срещу Русия.

За първи път Страсбург признава, че руските закони, забраняващи "обществени дейности, чрез които се насърчава хомосексуалността сред малолетните и непълнолетните", нарушават правото на свободно изразяване и са дискриминиращи.

ЕСПЧ осъжда хомофобията в Русия

Във връзка с делото Бaйeв Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) обърна внимание на консенсуса, постигнат в Европа, относно правото на индивидите открито да се идентифицират като членове на общността на ЛГБТ. Съдът не е съгласен, че съществува конфликт между "семейните ценности" и признаването на хомосексуалността.

Според него много двойки от един и същи пол живеят в съответствие, а не в противоречие, със "семейните ценности". Те искат да сключат брак, да осиновят деца и да бъдат родители.

В момента повечето руснаци са против съжителството на лица от един и същи пол. Когато правата на дадено малцинство зависят от одобрението на мнозинството, това противоречи на ценностите на Конвенцията.

This anti-homophobia sign reads, "Enough is enough – Open your mouth!" in Russia. (Image: Marco Fieber)

Фактът, че непълнолетните виждат кампаниите на активистите и след това се запознават с идеите за разнообразие, равенство и толерантност, може да бъде само плюс за сплотяването на обществото.

Накрая Съдът посочва, че Русия не може убедително да обоснове тезата, че хомосексуалните отношения вредят на непълнолетните, морала и общественото здраве.

Нарушаване на правата на ЛГБТ в Литва

Според литовския Закон за защита на непълнолетните от вредното въздействие на обществената информация всяка информация, която популяризира идеята за брак или семейство, различни от посочените в Конституцията на Република Литва или в Гражданския кодекс вреди на непълнолетните.

Despite a lack of support from the government, LGBT rights are well supported during the annual Baltic Pride parade, seen here in Vilnius in 2016. (Image: (Image: ww.lgl.lt)

Тази разпоредба е критикувана многократно от международната общност, но вече три пъти е прилагана. Тя се използва, за да забрани излъчването на информация, свързана с общността на ЛГБТ, включително видеоклипове от Балтийска гордост, както и за спирането на книга, съдържаща приказки за двойки от един и същи пол.

"Литва не зачита човешките права, които са в основата на европейския проект. Това е неприемливо. Време е Европейската комисия да защити правата на всички литовци, включително и на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните, и интерсексуалните. Нужни са гаранции, че съдебното решение, издадено във връзка с този случай, ще се изпълнява в рамките на ЕС", каза евродепутатът Софи Иннет Велд.