Наскоро актуализирахме политиката си за поверителност и за съжаление все още нямаме версия на български език. Тук може да прочетеш нейния вариант на немски, а тук на английски.

Имай предвид, че ако възникнат проблеми при интерпретацията, то немската версия има превес.