​Подкрепи над 170 неправителствени организации, които искат справедлива и стабилна Европа

В навечерието на срещата на върха в Братислава, където лидерите на ЕС ще обсъждат важни въпроси като бежанската криза, Брексит и конфликтите, европейските организации излязоха с искане за нова Европа на хората, която да гарантира просперитет за всички.

В навечерието на извънредната среща на върха на лидерите на ЕС в Братислава, 177 неправителствени организациии излязоха с обща декларация, в която изтъкват, че Европа се намира на кръстопът. Бъдещето на европейското сътрудничество и ползите, които то носи, са изложени на риск. Това засяга бъдещето на нашето общество и начинът, по който останалият свят ще гледа на нас, се казва в декларацията. Ето и пълния текст на общата декларация.

Настоящата криза налага спешно да се отговори на основните въпроси: как ще се гарантира, че европейският проект отново ще бъде обещание за мир, демокрация и солидарност? Как Европа ще работи за своите хора?

Твърде много хора са недоволни и разочаровани от Европейския съюз. Те се чувстват пренебрегнати от институциите и техните действия. Но има групи от ангажирани политици, синдикати, обществени и неправителствени организации, които са готови да предприемат действия и да работят за обновена Европа.

Всички ние, заедно, можем да изградим една Европа, която приема всеки член на обществото, която е отворена за всеки, справедлива и стабилна, работеща за хората от всички възрасти, независимо от социалния произход.

Как да започнем оттук нататък да градим тази Европа, която искаме и от която се нуждаем?

Отхвърляне на популистките решения

Причините за кризата на доверие се коренят във факта, че хората страдат от понижаващия се жизнен стандарт, от намаляващата покупателна способност и от нарастващата несигурност на работното място. Това са трудности, породени от политиката на строги икономии и тревога от движението на хора към нашите брегове. Влияние оказват промените на климата и замърсяването на околната среда.

В процеса на търсене на отговори, евроскептицизмът и национализмът, нетърпимостта и дезинформиранността надделяват над сътрудничеството, човечността и солидарността между нас. Всички ние: лидери, медии и всеки отделен човек трябва при всяка възможност активно да говорим и да противодействаме на разделението и пренебрежителното отношение към другите обществени прослойки. Трябва категорично да се противопоставим на тези, които си играят със страховете на хората, за да постигнат собствените си политически цели.

Заедно ще се справим с предизвикателствата

Много от предизвикателствата, пред които е изправена Европа, като например неравенството, промяната на климата, изчерпването на природните ресурси, както и световната икономика, която облагодетелства малцина, а не мнозинството, ще се решат по-лесно, ако сме обединени, отколкото, ако всяка страна се опитва поотделно.

Европейският съюз, който въплъщава международното сътрудничество и съвместните усилия, трябва да бъде гарант на стабилното и обединяващо развитие. Той трябва да играе водеща роля в развитието на механизмите за защита на човешките права и опазването на достойнството на хората, които се преселват от едно място на друго. Европа трябва да се превърне в място, където бежанците са добре приети и всички хора се чувстват сигурни.

Борба за стабилна, социална Европа

Необходима е съществена и решаваща промяна на политическата воля и принципи, както и на насоката на развитие. Основните акценти в Програмата на ООН за стабилно развитие до 2030 г. са хората, социалната справедливост, опазването на околната среда, както и здравето, демокрацията, прозрачността.

В съответствие с тази програма, икономическата политика на ЕС трябва да е обвързана със силни социални и екологични политики. Общият пазар на ЕС и международната политика трябва да насърчават прилагането на закони за защита на работниците, потребителите, на всички граждани: мъже и жени, млади и стари, както и на цялата планета. Политиката на ЕС трябва да подкрепя демокрацията, диалога и да се стреми към повече равенство в рамките на ЕС и извън него. Нуждаем се от Европа, която има за цел подобряване жизнения стандарт на всеки човек.

Действия за по-добра Европа

Настоящата тенденция към отслабване институциите на ЕС и лишаване хората и планетата от защита в името на "антирегулацията" не е решението. Икономическата политика на намаляване на дефицита и увеличаване на "конкурентоспособността" доведе до една изкривена интерпретация на термина "растеж". Корпоративните печалби не се отразиха на заплатите на работниците. Животът на хората не се подобри в резултат на по-голямата печалба на богатите.

Именно тези политики, а не "твърде много Европа", отчуждиха хората и ги накараха да се чувстват безсилни и забравени. Сега се нуждаем от нови, прогресивни европейски инициативи, които да донесат реални ползи на хората, за да върнем тяхната увереност и да спечелим отново доверието им. Хората и планетата ще бъдат облагодетелствани от "по-добрата Европа", където се действа съвместно и на европейско равнище.

Трябва да се акцентира върху равенството и приобщаването, възстановяването на европейския социален модел, гарантиращ достоен труд, качествени работни места и по-добри условия на живот. Необходимо е да се положат повече усилия за опазване на околната среда, като се предприемат обмислени действия за изменение на климата. ЕС трябва да положи усилия да посрещне и интегрира мигрантите на цялата си територия.

Слушай и се ангажирай

Лидерите от ЕС: премиери, президенти, началници на канцеларии и парламентаристи трябва непрекъснато да са в контакт и да изслушват гражданите от всички възрасти и социални слоеве, за да разберат и разрешат по-добре техните проблеми и да им представят Европа в нова, положителна светлина.

Всеки, и най-вече младите, трябва да се включва по-активно, когато се вземат решения, които оказват влияние върху нашето бъдеще. Ние можем заедно да вземаме решения и да действаме, когато се касае за важните неща.

Направи го за Европа

Имаме нужда от истински, демократичен и открит диалог за бъдещето на Европа и за това как ЕС може да донесе реални ползи на европейците. Ние сме готови да участваме активно в този диалог и съвместно да работим още по-усърдно за благото на всички европейски граждани, както и за ценностите, които Съюзът представлява.

Тази обща декларация бе изготвена по инициатива на WWF, CONCORD, ETUC и Европейския младежки форум и подкрепена от още 177 НПО.